Kurs Apache web server – administracija

Web server je računarski program koji je odgovoran za prihvatanje Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zahteva od klijenata putem web browsera. Uloga jednog web servera je da opsluži HTTP odgovorima, odnosno sadržajem kao što su HTML dokumenti u vezi sa objektom, slike, itd… Sa druge strane, Apache predstavlja open source softver, tačnije HTTP poslugu koja je korisnicima dostupna potpuno besplatno.

Ovo je možda i najveći razlog što je Apache postao ubedljivo najrasprostranjeniji softver na web serverima i trenutno je zastupljen na čak 67% svih web servera na svetu. Apache je nastao još davne 1995. godine, a o njegovom napretku najbolje svedoči podatak da je 2009. godine postao prvi softverski web server koji opslužuje više od 100 miliona web sajtova.

Kao polazniku ovog Apache kursa biće vam predstavljene teorijske osnove, kao i brojni koncepti upotrebe Apache web servera. Uz to, bićete na adekvatan način upoznati i sa raznim vrstama instalacije i održavanja dodatnih alata i modula.

Kompletan kurs je koncipiran tako da se polaznici upoznaju sa Apache serverom postepeno i da steknu kompletnu sliku o osnovnim principima rada web servera i pratećih alata. Jednostavno rečeno, nakon uspešnog završetka kursa bićete spremni da samostalno instalirate, konfigurišete i zaštitite Apache web server bez obzira na to u koje svrhe ćete ga kasnije koristiti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PHP Web Development Program i Linux Administration Program.

Opis i cilj kursa Apache web server – administracija

Ovaj kurs namenjen je svim budućim administratorima web servisa, ali i programerima u PHP skript jeziku. Ukoliko i vi želite da se bavite pomenutim zanimanjima, tokom ovog kursa možete naučiti sve što vam je potrebno kako biste savladali Apache web server, koji je trenutno najpopularniji serverski program. 

Znanja koja usvojite moći ćete da koristite kao osnovu za konfigurisanje produkcionog servera za hostovanje web prezentacija, kao i za obezbeđivanje standardnog razvojnog okruženja koje se koristi za programiranje web aplikacija. Drugim rečima, ovaj Apache kurs vam pruža priliku da savladate sve mogućnosti koje nudi Apache uz konstantan osvrt na sigurnost samog servera na kome ćete raditi.

Sve što vam je potrebno da biste pohađali ovaj kurs jeste osnovno poznavanje rada najpopularnijih operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Takođe, važno je istaći da će vam napredna znanja za rad u Linux okruženju znatno olakšati usvajanje novih veština iako vam nisu neophodna da biste efektivno pratili kurs.

Kurs je podeljen u 7 modula, kroz koje ćete postepeno razvijati svoje nove veštine. Na početku kursa očekuje vas upoznavanje sa pojmovima web servera, arhitekture, razvoja i verzija Apache web servera. U ovom delu kursa naučićete da instalirate, pokrenete i apgrejdujete Apache server.

Dalje kroz predavanja savladaćete osnove konfiguracije i naučiti da radite sa stranicama, fajlovima i direktorijumima. Zatim ćete se upoznati sa tipovima i načinom konfigurisanja virtuelnih hostova, da biste kasnije stekli kompletnu sliku i o bezbednosti funkcionisanja i komunikacije. Na kraju, posvetićete se optimizaciji rada Apache servera, kreiranju statistika posećenosti, kao i uključivanju podrške za PERL i PHP.

Primarni cilj ovog Apache kursa je da svi polaznici steknu osnovna i napredna znanja koja su im potrebna za rad sa Apache web serverom. Tokom predavanja, uz proverene predavače, savladaćete kompletan proces kompajliranja Apache web servera iz source koda, kao i podešavanja za optimalan rad. Osim toga, naučićete da instalirate i koristite najpoznatije programe koji pretpostavljaju Apache web server za osnovu na kojoj funkcionišu i bićete spremni da samostalno vršite proces apdejta.

Kurs Apache web server - administracije

Plan i program predavanja

1. Pojam, instalacija i uvod u rad sa Apache web serverom

 • Pojam web servera, arhitektura, razvoj i verzije Apache web servera 
 • Instaliranje Apache web servera 
 • Pokretanje, zaustavljanje, restartovanje i upgrade Apache servera

2. Osnove konfiguracije

 • httpd konfiguracioni direktorijum, httpd.conf fajl i direktive 
 • Sekcije, include direktive i options direktive 
 • Rad sa .htaccess fajlom 

3. Rad sa stranicama, fajlovima i direktorijumima

 • Konfigurisanje prikazivanja stranica 
 • Indeksiranje fajlova i prikaz sadržaja direktorijuma 

4. Tipovi i konfigurisanje virtuelnih hostova

 • Virtuelni hostovi 

5. Bezbednost funkcionisanja i komunikacije

 • Bezbednost i zaštita Apache web servera 
 • SSL/TLS na Apache web serveru 

6. Administracija Apache web servera

 • Optimizacija rada Apache servera 
 • FTP i SSH pristup Apache serveru 
 • Kreiranje statistika posećenosti 

7. PHP, Perl i dodatni alati

 • Uključivanje podrške za PERL i PHP, konfigurisanje PHP-a 
 • PHPBB forum i Joomla CMS 
 • Subversion (SVN) i Tomcat

Kurs Apache web server - administracije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde