Kurs Software Construction

Kurs Software Construction osmišljen je kako bi vas upoznao sa pravilima softverske konstrukcije prema IEEE standardima i preporukama za uspešnu konstrukciju. 

Oblast Software Construction, kojom će se kurs baviti, povezana je sa svim ostalim oblastima SI-ja, posebno sa softverskim dizajnom i testiranjem softvera. Među svim drugim disciplinama softverskog inženjeringa, Software Construction je najviše blizak računarskim naukama jer se oslanja na platformu, algoritamsko znanje, detaljne kodne prakse i dr. 

Softverska konstrukcija koristi izlaze iz dizajna i obezbeđuje jedan od ulaza za testiranje. Detaljnije granice između dizajna, kreiranja i testiranja variraju u zavisnosti od procesa životnog ciklusa softvera koji se koristi u projektu. Pored toga što se neki detalji dizajna izvršavaju pre konstrukcije, mnogo dizajnerskog posla se izvršava unutar aktivnosti konstrukcije takođe. 

Zbog toga je oblast softverske konstrukcije tesno povezana sa oblašću softverkog dizajna. Softver inženjeri sprovode testiranje jedinice i integralni test kroz konstrukciju, pa kažemo da je zbog toga oblast softverske konstrukcije tesno povezana i sa oblašću softverskog testiranja. 

Softverska konstrukcija tipično proizvodi veliki broj konfiguracionih stavki kojima je potrebno upravljati u softverskom projektu (source files, content, test cases, itd...), pa je oblast softverske konstrukcije tesno povezana i sa oblašću Software Configuration Management. Takođe, softverska konstrukcija se u velikoj meri oslanja na alate i metode, što je čini tesno povezanom i sa oblašću Software Engineering Tools and Methods. 

Upravo zbog povezanosti softverske konstrukcije sa ostalim oblastima u okviru softverskog inženjerstva, gradivo koje ćete savladati na ovom kursu predstavljaće vaš značajan alat u daljoj IT karijeri

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Kurs Software Construction – opis i ciljevi

Tokom ovog Software Construction kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, savladaćete tehnike efikasnog pisanja i komentarisanja koda, kao i strategije uspešnog debagovanja, odnosno uklanjanja problema.

Na ovom kursu imaćete priliku da se detaljno upoznate sa kreiranjem softvera kroz kombinaciju kodiranja, verifikacije, testiranja jedinice, integralnog testiranja i debugginga. Celokupno gradivo kursa podeljeno je na dve tematske celine, u kojima vas očekuje nekoliko nastavnih jedinica čiji je cilj da vas postepeno upoznaju sa najkompleksnijim veštinama. To znači da ćete, bez obzira na predznanje, moći s lakoćom da pratite predavanje i usvajate nova znanja. 

Prvi modul baviće se uvodom u softversku konstrukciju, odnosno upoznavanjem sa osnovnim karakteristikama softverske konstrukcije i načinima njenog upravljanja. Pored toga, u ovom delu kursa očekuju vas i lekcije koje se tiču unutrašnjih karakteristika dizajna i različitih nivoa razvoja dizajna i programa.  

Drugi deo kursa osmišljen je kako bi vam omogućio nešto kompleksnija znanja iz ove oblasti. Ova tematska celina nosi naziv Preporuke za uspešnu konstrukciju, a već tokom prve lekcije u okviru ovog modula imaćete priliku da se upoznate sa preporukama za kodiranje u skladu sa rasponom i životnim vekom promenljivih. Nakon toga sledi nastavna jedinica koja će biti fokusirana na upotrebu promenljivih prema pravilima.

Kako se kurs bude bližio kraju, usvajaćete sve zahtevnije i važnije veštine, među kojima su i one za komentarisanje programa, čija uloga je veoma značajna u razvoju kvalitetnog softvera. Naredna predavanja predstaviće vam pojam debagovanja programa, odnosno preporuke za pronalaženje grešaka i njihovo uklanjanje pomoću posebnih metoda. Poslednja lekcija kursa upoznaće vas sa značajem procesa integracije i svim njegovim prednostima u inženjerstvu. Stečena znanja tokom ovog kursa omogućiće vam, između ostalog, znatno lakše usavršavanje i u drugim disciplinama softverskog inženjeringa.  

Cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja usvojite znanja koja će vam omogućiti da prepoznate važnosti pravilne softverske konstrukcije korišćenjem standarda, preporuka i usvojenih praksi.

Kurs Software Construction

Plan i program predavanja:

1. Uvod u softversku konstrukciju

  • Upoznavanje polaznika sa pojmom konstrukcije softvera, odnosno sa kompleksnošću softverske konstrukcije i njenim upravljanjem. 
  • Upravljanje softverskom konstrukcijom. Upoznavanje polaznika sa podoblastima konstrukcije softvera.
  • Šta predstavljaju unutrašnje karakteristike dizajna? Ova nastavna jedinica omogućiće vam da se upoznate sa standardima u konstrukciji softvera.
  • Nivoi razvoja dizajna i programa. Predstavljanje tehnika za izdvajanje podsistema i paketa, kao i upoznavanje polaznika sa podelama na rutine i klase. 

2. Preporuke za uspešnu konstrukciju

  • Raspon i životni vek promenljive
  • Pravila korišćenja promenljivih
  • Komentarisanje programa. Koje sve tehnike komentarisanja koda postoje i kako se pripremiti za efikasno komentarisanje programa?
  • Upoznavanje polaznika sa pojmom i metodama debagovanja programa i predstavljanje preporuka za pronalaženje grešaka. 
  • Integracija

Polaznici kursa Software Construction

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se