Kurs naprednog Java programiranja

Kao što sam naziv i govori ovaj kurs polaznicima pruža priliku da savladaju tehnike naprednog programiranja u Javi. Ovaj programski jezik spada među jednostavnije za učenje pre svega zbog svoje objektne orijentacije i više namenske karakteristike. Važno je istaći i da se Java ne vezuje za jedan operativni sistem što znači da je kod napisan u ovom programskom jeziku funkcionalan na svim kako desktop, tako i mobilnim i tablet uređajima.

Prilikom učenja naprednog programiranja u Javi od velike koristi će vam biti osnovna predznanja za rad u ovom programskom jeziku. Upravo iz tog razloga polaznicima ovog kursa savetuje se da uspešno završe kurs Core Java programiranja kako bi mogli što lakše da unaprede svoja znanja i dodatno se usavrše za rad u najtraženijem programskom jeziku današnjice.

Zbog svojih osobina koje Javi omogućavaju da se prilagođava većini uređaja veštine za rad u ovom programskom jeziku zapravo će vam predstavljati alat sa veoma širokom primenom u IT svetu. Iz pomenutih razloga Java je i zasluila epitet najtraženijeg programskog jezika na tržištu, a njeni programeri spadaju među IT stručnjake sa veoma visokom zaradom.

Jednostavno ako usavršite svoje veštine za rad u pomenutom programskom jeziku bićete spremni da radite na brojnim pozicijama koje podrazumevaju kreiranje video-igrica, izradu Androdi aplikacija ili programiranje aplikacionih softvera.

Opis i cilj kursa napredno Java programiranje

Fokus ovog kursa biće na obrađivanju naprednih koncepata programiranja u jednom od najtražnijih programskih jezika u IT svetu - Javi. Kao polaznik kursa naprednog Java programiranja imaćete priliku da se upoznate sa upotrebom specifičkih Java biblioteka. Osim toga kurs će se baviti i naprednim objektnim konceptima kroz generičke tipove i refleksije, ali i naprednim rukovanjem tokovima, nitima, grafikom, mrežom i skladištima podataka.

U cilju što efikasnijeg učenja kurs naredno Java programiranje podeljen je u 5 tematskih celina odnosno modula kroz koje će polaznici postepeno razvijati nove veštine kako bi im čitav proces usavršavanja bio jednostavniji.

Prvi deo kursa pomoćiće vam da steknete kompletnu sliku o napredno objektnom programiranju. U ovom modulu saznaćete kako se rukuje generičkim tipovima podataka, šta je refleksija i šta predstavlja pojam događaja u Java programiranju. Uz to naučićete čemu služe regularni izrazi, kako funkcioniše napredni rad sa klasama i šta je tačno dizajn šablona.

U nastavku kursu predavači će vam predstaviti rad sa MySQL bazom podataka, a zatim će vas i naučiti kako se rukuje mrežama. Taj deo kursa pružiće vam znanja koja se tiču mrežnih internet protokola, rukovanja sa HTTP-om i JavaMail-a. Nakon toga sledi modul posvećen nitima odnosno najmanjim sekvencama programskih instrukcija kojim se može rukovati nezavisno.

Poslednji modul pomoći će vam da naučite šta je AWT (Abstract Window Toolkit) koji omogućava rukovanje grafičkim korisničkim interfejsom u programskom jeziku Java. Korišćenjem ove biblioteke klasa moći ćete da kreirate programe koji se izvršavaju u prouoru i imaju grafičko okruženje. Osim toga ovaj deo kursa obezbediće vam tehnike uz pomoć kojih ćete rukovati dvodimenzijalnom grafikom, tekstovima i slikama.

Kurs naprednog Java programiranja ima za cilj da osposobi sve polaznike za praktičnu upotrebu pomenutom programskog jezika u realiziaciji konkretnih problema. Pored toga, nakon uspešno završenog kursa polaznik će imati sva neophodna znanja uz pomoć kojih će samostalno moći da kreira kompleksne klase i biti spreman za upotrebu višenitnih procesa, mreže i baza podataka.

Kurs naprednog Java programiranja

Plan i program predavanja

1. Napredno objektno programiranje

 • Generički tipovi podataka
 • Šta je refleksija i kada se koristi?
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom događaja
 • Kada i kako se koriste regularni izrazi?
 • Napredni rad sa klasama
 • Dizajn šabloni

2. Rad sa bazom podataka

 • Uvod u rad sa bazama
 • Rad sa MySQL bazom podataka

3. Rukovanje mrežom

 • Uvod u internet mrežne protokole
 • TCP Socket programiranje
 • UDP Socket programiranje
 • Rukovanje HTTP-om
 • JavaMail

4. Niti

 • Uvod u niti
 • Rukovanje nitima
 • Konkurencija i sinhronizacija niti

5. AWT i Java 2D

 • Uvod u 2D grafiku i AWT
 • Java AWT Layouts
 • Java AWT kontrole
 • Java 2D – rukovanje geometrijom
 • Rukovanje tekstom i slikama
 • Štampa

Polaznici kursa napredno Java programiranje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.