Kurs Apache web server – administracija

Web server je računarski program koji je odgovoran za prihvatanje Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zahteva od klijenata putem web browsera. Uloga jednog web servera je da opsluži HTTP odgovorima, odnosno sadržajem kao što su HTML dokumenti u vezi sa objektom, slike, itd… Sa druge strane, Apache predstavlja open source softver, tačnije HTTP poslugu koja je korisnicima dostupna potpuno besplatno.

Ovo je možda i najveći razlog što je Apache postao ubedljivo najrasprostranjeniji softver na web serverima i trenutno je zastupljen na čak 67% svih web servera na svetu. Apache je nastao još davne 1995. godine, a o njegovom napretku najbolje svedoči podatak da je 2009. godine postao prvi softverski web server koji opslužuje više od 100 miliona web sajtova.

Kao polazniku ovog Apache kursa biće vam predstavljene teorijske osnove, kao i brojni koncepti upotrebe Apache web servera. Uz to, bićete na adekvatan način upoznati i sa raznim vrstama instalacije i održavanja dodatnih alata i modula.

Kompletan kurs je koncipiran tako da se polaznici upoznaju sa Apache serverom postepeno i da steknu kompletnu sliku o osnovnim principima rada web servera i pratećih alata. Jednostavno rečeno, nakon uspešnog završetka kursa bićete spremni da samostalno instalirate, konfigurišete i zaštitite Apache web server bez obzira na to u koje svrhe ćete ga kasnije koristiti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program i PHP Web Development Program.

Opis i cilj kursa Apache web server – administracija

Apache web server – administracija je kurs koji služi budućim administratorima web servisa, kao i programerima u PHP skript jeziku, kao pomoć pri savladavanju Apache web servera, trenutno najkorišćenijeg serverskog programa te namene. Bez obzira na to da li će se koristiti kao osnova za konfigurisanje produkcionog servera za hostovanje web prezentacija ili za obezbeđivanje standardnog razvojnog okruženja za programiranje web aplikacija, ovaj kurs obuhvata sve mogućnosti Apachea, uz konstantan osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi. Kurs počinje od osnova Apache web servera, a potom teče preko procesa instalacije i osnovnih podešavanja, sve do segmenata naprednog korišćenja.

Kurs ima za cilj da korisniku pruži osnovna i napredna znanja potrebna za rad sa Apache web serverom. Po uspešnom savladavanju kursa Apache web server – administracija, polaznik će biti u mogućnosti da samostalno instalira, konfiguriše i zaštiti Apache web server, bez obzira na to u koje će svrhe server služiti. Takođe, savladaće i kompletan proces kompajliranja Apache web servera iz source koda, proces ažuriranja i podešavanja za optimalan rad, kao i instaliranje i korišćenje najpoznatijih programa koji pretpostavljaju Apache web server za osnovu pod kojom rade. Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja Apache web servera i u skladu sa tim, na adekvatan način, prikazani su načini instalacije i održavanja dodatnih alata i modula. Koncept kursa je takav da se polaznik upoznaje sa Apache serverom na postupan način. Cilj je da nakon uspešnog savladavanja ovog kursa polaznici poznaju osnovne principe rada web servera i pratećih alata.

Kurs Apache Web Server Administration će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to Apache web server?

Web server ili, kako se još naziva, HTTPD (Hyper Text Transfer Protocol Daemon) predstavlja program koji prihvata i procesira zahteve klijentskih aplikacija koji su pristigli kroz HTTP protokol. Klijentske aplikacije sa kojih stižu zahtevi su najčešće web pretraživači. Nakon obrade zahteva, uloga web servera je da prosledi HTTP odgovore zajedno sa opcionim sadržajem, koji je najčešće u obliku HTML dokumenta sa pripadajućim linkovanim objektima (multimedijom, slikama, zvukom, skriptama, drugim vrstama dokumenata i sl.) klijentu koji je zahtev poslao. Apache web server je softver koji je zasnovan na prethodnim principima i predstavlja njihovu open-source implementaciju, a pored toga predstavlja jedan od najkorišćenijih softverskih web servera danas.

2. Od čega se sastoji Apache web server?

Arhitektura Apache web servera se zasniva na četiri osnovna programska sloja koja se nadovezuju jedan na drugi:

 • Operativni sistem na kojem je instaliran Apache web server (kao što su Windows, Linux distribucije kao što je Ubuntu, Slackware i slično, te Apple macOS);
 • Apache kernel, Core modul i kernel biblioteke, koje predstavljaju osnovu, jezgro neophodno za pokretanje ovog softvera;
 • Apache moduli, odnosno delovi Apache web servera koji pružaju novu nezavisnu funkcionalnost, a koje možemo uključivati i isključivati zasebno, šireći time njegove mogućnosti rada kao što je rad sa PHP jezikom;
 • Dodatne biblioteke i moduli, koji nisu sastavni deo osnovne Apache distribucije, dodati eksterno.

3. Šta su to virtuelni hostovi?

Često postoji potreba da jedan Apache web server opslužuje više web prezentacija koje se razlikuju po imenu i/ili IP adresi. Upravo takvi slučajevi mogu se sresti na serverima web hosting provajdera, jer više kompanija i pojedinaca zakupljuje prostor i link kod provajdera, a sam provajder ne mora sve njihove web prezentacije da postavi na pojedinačne servere. 

Hosting provajderi najčešće primenjuju rešenje u kome grupišu web sadržaje (prezentacije) svojih klijenata i raspoređuju ih na više servera, kombinujući potrebno zauzeće prostora i zakupljen internet protok (bandwidth) klijenata. Kada se na jednom Apache web serveru nalazi više od jedne web prezentacije različitog imena (domena) i/ili različite IP adrese, svaka od njih predstavlja po jedan virtuelni host.

Kurs Apache web server - administracije

4. Kako da obezbedim visok nivo sigurnosti na Apache web serveru?

Kada konfigurišete Apache web server, potrebno je da analizirate namenu samog servera i da konfiguraciju prilagodite toj nameni. Postoje razlike između konfiguracije Apachea koji će opsluživati veliku količinu potencijalno raznolikih web prezentacija i konfiguracije za jedan konkretan sajt. Ukoliko je server namenjen za distribuciju velikog broja raznolikih prezentacija, potrebno je prilagoditi konfiguracione fajlove tako da se koristi virtuelni hosting sa što striktnijom osnovnom konfiguracijom, koja se po potrebi može menjati za pojedinačne virtuelne hostove (ako za tim bude bilo potrebe). Ukoliko se server koristi za distribuciju jednog konkretnog sajta, potrebno je da se konfiguracioni fajlovi podese tako da Apache ne koristi nepotrebne komponente i dodatne module.

5. Kako da optimizujem rad Apache web servera?

Pre samog puštanja u rad Apache web servera moguće je izvršiti inicijalno podešavanje konfiguracionih fajlova kako bi se sistem ponašao u skladu sa očekivanjima. Ipak, pored toga, od ključnog značaja je praćenje performansi Apache web servera tokom njegovog produkcionog korišćenja, kao i analiza dobijenih vrednosti. U skladu sa tim, potrebno je izvršiti određene korekcije ili preduzeti odgovarajuće mere kako bi se rad Apache servera održao na optimalnom nivou. Monitoring i konfiguracija se uglavnom odnose na praćenje zauzetosti procesora (CPU), zauzetosti i rada radne memorije, kao i zauzetosti i rada samog hard-diska, a čime možemo utvrditi koliko koji procesi zauzimaju resursa te videti koje procese možemo ukinuti, smanjiti im resurse ili im povećati resurse kako bi server funkcionisao najbolje moguće u trenutnim okolnostima.

6. Koji su benefiti korišćenja PHP-a i MySQL-a na Apache web serveru?

Apache web server bi imao prilično ograničene mogućnosti kada bi se njegovo korišćenje svelo isključivo na funkcionalnosti koje sam po sebi nudi. Međutim, Apache server podržava rad i sa PHP jezikom, te samim bazama podataka kao što je MySQL, čime se njegove mogućnosti značajno proširuju. Ovaj trio – Apache, PHP i MySQL je jedan od najpoznatijih u svetu web developmenta, najviše zato što postoje već veoma dugo, rade dobro zajedno, te su iz open-source porodice. Oni će nam koristiti da opslužujemo sve vrste aplikacija na webu, gde nam kao primer može poslužiti najpoznatiji CMS (Content Management System) na svetu – WordPress.

7. Šta je to Tomcat web server?

Apache Tomcat je open-source implementacija Java Servlet i Java Server Pages tehnologija. Razvijen od strane Apache Software fondacije, Tomcat predstavlja jedno od standardnih, kvalitetnih i besplatnih rešenja Java HTTP web servera po standardu kompanije Oracle. Ukoliko imamo potrebu da koristimo Java programski jezik na našim serverima, da pokrećemo web prezentacije koje u svom backendu koriste Java programski jezik, onda se Tomcat nameće kao logično rešenje za upotrebu. Ako na Apache web server softver gledamo kao na najpopularniji server namenjen radu sa dinimačkim stranicama kroz korišćenje PHP-a u backendu, tako i na Tomcat gledamo kao na jedno od najpopularnijih rešenja za web u Java svetu. Program se distribuira u vidu arhiva za praktično sve operativne sisteme.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Pojam i instalacija Apache web servera i uvod u rad sa njim

 • Pojam web servera; arhitektura, razvoj i verzije Apache web servera
 • Instaliranje Apache web servera
 • Pokretanje, zaustavljanje, restartovanje i upgrade Apache servera

Modul 2 – Osnove konfiguracije

 • httpd konfiguracioni direktorijum, httpd.conf fajl i direktive
 • Sekcije, Include direktive i Options direktive
 • Rad sa .htaccess fajlom

Modul 3 – Rad sa stranicama, fajlovima i direktorijumima

 • Konfigurisanje prikazivanja stranica, indeksiranje fajlova i prikaz sadržaja direktorijuma

Modul 4 – Tipovi i konfigurisanje virtuelnih hostova

 • Virtuelni hostovi

Modul 5 – Bezbednost funkcionisanja i komunikacije

 • Bezbednost i zaštita Apache web servera
 • SSL/TLS na Apache web serveru

Modul 6 – Administracija Apache web servera

 • Optimizacija rada Apache servera
 • FTP i SSH pristup Apache serveru
 • Kreiranje statistike posećenosti

Modul 7 – Apache i PHP, MySQL i WordPress

 • Instalacija i konfiguracija PHP-a i MySQL-a; instalacija WordPress CMS-a
 • Git i Tomcat

Kurs Apache web server - administracije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se