Kurs Windows Application Development

Ukoliko želite da se bavite kreiranjem aplikacija za uređaje sa Windows operativnim sistemom ovo je pravi kurs za vas. Kao što vam je verovatno već poznato velika većina računara širom sveta koristi Windows platformu, a i pametni mobilni telefoni sa ovim operativnim sistemom sve više dobijaju na popularnosti. Ovakav razvoj situacije uticao je na to da programeri koji poseduju veštine za kreiranje bilo kakvog softvera za pomenutu platformu ne moraju da brinu za posao.

Kada je u pitanju potražnja na tržištu posebno mesto ipak zazimaju oni developeri koji se bave programiranjem aplikacija za najpopularniji operativni sistem na svetu. Znanja koja možete dobiti tokom kursa Windows Application Development omogućiće vam da postanet upravo jedan od tih programera koji na osnovu svojih veština uvek mogu da pronađu radno mesto na kome će biti zadovoljni.

Kurs Windows Application Development pokriva sve značajne aspekte razvoja aplikacija za pomenuti operativni sistem. Posebna pažnja na predavanjima biće posvećana WPF odnosno Windows Presentation Foundation tehnologiji. Uz to kroz kurs ćete saznati i sve što je važno o tehnikama za lokalziaciju i globalizaciju, kao i korisne veštine koje se tiču konfigurisanja, testiranja, debug-ovanja i objavljivanja aplikacija. Drugim rečima dobićete sva potrebna znanja uz pomoć kojih ćete samostalno moći da radite na svakom koraku kreiranja aplikacija za Windows platformu od početne ideje do njene realizacije.

Opis i cilj kursa Windows Application Development

Kao polaznik ovog kursa upoznaćete se sa svim osnovnim i naprednim tehnikama Windows programiranja kroz .NET platformu. Pored toga naučićete šta su i kako funkcionišu specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms-a i Windows Presentation Foundation aplikacija, ali i na koji način se rukuje sa njima. Iskusni predavači temeljno će vam preneti sve neophodne veštine koje će vam kasnije omogućiti da samostalno kreirate ili modifikujete već pomenute Windows Forms ili WPF aplikacije.

Osim toga steći ćete kompletnu sliku o konceptima grafičkog korisničkog interfejsa, Windows korisničkim kontrolama, događajima unutar Windows aplikacija, komunikacijom Windows aplikacija sa izvorima podataka, korisničkom kontrolom Windows aplikacija i svemu ostalom što vam je potrebno za uspešnu programersku karijeru u ovoj oblasti.

Kurs je osmišljen tako da ćete na početnim predavanjima učiti o samom dizajnu Windows aplikacija. Tokom tog perioda detaljno ćete se upoznati sa WPF okvirom za grafički prikaz komponenti unutar aplikacija koje se izvršavaju na operativnom sistemu Microsoft Windows.

Znanja koja steknete pomoći će vam da razdvajate funkcionalnosti aplikacija od njenog dizajna i na taj način postignete znatno bolje rezultate kada je u pitanju planiranje, dizajniranje, proizvodnja, održavanje i modifikacija aplikacije. Važno je istaći da WPF sadrži i podršku za rukovanje animacijama što znači da ćete prilikom kreiranja istih, moći da koristite bogatu, već ugrađenu WPF logiku koja će vam u velikoj meri olakšati posao.

Dalje kako kurs bude odmicao a vi nastavili da razvijate nove veštine očekuje vas kreiranje i programiranje korisničkog interfesja tokom koga ćete između ostalog raditi na kreiranju izgleda strane. Zatim ćete saznati kako se testiraju aplikacije, odnosno kako da izprogramirate aplikaciju koja će biti spremna za testiranje.

Tokom dela kursa koji se bavi grafikom, multimedijom i štampom naučićete da rukujete 2D grafikom, slikama, dokumentima i ostalim sadržajem. Pored pomenutih veština na kursu ćete usvojiti i sva ostala znanja koja će vam omogućiti da se na profesinalnom nivou bavite programiranjem aplikacija za Windows uređaje.

Kurs windows application

Plan i program predavnja


1. Dizajn Windows aplikacija

 • Uvod u Windows Presentation Foundation

2. Kreiranje i programiranje korisničkog interfejsa

 • Kreiranje izgleda strane
 • Kreiranje Content kontrola
 • Kreiranje Item kontrola

3. Kontrola korisničkog interfejsa

 • Deljenje logičkih resursa unutar aplikacije
 • Kreiranje korisničkog interfejsa korišćenjem stilova
 • Izmena izgleda kontrola korišćenjem šablona
 • Rukovanje događajima i komandama

4. Testiranje, Unit testiranje i Debug

 • WPF Testing strategije
 • Debug XAML koda
 • Sigurnosne opcije WPF-a

5. Povezivanje i validacija podataka

 • Uvod u povezivanje podataka
 • Povezivanje podataka
 • Konverzija podataka
 • Validacija podataka

6. Povezivanje podataka sa kolekcijama

 • Povezivanje kolekcija
 • Rukovanje šablonima podatka

7. Unapređivanje odziva korisničkog interfejsa i lokalizacija

 • Rukovanje asinhronim procesima
 • Uvod u lokalizaciju i globalizaciju
 • Implementacija User Assistancea

8. Grafika, multimedija i štampanje

 • Rukovanje 2D grafikom
 • Rukovanje slikama
 • Rukovanje multimedijom
 • Rukovanje dokumentima
 • Primer – izrada tekst editora

9. Korisnički definisane kontrole

 • Autoring kontrola
 • Korisnički definisane kontrole
 • Hosting Windows Forms kontrola

10. Attached svojstva i ponašanje u WPF-u

 • Implementacija attached svojstava
 • Implementacija drag and drop korisničkog interfejsa

11. Animacija

 • Kreiranje i korišćenje animacija
 • Korišćenje okidača

12. Podešavanja, stanje i tok aplikacije

 • Rukovanje stanjem aplikacije korišćenjem podešavanja (application settings)
 • Rukovanje aplikacijom

13. Objavljivanje i konfiguracija klijentskih windows aplikacija

 • Objavljivanje aplikacije
 • Napredna podešavanja Windows Installera
 • Objavljivanje XAML Browser aplikacija

Polaznici na kursu Windows application development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.