Kurs naprednog Java programiranja

Kao što i sam naziv govori, ovaj kurs polaznicima pruža priliku da savladaju tehnike naprednog programiranja u Javi. Ovaj programski jezik spada među jednostavnije za učenje, pre svega, zbog svoje objektne orijentacije i višenamenske karakteristike. Važno je istaći i da se Java ne vezuje za jedan operativni sistem, što znači da je kod napisan u ovom programskom jeziku funkcionalan na svim desktop, tablet i mobilnim uređajima.

Prilikom učenja naprednog programiranja u Javi od velike koristi će vam biti osnovna predznanja za rad u ovom programskom jeziku. Upravo iz tog razloga polaznicima ovog kursa savetuje se da uspešno završe osnovni kurs programiranja u Javi kako bi mogli što lakše da unaprede svoja znanja i dodatno se usavrše za rad u najtraženijem programskom jeziku današnjice.

Zbog osobina koje Java poseduje a koje joj omogućavaju da se prilagodi većini uređaja, veštine za rad u ovom programskom jeziku zapravo će vam predstavljati alat sa veoma širokom primenom u IT svetu. Iz pomenutih razloga Java je i zaslužila epitet najtraženijeg programskog jezika na tržištu, a njeni programeri spadaju među IT stručnjake sa veoma visokom zaradom.

Jednostavno, ako usavršite svoje veštine za rad u pomenutom programskom jeziku, bićete spremni da radite na brojnim pozicijama koje podrazumevaju kreiranje video-igrica, izradu Android aplikacija ili programiranje aplikacionih softvera, bilo da se radi o online ili offline projektima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development Program i Android Mobile Development.

Opis i cilj kursa naprednog Java programiranja

Fokus kursa biće na obrađivanju naprednih koncepata programiranja u jednom od najtraženijih programskih jezika u IT svetu – Javi. Kao polaznik ovog kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno u učionici, imaćete priliku da se upoznate sa upotrebom specifičnih Java biblioteka. Osim toga, kurs će se baviti i naprednim objektnim konceptima kroz generičke tipove i refleksije, ali i naprednim rukovanjem tokovima, nitima, grafikom, mrežom i skladištima podataka.

U cilju što efikasnijeg učenja Java programiranja, kurs je podeljen u pet tematskih celina, odnosno modula, kroz koje će polaznici postepeno razvijati nove veštine kako bi im čitav proces usavršavanja bio jednostavniji.

Prvi deo kursa pomoći će vam da steknete kompletnu sliku o napredno objektnom programiranju. U ovom modulu saznaćete kako se rukuje generičkim tipovima podataka, šta je refleksija i šta predstavlja pojam događaja u Java programiranju. Uz to, naučićete čemu služe regularni izrazi, kako funkcioniše napredni rad sa klasama i šta je tačno dizajn šablona.

U nastavku kursa predavači će vam predstaviti rad sa MySQL bazom podataka, a zatim će vas i naučiti kako se rukuje mrežama. Taj deo kursa pružiće vam znanja koja se tiču mrežnih internet protokola, rukovanja HTTP-om i JavaMail-a. Nakon toga sledi modul posvećen nitima, odnosno najmanjim sekvencama programskih instrukcija kojim se može rukovati nezavisno.

Poslednji modul pomoći će vam da naučite šta je AWT (Abstract Window Toolkit), koji omogućava rukovanje grafičkim korisničkim interfejsom u programskom jeziku Java. Korišćenjem ove biblioteke klasa moći ćete da kreirate programe koji se izvršavaju u prozoru i imaju grafičko okruženje. Osim toga, ovaj deo kursa obezbediće vam tehnike pomoću kojih ćete rukovati dvodimenzijalnom grafikom, tekstovima i slikama.

Ovaj kurs ima za cilj da osposobi sve polaznike za praktičnu upotrebu pomenutog programskog jezika u realizaciji konkretnih problema. Pored toga, nakon uspešno završenog kursa polaznik će imati sva neophodna znanja pomoću kojih će samostalno moći da kreira kompleksne klase i biti spreman za upotrebu višenitnih procesa, mreže i baza podataka.

Kurs naprednog Java programiranja

Plan i program predavanja

Modul 1 – Napredno objektno programiranje

1. Generički tipovi podataka

2. Refleksija

3. Događaji

4. Regularni izrazi

5. Napredni rad sa klasama

6. Dizajn šabloni

Modul 2 – Rad sa bazom podataka

7. Uvod u rad sa bazama

8. Rad sa MySQL bazom podataka

Modul 3 – Rukovanje mrežom

9. Uvod u internet mrežne protokole

10. TCP Socket programiranje

11. UDP Socket programiranje

12. Rukovanje HTTP-om

13. JavaMail

Modul 4 – Niti

14. Uvod u niti

15. Rukovanje nitima

16. Konkurencija i sinhronizacija niti

Modul 5 – AWT i Java 2D

17. Uvod u 2D grafiku i AWT

18. Java AWT Layouts

19. Java AWT kontrole

20. Java 2D – rukovanje geometrijom

21. Rukovanje tekstom i slikama

22. Štampa

Kurs naprednog Java programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde