Kurs Universal Windows Platform

Broj korisnika računara svakodnevno se povećava. Prema statistikama, Windows je operativni sistem za koji se korisnici najčešće odlučuju. Da bi odgovorio na potrebe korisnika, Microsoft stalno dograđuje i predstavlja nove verzije Windowsa. Poslednja verzija Windows operativnog sistema (u nastavku OS) donela je bitne promene. Jedna od najvećih promena je predstavljanje Windows Universal platforme i univerzalnih Windows aplikacija.

Univerzalne aplikacije raščišćavaju sa prošlošću, korišćenjem potpuno novog skupa biblioteka, prilagođenog širokom spektru različitih uređaja. Tako Microsoft, zahvaljujući ovom tipu aplikacija, realizuje davno postavljen cilj – da programerima omogući pisanje aplikacija koje će funkcionisati na svim uređajima na kojima se izvršava Windows operativni sistem (desktop i laptop računari, tableti i telefoni). 

Kao što i govori sam naziv kursa, akcenat će biti na upoznavanju polaznika sa svim neophodnim znanjima koja će vam omogućiti da razumete Universal Windows platformu i naučite da kreirate Universal Windows aplikaciju. 

Razvojna platforma pod nazivom Universal Windows Platform postala je dostupna korisnicima zajedno sa operativnim sistemom Windows 10, koji je, pored ove, doneo i mnoge druge novine. Univerzalne Windows aplikacije, koje se još nazivaju i UWP apps, izvršavaju se na svim uređajima na kojima je instaliran Windows 10 OS i karakterišu ih tri komponente: sadržaj aplikacije, navigacioni elementi i komandni elementi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Windows Development Program.

Opis i cilj kursa Universal Windows Platform

Tokom ovog Universal Windows Platform kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovnim tehnikama za kreiranje najnovijeg tipa Windows aplikacija – univerzalnih (Universal) aplikacija.

Tom prilikom ćete se upoznati i sa Windows 10 operativnim sistemom i Windows Universal platformom. Takođe, saznaćete sve što je važno a tiče se povezivanja aplikacije sa bazom podataka, kao i sa načinom objavljivanja aplikacija i mogućnošću zarade. Ova, kao i druga stečena znanja, omogućiće vam da se upustite u razvoj univerzalne aplikacije koristeći XAML, različite tipove layouta, osnovnih i custom kontrola.  

Takođe, za vreme pohađanja kursa imaćete priliku da naučite kako da kreirate funkcionalan, prilagodljiv UI, koji će se adekvatno ponašati na različitim Windows 10 uređajima. Kurs će, između ostalog, obrađivati i osnovne principe rada sa podacima, korišćenjem EF-a i SQLite baze podataka, kao i rad sa fajl sistemom. 

Da biste usvajali nove veštine koje donosi ovaj kurs, potrebno je da prethodno posedujete osnovno znanje programskog jezika C#. Do neophodnog predznanja imaćete priliku da stignete kroz odgovarajuće kurseve u okviru programa ITAcademy po kom se školujete. 

Zbog lakšeg razumevanja i jednostavnijeg praćenja nastave, celokupno gradivo kursa podeljeno je u nekoliko tematskih celina, takozvanih modula. Prvi od njih imaće cilj da vas uvede u svet Universal Windows platforme, dok nakon toga sledi modul posvećen kreiranju UI-ja Universal aplikacija. Treća tematska celina naučiće vas da radite sa podacima. Na tim predavanjima bavićete se, između ostalog, i kreiranjem embeded baza podataka i njihovim korišćenjem. 

Moduli u drugom delu kursa osmišljeni su tako da polaznicima nude kompleksnija znanja, pa ćete se u četvrtoj celini susreti sa naprednim programiranjem Universal Windows aplikacije, dok je poslednji modul rezervisan za tehnike objavljivanja i distribuiranja aplikacija. 

Pohađanjem kursa naučićete kako dve univerzalne aplikacije komuniciraju, kao i na koji način možete da koristite lokaciju u aplikaciju. Takođe, saznaćete kako možete da objavite svoje radove i u okviru zvanične Windows apps prodavnice i na taj način odlično unovčite svoje znanje.

Kurs Universal Windows Platform

Plan i program predavanja:

1. Uvod u svet Universal Windows platforme 

 • Upoznavanje polaznika sa Windows 10 okruženjem 
 • Universal Windows Platform 
 • Kreiranje prve UWP aplikacije 

2. Kreiranje UI-ja Universal aplikacija 

 • Tipovi layouta i njihova upotreba i layout kontrole i njihova upotreba 
 • Predstavljanje osnovnih kontrola polaznicima 
 • Korisničke (custom) kontrole 
 • Šta predstavlja pojam Responsive layout? 

3. Rad sa podacima 

 • Kreiranje i korišćenje embeded baza podataka 
 • Entity Framework (EF) 
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom Model–View–ViewModel Pattern 

4. Napredno programiranje Universal Windows aplikacije 

 • Šta je App to App komunikacija? 
 • Rad sa fajl sistemom 
 • Rad sa lokacijom i GPS-om 

5. Objavljivanje i distribuiranje aplikacija 

 • Mogućnosti zarade od aplikacije 
 • Objavljivanje aplikacije 
 • Razvoj UWP aplikacije od početka do kraja

Kurs Universal Windows Platform