Kurs Universal Windows Platform

Broj korisnika računara svakodnevno se povećava. Prema statistikama, Windows je operativni sistem za koji se korisnici najčešće odlučuju. Da bi odgovorio na potrebe korisnika, Microsoft stalno dograđuje i predstavlja nove verzije Windowsa. Poslednja verzija Windows operativnog sistema (u nastavku OS) donela je bitne promene. Jedna od najvećih promena je predstavljanje Windows Universal platforme i univerzalnih Windows aplikacija.

Univerzalne aplikacije raščišćavaju sa prošlošću, korišćenjem potpuno novog skupa biblioteka, prilagođenog širokom spektru različitih uređaja. Tako Microsoft, zahvaljujući ovom tipu aplikacija, realizuje davno postavljen cilj – da programerima omogući pisanje aplikacija koje će funkcionisati na svim uređajima na kojima se izvršava Windows operativni sistem (desktop i laptop računari, tableti i telefoni). 

Kao što i govori sam naziv kursa, akcenat će biti na upoznavanju polaznika sa svim neophodnim znanjima koja će vam omogućiti da razumete Universal Windows platformu i naučite da kreirate Universal Windows aplikaciju. 

Razvojna platforma pod nazivom Universal Windows Platform postala je dostupna korisnicima zajedno sa operativnim sistemom Windows 10, koji je, pored ove, doneo i mnoge druge novine. Univerzalne Windows aplikacije, koje se još nazivaju i UWP apps, izvršavaju se na svim uređajima na kojima je instaliran Windows 10 OS i karakterišu ih tri komponente: sadržaj aplikacije, navigacioni elementi i komandni elementi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Desktop Apps Development Program.

Opis i cilj kursa Universal Windows Platform

Tokom ovog Universal Windows Platform kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovnim tehnikama za kreiranje najnovijeg tipa Windows aplikacija – univerzalnih (Universal) aplikacija.

Tom prilikom ćete se upoznati i sa Windows 10 operativnim sistemom i Windows Universal platformom. Takođe, saznaćete sve što je važno a tiče se povezivanja aplikacije sa bazom podataka, kao i sa načinom objavljivanja aplikacija i mogućnošću zarade. Ova, kao i druga stečena znanja, omogućiće vam da se upustite u razvoj univerzalne aplikacije koristeći XAML, različite tipove layouta, osnovnih i custom kontrola.  

Takođe, za vreme pohađanja kursa imaćete priliku da naučite kako da kreirate funkcionalan, prilagodljiv UI, koji će se adekvatno ponašati na različitim Windows 10 uređajima. Kurs će, između ostalog, obrađivati i osnovne principe rada sa podacima, korišćenjem EF-a i SQLite baze podataka, kao i rad sa fajl sistemom. 

Da biste usvajali nove veštine koje donosi ovaj kurs, potrebno je da prethodno posedujete osnovno znanje programskog jezika C#. Do neophodnog predznanja imaćete priliku da stignete kroz odgovarajuće kurseve u okviru programa ITAcademy po kom se školujete. 

Zbog lakšeg razumevanja i jednostavnijeg praćenja nastave, celokupno gradivo kursa podeljeno je u nekoliko tematskih celina, takozvanih modula. Prvi od njih imaće cilj da vas uvede u svet Universal Windows platforme, dok nakon toga sledi modul posvećen kreiranju UI-ja Universal aplikacija. Treća tematska celina naučiće vas da radite sa podacima. Na tim predavanjima bavićete se, između ostalog, i kreiranjem embeded baza podataka i njihovim korišćenjem. 

Moduli u drugom delu kursa osmišljeni su tako da polaznicima nude kompleksnija znanja, pa ćete se u četvrtoj celini susreti sa naprednim programiranjem Universal Windows aplikacije, dok je poslednji modul rezervisan za tehnike objavljivanja i distribuiranja aplikacija. 

Pohađanjem kursa naučićete kako dve univerzalne aplikacije komuniciraju, kao i na koji način možete da koristite lokaciju u aplikaciju. Takođe, saznaćete kako možete da objavite svoje radove i u okviru zvanične Windows apps prodavnice i na taj način odlično unovčite svoje znanje.

Kurs Universal Windows Platform će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je novo kod Windows 10 OS i šta je to Windows Universal Platform?

Windows 10 operativni sistem je vratio startni meni koji je u ovoj verziji sistema kombinacija startnog menija ranijih verzija Windowsa i start screena Windows 8 operativnog sistema. Pored startnog menija, Windows 10 je predstavio i Cortanu, pametnog asistenta, koji, između ostalog, prepoznaje i glasovne komande. Windows 10 je sa sobom doneo i Windows 10 Universal Platformu.

Windows Universal Platform je univerzalna platforma koju je razvio Microsoft, a koja je predstavljena javnosti zajedno sa operativnim sistemom Windows 10.  Windows Universal Platform omogućava developerima razvoja aplikacija za sve uređaje sa Windows 10 operativnim sistemom. Jedna Windows Universal Platform aplikacija se može izvršavati na mobilnom telefonu, tabletu, računaru, Xboxu.

2. Šta je XAML?

XAML (eXtensible Application Markup Language) predstavlja vrstu XML-a, koja služi za opis korisničkog interfejsa. Razvijen je od Microsofta. Slično kao kada koristimo HTML, pomoću XAML je moguće kreirati izgled interfejsa aplikacije. XAML sintaksa veoma podseća na HTML. Kao i HTML, i XAML koristi tagove, na primer <StackPanel>. Za razliku od HTML-a, koji nije case-sensitive, XAML jeste. Sve XAML kontrole su izvedene iz System.Windows.Controls.Control klase. XAML kôd je kratak i jasan, i odvaja logiku od korisničkog interfejsa. Koristeći Toolbox kontrole, lako je kreirati UI i generisati XAML kôd, umesto ručnog pisanja koda za svaku kontrolu.

3. Koje vrste layouta postoje u WUP?

Layout panele koristimo da organizujemo elemente korisničkog interfejsa na aplikaciji. Pri kreiranju UWP aplikacije treba voditi računa da njen dizajn bude responsive (prilagodljiv). Da bi se responsive dizajn postigao treba znati kako se određene kontrole ponašaju. 

Fluid layout koristi layout propertije i panele da organizuje responsive interfejs aplikacije. Grid, Canvas, RelativePanel i StackPanel se različito ponašaju, kao i svi elementi koji su izvedeni iz navedenih klasa.

Adaptive layout na osnovu veličine uređaja određuje kako će se interfejs aplikacije menjati. Kako je veličinu UI moguće često menjati, a promene mogu biti male ili velike, možemo podesiti kada se neko stanje aplikacije primenjuje koristeći AddaptiveTrigger.

Taylord layout je namenjen određenoj familiji uređaja. U okviru ove familije, interfejs je responsive.

Kurs Universal Windows Platform

4. Koje su to osnovne kontrole i kako da kreirate sopstvene (custom) kontrole?

Windows Universal Platform nudi mnogobrojne kontrole za kreiranje korisničkog interfejsa. Neke od kontrola imaju vizuelnu reprezentaciju, a neke samo služe kao kontejneri za neke druge kontrole, kao što je to, na primer, kontrola image.  Neke od mnogobrojnih kontrola su: Password box, Pivot, Popup menu, Radio button, Text box, Calendar date picker i mnoge druge. 

Ukoliko želite da kreirate custom kontrole, koje će biti specifične za vašu aplikaciju, i to je moguće. Visual Studio je obezbedio da kada se kreira prazna Universal Windows aplikacija, u ponuđenim templejtima bude i User Control. Kada definišemo kako želimo da naša custom kontrola izgleda, možemo je upotrebiti u aplikaciji. Custom kontrole nam mogu biti od pomoći kada je potrebno koristiti neki set kontrola više puta. Taj set kontrola možemo lako definisati kao jednu custom kontrolu. Tako definisanu custom kontrolu možemo koristiti uvek kada nam je potreban taj određeni skup kontrola.

5. Kako da kreirate embeded bazu podataka korišćenjem SQLitea?

Embeded SQLite baza podataka ne zahteva server, niti bilo kakva podešavanja, a obezbeđuje osnovne funkcionalnosti koje imaju relacione baze podataka, kao na primer, SQL sintaksu, korišćenje indeksa, transakcija i slično. Postoji više načina kako da svojoj UWP aplikaciji dodate SQLite funkcionalnosti:

 1. Koristeći SDK SQLite,
 2. Dodajući SQLite u App Package koristeći NuGet i
 3. Povezujući aplikaciju sa SQLite pomoću Visual Studia.

SQLite ima niz prednosti koje ga čine pogodnim za integraciju u UWP aplikacijama, a neke od njih su da je source code za SQLite Open source, nije zavisan od platforme, pouzdan je i ima mali „memory footprint“, pa je odličan za UWP aplikacije.

6. Kako da koristite Entity Framework Core?

UWP vam omogućava da kreirate aplikacije koje komuniciraju sa bazom podatala, koristeći najnoviju verziju Entity Frameworka. Entity Framework Core u kombinaciji sa SQLite bazom podataka omogućava developerima da kreiraju aplikacije koristeći najnovije verzije paketa. Entity Framework se lako implementira. Najčešće se koristi kada već postoji baza podataka. Na osnovu baze podataka lako je kreirati model baze podataka koji se koristi u aplikaciji. Entity Framewok omogućava da se migrira kôd iz .Net aplikacije u UWP aplikaciju i da kôd radi potpuno ispravno.

7. Kako da koristite fajl-sistem u aplikaciji?

Nema aplikacije koja ne koristi neko skladište podataka. Bilo da je to baza podataka, XML ili tekstualni fajl. UWP omogućava kreiranje aplikacija koje mogu da koriste fajl-sistem uređaja na kome su instalirane. Funkcionalnosti za rad sa fajl-sistemom obezbeđuje klasa FileIO, kao i klasa FileOpenPicker. Ove dve klase  omogućavaju da čitate i vršite upis u neki tekstualni fajl i te promene sačuvate. Omogućava vam da uploadujete jednu ili više slika u vašu aplikaciju ili fajl neke druge ekstenzije. Takođe, ove dve klase omogućavaju i upload foldera u aplikaciju.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u svet Universal Windows platforme

 • Windows 10 okruženje
 • Universal Windows Platform
 • Kreiranje prve UWP aplikacije

2. Kreiranje UI-ja Universal aplikacija

 • Tipovi layouta i njihova upotreba i layout kontrole i njihova upotreba
 • Osnovne kontrole
 • Korisničke (custom) kontrole
 • Responsive layout

3. Rad sa podacima

 • Kreiranje i korišćenje embeded baza podataka
 • Entity Framework (EF)
 • Model–View–ViewModel Pattern 

4. Napredno programiranje Universal Windows aplikacije

 • App to App komunikacija
 • Rad sa fajl-sistemom
 • Rad sa lokacijom i GPS-om

5. Objavljivanje i distribuiranje aplikacija

 • Mogućnosti zarade od aplikacije
 • Objavljivanje aplikacije
 • Razvoj UWP aplikacije od početka do kraja

Kurs Universal Windows Platform

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se