Kurs Test Driven Development and automatization

Najvažniji segment razvoja i održavanja softvera je upravo njegovo testiranje, koje je bitno kako zbog poboljšanja kvaliteta, tako i zbog identifikovanja nedostatka i problema. Naime, softver je postao nezamenljiva komponenta u donošenju poslovnih odluka, naučnim istraživanjima i radu mnogih inženjera. Kompanije koje se bave razvijanjem softvera najveće gubitke beleže upravo ukoliko taj isporučeni softver sadrži određene greške. 

Kako bi se tako nešto izbeglo, osnovni zadatak test inženjera jeste da što pre otkriju problem i da ga otklone pre nego što proizvod stigne do potrošača. Od test inženjera očekuje se da proces testiranja softvera učine što efikasnijim i uz što manje troškova obezbede normalan rad određenog programa. Upravo to ćete i otkriti na ovom kursu! Naučićete kako se zahvaljujući softverskom testiranju identifikuju nedostaci i otklanjaju problemi u softverskom inženjerstvu. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Test Driven Development and automatization

Bez softvera danas je nemoguće zamisliti savremeni svet. Softversko testiranje danas predstavlja aktivnost koja obuhvata kompletan proces razvoja i održavanja i kao takva čini veoma važan deo cele konstrukcije softvera. Testiranje softvera nije aktivnost koja počinje samo nakon kompletiranja faze kodiranja, već aktivnost koja se izvodi zbog evaluacije kvaliteta proizvoda i njegovog poboljšanja, putem identifikovanja defekata i problema. 

Planiranje testiranja trebalo bi da počne sa ranom fazom procesa uzimanja zahteva. To znači da test planovi i procedure moraju biti sistematski i kontinualno razvijani i po potrebi redefinisani. Pravi stav prema kvalitetu je prevencija – mnogo je bolje izbeći probleme nego ih ispravljati. Zbog svega navedenog, jasno je zašto je softversko testiranje tesno povezano sa drugim oblastima softverskog inženjerstva i tako čini veoma važan deo gradiva za sve buduće stručnjake u pomenutom sektoru IT-ja.

Tokom ovog kursa upoznaćete se sa svim oblastima softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge. Tom prilikom steći ćete kompletnu sliku o vrstama i tipovima grešaka, kao i o jediničnom testiranju, integralnom testiranju i kriterijumima za završetak testiranja. 

Predavanja na kursu će se izvoditi u okviru dva modula, na koje je podeljeno kompletno gradivo, kako bi se polaznicima omogućilo što temeljnije sticanje novih veština. Na početku su predavanja koja će vam pružiti osnovna znanja, dok vas kasnije, kako kurs bude odmicao, očekuju sve kompleksnije veštine. 

Tematska celina koja vas očekuje u ovom kursu baviće se planiranjem i procesom testiranja. Na predavanjima u okviru ovog modula imaćete priliku da obrađujete teme koje se tiču planiranja procesa testiranja softvera i njegovih principa. Lekcije će vam pružiti potrebna znanja za ispitivanje koda, testiranje u fazi integracije i testiranje programskih komponenti. Zatim vas očekuju lekcije koje će vas pripremiti za izvršavanje testa slučajeva i njegovih karakteristika, a nakon toga i predavanja koja će vam pomoći da izmerite efikasnost i delotvornost testa.

Cilj kursa je da svim polaznicima omogući razumevanje uloge i značaja softverskog testiranja u procesu razvoja softverskog sistema. Prolazeći kroz gradivo, upoznaćete se sa svim tehnikama testiranja, njihovim različitim fazama i preporučenim praksama. Po završetku kursa bićete spremni da prepoznate važnost pravovremenog planskog testiranja.

Kurs Test Driven Development and automatization

Plan i program predavanja

1. Testiranje jedinica

2. Testiranje integracije

3. Testiranje sistema

4. Regresiono testiranje

5. Neprekidna isporuka

6. Neprekidna integracija

7. Jenkins 

Test Driven Development and automatization

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se