Kurs Windows Application Development

Ukoliko želite da se bavite kreiranjem aplikacija za uređaje sa Windows operativnim sistemom, ovo je pravi kurs za vas. Kao što vam je verovatno već poznato, velika većina računara širom sveta koristi Windows platformu, a i pametni mobilni telefoni sa ovim operativnim sistemom sve više dobijaju na popularnosti. Ovakav razvoj situacije uticao je na to da programeri koji poseduju veštine za kreiranje bilo kakvog softvera za pomenutu platformu ne moraju da brinu za posao.

Kada je reč o potražnji na tržištu, posebno mesto ipak zazimaju oni developeri koji se bave programiranjem aplikacija za najpopularniji operativni sistem na svetu. Znanja koja možete dobiti tokom pohađanja kursa Windows Application Development omogućiće vam da postanete upravo jedan od tih programera koji na osnovu svojih veština uvek mogu da pronađu radno mesto na kome će biti zadovoljni.

Kurs Windows Application Development pokriva sve značajne aspekte razvoja aplikacija za pomenuti operativni sistem. Posebna pažnja na predavanjima biće posvećana WPF odnosno Windows Presentation Foundation tehnologiji. Uz to, kroz kurs ćete saznati i sve što je važno o tehnikama za lokalziaciju i globalizaciju, kao i korisne veštine koje se tiču konfigurisanja, testiranja, debagovanja i objavljivanja aplikacija. Drugim rečima, dobićete sva potrebna znanja pomoću kojih ćete samostalno moći da radite na svakom koraku kreiranja aplikacija za Windows platformu – od početne ideje do njene realizacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Desktop Apps Development Program i Software Development Program.

Opis i cilj kursa Windows Application Development

Kao polaznik ovog kursa, upoznaćete se sa svim osnovnim i naprednim tehnikama Windows programiranja kroz .NET platformu. Pored toga, naučićete šta su specijalizovane klase za kreiranje Windows Formsa i Windows Presentation Foundation aplikacija i kako funkcionišu, ali i na koji način se rukuje sa njima. Iskusni predavači temeljno će vam preneti sve neophodne veštine koje će vam kasnije omogućiti da samostalno kreirate ili modifikujete već pomenute Windows Forms ili WPF aplikacije.

Osim toga, steći ćete kompletnu sliku o konceptima grafičkog korisničkog interfejsa, Windows korisničkim kontrolama, događajima unutar Windows aplikacija, komunikaciji Windows aplikacija sa izvorima podataka, korisničkoj kontroli Windows aplikacija i svemu ostalom što vam je potrebno za uspešnu programersku karijeru u ovoj oblasti.

Kurs je osmišljen tako da ćete na početnim predavanjima učiti o samom dizajnu Windows aplikacija. Tokom tog perioda detaljno ćete se upoznati sa WPF okvirom za grafički prikaz komponenti unutar aplikacija koje se izvršavaju na operativnom sistemu Microsoft Windows.

Znanja koja steknete pomoći će vam da razdvajate funkcionalnosti aplikacija od njenog dizajna i na taj način postignete znatno bolje rezultate kada je reč o planiranju, dizajniranju, proizvodnji, održavanju i modifikaciji aplikacije. Važno je istaći da WPF sadrži i podršku za rukovanje animacijama, što znači da ćete prilikom njihovog kreiranja moći da koristite bogatu, već ugrađenu WPF logiku, koja će vam u velikoj meri olakšati posao.

Kako kurs bude odmicao, a vi nastavili da razvijate nove veštine, očekuje vas kreiranje i programiranje korisničkog interfesja, tokom koga ćete, između ostalog, raditi na kreiranju izgleda strane. Zatim ćete saznati kako se testiraju aplikacije, odnosno kako da isprogramirate aplikaciju koja će biti spremna za testiranje.

Kroz deo kursa koji se bavi grafikom, multimedijom i štampom naučićete da rukujete 2D grafikom, slikama, dokumentima i ostalim sadržajem. Pored pomenutih veština, na kursu ćete usvojiti i sva znanja koja će vam omogućiti da se na profesinalnom nivou bavite programiranjem aplikacija za Windows uređaje.

Windows Application Development

Plan i program predavanja

1. Uvod u razvoj Windows Desktop aplikacija

 • Uvod u razvoj desktop aplikacija

2. Windows Forms

 • Uvod u Windows Forms i kreiranje prve aplikacije
 • Kreiranje UI-ja korišćenjem WinFormsa
 • Windows Forms kontrole

3. Uvod u WPF

 • Uvod u WPF
 • Kreiranje prve WPF aplikacije
 • XAML
 • Organizacija komponenata

4. Osnovni WPF pojmovi

 • Svojstva i događaji u WPF-u
 • Komande
 • Povezivanje

5. WPF kontrole

 • Uvod u rad sa kontrolama
 • Content kontrole
 • Text kontrole
 • List, Range i Date kontrole

6. Crtanje i animacija

 • Osnovni oblici
 • Četke
 • Transformacije
 • Animacija

7. Kastomizacija i kreiranje kontrola

 • Resursi
 • Stilovi
 • Šabloni kontrola
 • Kreiranje kontrola

8. Konfigurisanje aplikacije

 • Konfigurisanje aplikacije

9. Rad sa podacima

 • MVVM i povezivanje
 • Povezivanje kolekcija
 • Komande i MVVM
 • Validacija
 • Sinhronizacija podataka
 • Konverzija podataka

10. Paralelno programiranje

 • Uvod u višenitno izvršavanje u WPF-u
 • Tehnike za postizanje višenitnog izvršavanja

11. Multimedija i dokumenti

 • Rukovanje zvukom i videom
 • Rukovanje slikama
 • Rukovanje dokumentima

12. Lokalizacija i globalizacija

 • Lokalizacija i globalizacija

13. Testiranje i Debug

 • Uvod u testiranje i Unit testovi
 • UI Automation
 • Debug

14. Objavljivanje aplikacije

 • Objavljivanje aplikacija

Kurs Windows Application Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se