Software Construction

Opis kursa:

Software Construction odnosi se na detaljno kreiranje softvera kroz kombinaciju kodiranja, verifikacije, testiranje jedinice, integralnog testiranja i Debugginga. Oblast Software Construction je povezana sa svim ostalim oblastima SI-ja, posebno sa softverskim dizajnom i testiranjem softvera. Među svim drugim disciplinama softverskog inženjeringa, Software Construction je najviše blizak računarskim naukama, pošto se oslanja na platformu, algoritamsko znanje, detaljne kodne prakse i dr.

Cilj kursa:

Prepoznanje važnosti pravilne softverske konstrukcije, korišćenjem standarda, preporuka i usvojenih praksi. Na ovom kursu polaznici će savladati tehnike efikasnog pisanja i komentarisanja koda i uspešnog debagovanja.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverske konstrukcije
 • Minimiziranje kompleksnosti
 • Predviđanje promena
 • Standardi u konstrukciji
 • Upravljanje konstrukcijom
 • Konstrukcioni modeli
 • Planiranje konstrukcije
 • Merenja konstrukcije
 • Konstrukcijski dizajn
 • Konstrukcijski jezici
 • Kodiranje
 • Testiranje konstrukcije
 • Ponovno korišćenje (Reuse)
 • Kvalitet konstrukcije
 • Integracija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.