Kurs Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Internet je svuda oko nas i već odavno ne možemo da funkcionišemo bez njega. Svetska mreža povezuje sve naše pametne elektronske uređaje, dok sve potrebne informacije tražimo i dobijamo pretragom brojnih sajtova. Iz tog razloga se ubrzano razvija uloga web programiranja, a u skladu sa tim raste i potreba za stručnim kadrovima. Web stručnjaci mogu da računaju na sigurnu karijeru i odličnu platu radeći u oblasti koja će da se razvija.

Započnite sa otkrivanjem čitavog sveta koji stoji iza internet stranica, koje koristimo svaki dan. Upoznajte se sa osnovama funkcionisanja modernog HTML5 jezika. Kompletirajte znanje savladavanjem CSS jezika kako biste svojim HTML dokumentima dodali stila. 

Da biste se postali stručnjak, pre svega je potrebno da se upoznate sa osnovama web programiranja kroz kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. Naučite da koristite jezik HTML kako biste znali da prikažete tekst, da napravite liste i koristite hiperlinkove za kretanje kroz stranice sajta. 

Za strukturiranje podataka aplikacija koristi se određena tehnologija, odnosno jezik HTML. CSS opisuje, odnosno uređuje izgled i formatiranje svih elemenata u HTML dokumentu. JavaScript je programski jezik za kreiranje logike HTML aplikacija. HTML, CSS i JavaScript su jezici najpoznatiji kao tehnologije koje su gradivni elementi weba. Programski kod HTML, CSS i JavaScript jezika može se pisati u bilo kom tekstualnom editoru.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Web Apps Development ProgramMicrosoft Development ProgramSoftware Development ProgramMicrosoft Desktop Apps Development ProgramMicrosoft Mobile Apps Development.

Opis i cilj kursa Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Tokom kursa Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima neophodnim za web programiranje. 

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 bavi se tehnologijama HTML5, CSS3 i JavaScript. Tako je kurs podeljen na tri logičke celine i polaznika postepeno uvodi u svet tehnologija koje su osnova modernog weba.

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Naučićete kako da manipulišete strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

Prva celina kursa posvećena je opisnom jeziku za kreiranje HTML dokumenata. Ona pokriva sve relevantne tehnike za ispravno strukturiranje podataka unutar jednog HTML dokumenta.

Druga celina kursa posvećena je stilizovanju HTML dokumenata korišćenjem jezika CSS. Na praktičnim primerima upoznaćete se sa efikasnim tehnikama za stilizovanje dokumenata, čime ćete naučiti da kreirate upotrebljive i atraktivne web stranice.

Poslednja, treća celina kursa, posvećena je programskom jeziku JavaScript, koji omogućava da HTML dokument oživi i postane interaktivan. Nisu sve tehnologije obrađene kursom ograničene isključivo na web, već se, pogotovu u poslednje vreme, sve više koriste i za izgradnju različitih tipova aplikacija. Na ovaj način dobijate sveobuhvatni uvid u funkcionisanje tehnologija za izgradnju širokog spektra aplikacija. 

Plan i program kursa Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 obuhvata: uvod u HTML, strukturu i stilizovanje HTML dokumenta, uvod u JavaScript, kontrolu toka izvršavanja JavaScript koda, JavaScript funkcije i objekte, manipulisanje strukturom, stilizacijom i podacima korišćenjem JS-a i jQueryja. Kurs zahteva osnovno poznavanje rada na računaru. Preporučljivo je i prethodno iskustvo u radu sa nekim programskim jezikom.

Kurs Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 će vam odgovoriti na pitanja

1. Čemu služe HTML, CSS i JavaScript tehnologije?

Ove tri veoma uzbudljive tehnologije – HTML, CSS i JavaScript primarno se vezuju za razvoj web aplikacija, ali njihova upotreba nije ograničena na razvoj isključivo tog tipa aplikacija. Tako se pomenute tehnologije koriste za razvoj Windows Store aplikacija, aplikacija za pametne telefone i prenosne uređaje, raznih frameworka za automatizaciju i testiranje, pa čak i za kontrolu mikrokontrolera i programiranje niskog nivoa.

Nevezano za tip aplikacija koji se razvija, tehnologije HTML, CSS i JavaScript imaju svoje jasno definisane namene i koriste se za rešavanje različitih problema. Tako se HTML koristi za kreiranje strukture, CSS za definisanje prezentacije, a JavaScript za kreiranje logike.

2. Šta je HTML i čemu on služi?

Podaci su osnovni gradivni elementi kojima rukuje svaka aplikacija. Obrada, prezentovanje i čuvanje podataka su osnovne operacija koje sprovodi svaka aplikacija, bez obzira na njen tip. Naravno, različite aplikacije rukuju podacima različitog tipa. Tako se može zaključiti da je rukovanje podacima primarna uloga svake aplikacije. U svakoj aplikaciji prisutni su neki podaci koje je na pregledan i organizovan način potrebno servirati korisniku. Za strukturiranje podataka aplikacija koristi se određena tehnologija, odnosno jezik HTML.

HTML jezik funkcioniše tako što podatke strukturira korišćenjem oznaka za markiranje. Takvu njegovu ulogu otkriva i sam naziv koji je sakriven u skraćenici HTML – HyperText Markup Language. Drugim rečima, u pitanju je jezik za markiranje teksta.

3. Kako HTML strukturira podatke?

Korišćenjem HTML-a moguće je na jednostavan način definisati strukturu dokumenta, ali i različitim podacima u takvom dokumentu dati specifična značenja. Dokument u kome su podaci markirani HTML oznakama naziva se HTML dokument. Osnovu HTML-a čine različite oznake kojima se markiraju podaci. Kada se kaže da neko poznaje HTML, zapravo se misli da poznaje različite markere kojima se označavaju podaci u HTML dokumentu.

Oznake za markiranje u HTML dokumentu nisu namenjene ljudima. Ljudi su sasvim sposobni da razluče različite delove jednog dokumenta. HTML oznake su namenjene specijalnim softverskim proizvodima, programima koji renderuju sadržaj HTML dokumenta. Njima su oznake unutar HTML dokumenta i te kako korisne, jer na taj način utvrđuju semantičko značenje sadržaja dokumenta.

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4. Šta je CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) je još jedna tehnologija, usko povezana sa HTML-om. Baš kao što se HTML koristi za definisanje strukture dokumenta, CSS definiše prezentaciju, odnosno izgled dokumenta koji će biti prezentovan korisniku.

CSS opisuje, odnosno uređuje izgled i formatiranje svih elemenata u HTML dokumentu. Tako se kreiranjem CSS opisa stilizuju elementi HTML i drugih dokumenata. Kažemo i drugih dokumenata, zato što CSS nije striktno ograničen na stilizovanje HTML-a.

Možemo reći da HTML i CSS ne mogu jedan bez drugoga. Dok HTML strukture dokumenta stvaraju elemente stranica, CSS te iste elemente stilizuje i uređuje kako bismo dobili željeni oblik i funkciju. Bez CSS-a, moderni sajtovi bi izgledali veoma jednostavno i ne bi se mogli koristiti na adekvatan način.

5. Da li postoje verzije HTML i CSS jezika? Koja je aktuelna verzija?

Trenutno aktuelne verzije koje su preporučene za upotrebu su HTML5 i CSS3. One su nastale kao plod dugogodišnjeg razvoja i neretko turbulentnih dešavanja i previranja u IT zajednici.

Iako nije njegov direktan naslednik, HTML5 je zamenio vremešni xHTML1, koji se koristio do pre nekoliko godina. Sam način označavanja je prilično specifičan, ali to ima svojih razloga, o kojima će se govoriti u kursu. CSS3 je naslednik ranijeg CSS2.1. Danas možemo reći da su HTML5 i CSS3 u potpunosti prihvaćeni i da sve nove sajtove treba kreirati pomoću ovih verzija, dok je ranije bilo problema u prelaznom periodu, najviše zbog podrške u browserima.

6. Šta je JavaScript?

JavaScript je programski jezik za kreiranje logike HTML aplikacija. Šta to praktično znači?

Podaci su strukturirani i predstavljeni HTML dokumentom. Taj dokument je stilizovan korišćenjem CSS-a. Tako, korisnik može da vidi formatiranu HTML stranicu, unutar koje su podaci predstavljeni na razumljiv način. Ako je potrebno da se korisniku omogući i izvesna interaktivnost, na pozornicu stupa jezik JavaScript.

Tehnologije HTML i CSS se ne mogu nazvati programskim jezicima, već isključivo opisnim. HTML opisuje strukturu, a CSS stilizaciju podataka. S druge strane, JavaScript je programski jezik, koji je najpoznatiji kao skript jezik web stranica. Izvorni kod napisan JavaScript jezikom interpretira se od strane browsera, pa se na taj način sprovodi izvršavanje njegove logike.

7. Koje su upotrebe HTML-a, CSS-a i JavaScripta?

HTML, CSS i JavaScript se mogu koristiti za kreiranje aplikacija različitog tipa. Svakako su najpoznatije kao tehnologije koje su gradivni elementi weba. Sve stranice na internetu kreirane su njihovim korišćenjem. Iako se možda i može pronaći neka web stanica koja ne koristi JavaScript ili možda CSS, gotovo je sigurno da ne postoji ona koja podatke ne strukturira HTML-om. Dakle, ove tehnologije iskorišćene su za razvoj gotovo svakog modernog sajta.

Još jedno od značajnijih mesta upotrebe ovih tehnologija je razvoj aplikacija za mobilne uređaje. S pojavom Windows-a 8, Microsoft je kreirao novi tip prenosnih desktop aplikacija korišćenjem HTML-a i JavaScript-a. U poslednje vreme, JavaScript počinje da se koristi i za programiranje hardverskih uređaja.

Plan i program predavanja:

1. Uvod

 • Uvod u programiranje korišćenjem HTML5, CSS3 i JavaScript jezika

2. Struktura HTML dokumenta

 • Uvod u HTML
 • Tekst u HTML-u
 • Linkovi
 • Forme
 • Zaglavlje HTML dokumenta
 • Multimedija u HTML dokumentima
 • 2D grafika
 • Grupisanje elemenata

3. Stilizovanje HTML dokumenta

 • Uvod u CSS
 • Osnovni CSS selektori
 • Napredni CSS selektori
 • Stilizovanje teksta
 • CSS Box Model
 • Kreiranje layouta
 • Flexbox Layout
 • Responsive design
 • CSS transformacije i tranzicije

4. Uvod u JavaScript

 • Uvod u JavaScript jezik
 • Sintaksa jezika JavaScript
 • Promenljive, tipovi podataka i operatori

5. Kontrola toka izvršavanja JS koda

 • Uslovno izvršavanje
 • Petlje
 • Obrada izuzetaka

6. JS funkcije i objekti

 • Funkcije
 • Objekti

7. Manipulisanje strukturom, stilizacijom i podacima korišćenjem JS-a

 • Rukovanje DOM-om
 • Događaji
 • Rad sa podacima

8. jQuery

 • Osnove jQueryja

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se