English Language 1 / English Language 2

Pored toga što vam znanje engleskog jezika otvara vrata kompanija širom sveta (čak i onih koje ne spadaju u englesko govorno područje), ono vam čini dostupnom i bogatu IT literaturu, koja je uglavnom na ovom jeziku. Osim toga, brojna IT zajednica uglavnom komunicira na engleskom jeziku, pa ako želite da radite na open-source projektima, dobijate pomoć pri ispravljanju bagova i budete u toku sa najnovijim trendovima, neophodno je da znate engleski. Napokon, svako ko želi da nauči programiranje, dizajn ili administraciju mora da poznaje makar osnove ovog jezika jer su glavni programski jezici i alati utemeljeni na njemu.

Zato, pored najkompletnije obuke za savladavanje najtraženijih IT veština, na ITAcademy dobijate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite svoje znanje engleskog jezika.

U okviru kursa English Language 1 u prvom semestru najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Na osnovu programa koji ste pohađali u prvom semestru, u okviru kursa English Language 2 u drugom semestru možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Business English, First Certificate in English ili Business English Certificate Vantage) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.*

Engleski jezik na ITAcademy možete savladati do C1 nivoa, nakon čega imate priliku da polažete za Cambridge English sertifikate, a možete se prijaviti i za izdavanje LINK sertifikata za engleski jezik po povlašćenim uslovima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Web Apps Development ProgramFrontend JavaScript ProgramLinux Administration ProgramOnline Sales & E-business Development ManagerInterior Design Program.

Pogledajte koje programe engleskog jezika možete pohađati na ITAcademy u skladu sa svojim postojećim nivoom znanja:

1. STARTER

Opis i cilj kursa

Na ovom predmetu polaznik se upoznaje sa najosnovnijim elementima gramatike engleskog jezika, kao i sa vokabularom potrebnim za vođenje jednostavne komunikacije na početnom nivou.

Cilj ovog kursa jeste da se polaznik osposobi za razumevanje najosnovnijih informacija, kao i za najelementarniju usmenu komunikaciju na engleskom jeziku. Pored toga, polaznik će naučiti neka osnovna pravila gramatike kao što su razumevanje glagola BITI u sadašnjem vremenu, upotreba prisvojnih prideva u svakodnevnoj konverzaciji, upotreba imenica i brojeva u komunikaciji, korišćenje odričnog i upitnog oblika prostog sadašnjeg vremena itd.

2. ELEMENTARY

Opis i cilj kursa

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovama gramatike engleskog jezika i steći sposobnost da učestvujete u jednostavnoj komunikaciji na engleskom jeziku koja se zasniva na razmeni informacija. Kada je reč o gramatici na ovom nivou, programom su obuhvaćena osnovna vremena koja se najčešće koriste u engleskom jeziku, pa će vaše rečenice već tada moći da dobiju pravi oblik i vreme. Konverzacija će, takođe, biti unapređena u odnosu na početni nivo, savladaćete vokabular potreban za svakodnevnu komunikaciju na elementarnom nivou i spremiti se za nastavak učenja, jer zašto bi se ono ovde završilo?

Cilj Elementary kursa je da vas osposobi da razumete osnovne i najznačajnije instrukcije ili informacije na engleskom. Po završetku kursa, moći ćete da učestvujete u razgovorima na poznatu temu, ali i da vodite ispravnu pisanu komunikaciju na engleskom. Ovaj kurs će vam pomoći da počnete sa učenjem engleskog na najbolji način i pripremiće vas za nastavak učenja – za naredni kurs i viši nivo znanja.

3. PRE-INTERMEDIATE

Opis i cilj kursa

Pre-Intermediate je niži srednji kurs engleskog jezika. Ovaj nivo engleskog omogućava polaznicima da razumeju širi fond reči, sporazumevanje u svakodnevnoj komunikaciji i pisanje.

Cilj kursa jeste da se polaznici osposobe da se samostalno izražavaju u željenom kontekstu, postavljaju pitanja i učestvuju u manjim diskusijama i prepiskama, kao i da kreiraju i šalju kraća pisma informativnog karaktera.

4. INTERMEDIATE

Opis i cilj kursa

Srednji kurs engleskog jezika polazniku pruža šira znanja i jezičke funkcije zahvaljujući kojima će moći s lakoćom da komunicira bilo u pismenoj bilo u usmenoj formi i bez poteškoća razume čak i autohtone govornike engleskog jezika.

Cilj srednjeg kursa engleskog jezika jeste da omogući polaznicima da ulaze u dublje diskusije, čak i o temama sa kojima nisu upoznati, da razgovaraju i o apstraktnim temama, da se izjašnjavaju o različitim pitanjima i razumeju raznovrsne informacije i uputstva. Pored toga, polaznici će biti osposobljeni da čitaju različite tekstove, časopise i sl.

5. UPPER-INTERMEDIATE

Opis i cilj kursa

Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu nalik onoj kod izvornog govornika engleskog jezika.

Cilj kursa je da osposobi polaznika za vođenje razgovora u vezi sa velikim brojem različitih tema, kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova i razumevanje detaljnih uputstava. Takođe, polaznik će se osposobiti za pisanje pisama u vezi sa netipičnim temama i hvatanje beležaka u situacijama kada neko govori na engleskom jeziku.

* Napomena: Polaznici čiji nivo znanja na testiranju bude iznad nivoa Upper-Intermediate prema svom izboru dobijaju Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

English Language

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se