Kurs Software design and architecture

Informacioni sistem je integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija i neophodan je za uspešno funkcionisanje poslovnih preduzeća i drugih vrsta organizacija, ali i pojedinaca u savremenom društvu. Za održivost informacionog sistema, između ostalog, odgovorni su upravo arhitektura i dizajn softvera, koji doprinose kvalitetnom funkcionisanju sistema.  

Na kursu Software design and arhitecture osposobićete se da samostalno analizirate korisničke zahteve i sve faktore koji mogu uticati na izgradnju budućeg infoormacionog sistema.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Software design and architecture

Kurs objašnjava fundamentalne koncepte razvoja programa. Objašnjavaju se svi koraci potrebni za nastanak jednog ili grupe programa i saznaje se kako se računarski program izvršava i kakve sve vrste računarskih programa postoje. Analiziraju se različiti aspekti i koraci u planiranju projekta. Od pristizanja klijentskih zahteva, do konačnog softverskog proizvoda. Predstavljaju se načini za vođenje projekta. Upravljanje ljudskim kadrom kao i samim procesom proizvodnje. Predstavljaju se alati za kolaboraciju kao sastavni delovi procesa proizvodnje programa. Detaljno se objašnjava upotreba alata za verzioniranje, git i svn. Objašnjavaju se najpopularnije kolaboracione platforme: github i bitbucket, kao i platforme za upravljanje projektima i projektnim zadacima: jira i confluence. 

U drugom delu ovog kursa, predstavljaju se konkretni programski elementi i procesi njihovog konstruisanja uz pomoć jezika UML. Objašnjena je svrha i upotreba različitih UML dijagrama i njihovo kreiranje. Objašnjavaju se CASE alati i upoznaje sa njihovim korišćenjem. 

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovama softverskog inženjerstva, planiranja projekta, dizajniranja i kreiranja programa. Nakon usvojenog gradiva, polaznik je u stanju da samostalno analizira korisničke zahteve i proceni sve faktore koji mogu uticati na izgradnju budućeg informacionog sistema. Polaznik je u stanju da postavi pravila budućeg sistema i da detaljno implementira sve njegove inicijalne delove. Polaznik može samostalno odabrati način upravljanja projektom i distribuirati radne zadatke ostalim članovima tima. Može definisati javni ili privatni projekat na platformi za kolaboraciju i inicijalizovati projekat kroz željeni sistem za verzioniranje.

Proizvodi realizovani kroz ovaj kurs su različite vrste planova, specifikacija i dijagrama. Od planova upravljanja projektom, preko generalnih specifikacija, do konkretnih dijagrama, predstavljenih jezikom UML. Polaznik detaljno upoznaje pravila jezika UML. Saznaje svrhu i značaj različitih UML dijagrama. Saznaje razlike između dijagrama stanja i ponašanja. Upoznaje koncept klasnog dijagrama, dijagrama komponenti, dijagrama stanja mašine i drugih. Polaznik razlikuje inženjera i arhitektu softvera, programera, menadžera projekta i druge učesnike u projektu.

Kurs Software design and architecture

Plan i program predavanja

1. Tipovi aplikacija

2. Osnove softverskog inženjerstva

3. Osnove menadžmenta projekata

4. Alati za kolaboraciju i menadžment projekata – Confluence, Jira, Bitbucket, GitHub

5. Verzioniranje i alati za verzioniranje / tools (git, svn) 

6. Planiranje softvera

7. Proces održavanja softvera

8. UML 

Kurs Software design and architecture

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se