HTML & CSS Fundamentals kurs

Nastavne jedinice ovog kursa sadrže sve gradivne blokove potrebne za kreiranje ili modifikaciju HTML strana. Objašnjava se poreklo jezika HTML, način njegovog nastanka, razlozi za njegovo postojanje, njegova integracija u različite sisteme, kao i načini njegove upotrebe.

Obrađena su osnovna, sintaksna pravila jezika HTML i njegove komponente (tabele, offline i online HTML forme, metatagovi, atributi). Šta su HTML tagovi, kako izgledaju i na koji način ih možemo koristiti, a na koji ne. Šta su elementi, a šta atributi, gde ih i pod kojim uslovima možemo koristiti i slično. 

Saznaje se kako funkcionišu HTML forme, na koji način se kreiraju u HTML-u i kako se ponašaju, kao i zbog čega su važne. Detaljno su objašnjeni svi koraci izrade web prezentacija pomoću ovog jezika, što omogućava polaznicima da nauče kako da samostalno proizvedu i isporuče kompletnu HTML prezentaciju.

Tokom kursa, detaljno se objašnjava i povezivanje strana postavljanjem hiperlinkova, kopiranje kreirane prezentacije na server, kao i pojmovi relativnih i apsolutnih putanja. Ukazuje se na problematiku distribucije prezentacije i konkurenciju uzrokovanu višekorisničkim pristupom sadržaju prezentacije. Osim HTML-a, kurs se takođe bavi i problematikom jezika CSS (osnovna pravila i stilizacija elemenata, boje i tipografija). Ovo je jezik specijalizovan za stilizaciju sadržaja, pa je neizostavan u izgradnji web strana, zbog čega se obično i proučava u kombinaciji sa HTML-om. Pomoću njega strana se grafički oživljava.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Frontend JavaScript ProgramNovo!.

Opis i cilj HTML & CSS Fundamentals kursa

Cilj kursa je da osposobi polaznika za pravilno strukturiranje web strana kroz elemente programskog jezika HTML. Nakon kompletiranog kursa, polaznik može da kreira sopstvene statičke web prezentacije pomoću elemenata i atributa kao osnova jezika. 

Polaznik će moći da povezuje različite delove prezentacije pomoću hiperlinkova i relativnih i apsolutnih putanja, da predstavlja kompleksne, strukturirane sadržaje pomoću tabela, kao i da sakuplja korisničke informacije pomoću offline i online HTML formi. Tokom kursa polaznik se osposobljava za stilizaciju prezentacije pomoću standardnih i naprednih tehnika poput CSS-a, tipografskih elemenata, multimedija tagova i slično. 

Do ovih i mnogih drugih znanja polaznici će doći kroz 6 specifičnih modula. Svaki od ovih modula osmišljen je tako da svakog polaznika upoznaje sa najvažnijim veštinama, korak po korak. 

Prvi modul baviće se uvodom u svet HTML i CSS jezika. U sklopu ovog modula očekuje vas upoznavanje s osnovnim pojmovima u vezi sa HTML i CSS jezicima, ali i sa internetom uopšte. Takođe, saznaćete više o strukturi HTML dokumenta, postavljanju i primenjivanju tagova kao osnove jezika, kao i kako se kreiraju prve HTML stranice. 

Nakon toga sledi modul koji se bavi tekstualnim tagovima. U okviru ovih predavanja polaznici će se detaljno upoznati sa najčešće korišćenim tagovima HTML jezika, kao i sa definisanjem pojma liste i njenom primenom na webu. Kada usvojite pomenuta znanja, na red dolaze lekcije u kojima ćete naučiti sve o postavljanju linkova (hiperlinkova) u HTML dokumentima i upoznati se sa pojmovima relativnih i apsolutnih putanja. Uz to ćete saznati kako da pripremite fotografiju i postavite je na HTML stranicu. 

Naziv narednog modula glasi „Tabele, forme i informacije na stranicama”. Ovaj deo kursa rezervisan je za upoznavanje sa načinom funkcionisanja tabela i njihovim specifičnostima. Zatim slede moduli tokom kojih ćete se upoznati sa osnovama CSS-a, kao i sa njegovom stilizacijom. Kada odslušate sve ove lekcije, posedovaćete korisne i praktične veštine za rad u HTML-u i CSS-u. 

Polaznici kursa HTML & CSS Fundamentals

Plan i program predavanja:

1. Uvod u svet HTML i CSS jezika

 • Upoznavanje s osnovnim pojmovima u vezi sa HTML i CSS jezicima, ali i sa internetom uopšte
 • Upoznavanje sa strukturom HTML dokumenta, postavljanje i primenjivanje tagova kao osnove jezika
 • Kreiranje prve HTML stranice i upoznavanje sa doctypeom

2. Tekstualni tagovi

 • Detaljno upoznavanje sa najčešće korišćenim tagovima HTML jezika
 • Definisanje pojma liste i primena lista na webu

3. Linkovi i slike

 • Postavljanje linkova (hiperlinkova) u HTML dokumentima i upoznavanje sa pojmovima relativnih i apsolutnih putanja
 • Priprema fotografija i njihovo postavljanje na HTML stranice

4. Tabele, forme i informacije na stranicama

 • Upoznavanje sa načinom funkcionisanja tabela i njihovim specifičnostima
 • Upoznavanje sa offline i online HTML formama
 • Definisanje dodatnih informacija o HTML stranici, metatagovima, ID i CLASS atributima

5. CSS osnove

 • Upoznavanje sa CSS-om, njegovim osnovnim pravilima i stilizacijom elemenata
 • Upravljanje okvirima oko inline i block elemenata kroz CSS box model
 • Detaljno upoznavanje sa tokom dokumenta i primena float vrednosti

6. CSS stilizacija

 • Specifičnosti boja i njihovo definisanje na webu
 • Primena tipografije u HTML dokumentima
 • Tehnike CSS-a koje utiču na img tagove
 • Detaljno bavljenje stilizacijom lista, tabela i formi

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde