Kurs Unity Game Development

Kurs Unity Game Development bavi se pristupima u kreiranju 2D video-igara, ali i generalno pristupu razvoja igara. U kursu se podjednaka pažnja posvećuje animaciji elemenata korisničkog okruženja i animaciji karaktera u igri, kao i programiranju game objekata pomoću jezika C# i multiplatformskom pristupu razvoju video-igara.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Desktop Apps Development ProgramMicrosoft Web Apps Development ProgramMicrosoft Development Program i Microsoft Mobile Apps Development.

Opis i cilj kursa Unity Game Development

Kurs Unity Game Development započinje upoznavanjem sa istorijom video-igara, razvojem tehnologija i trendovima današnjih video-igara. U uvodnom delu se polaznicima kursa predstavljaju razlozi nastanka i značaj game engine softverskih rešenja. Takođe polaznici se upoznaju sa Unity Game enginom i njegovim editorom. Poseban deo kursa će biti posvećen načinu licenciranja softvera, ali i njegovim verzijama koje su važne u procesu razvoja jednog projekta video-igre. Za kraj ovoga dela polaznici imaju priliku da instaliraju, podese interfejs Unity editora i izvrše interakciju sa njim.

Drugi deo kursa Unity Game Development ilustruje kompletan proces kreiranja jedne realne igre koja će se izvršavati na više platformi, od mobilne verzije preko verzije za desktop računar do verzija igre koje će se izvršavati u web pregledaču i to korišćenjem izvornog skupa funkcionalnosti – JavaScript jezika i različitih Web API-ja. Polaznici tako imaju prilike da uvide sve izazove koje donosi kreiranje igara na najnižem nivou. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa pristupima za kreiranje animacije u okviru Unity editora. Kreiraće logike animacija, upravljati aspektima fizike, poput ubrzanja, mase, sudara, kolizija i mnogim drugim. Za kraj ovoga dela kursa, poseban fokus će biti na interfejsu igre, te će polaznici imati priliku da se upoznaju sa Canvas i UI elementima, kao i sa audio-komponentama Unity video-igara.

Poslednja celina kursa Unity Game Development posvećena je upoznavanju sa procesom objavljivanja igre, formiranju build verzija igre za platforme Windows, macOS, iOS, Android i WebGL. U završnim lekcijama polaznici imaju priliku da se upoznaju sa procesom debugginga u okviru Unity editora i razvojnog okruženja Visual Studio.

Cilj kursa jeste uvođenje polaznika u svet razvoja igara korišćenjem jezika C# i Unity editora. Osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje 2D igara u okviru Unity engina. Savladavanje procesa kreiranja više verzija igre za različite platforme. Upoznavanje sa procesom debugginga u okviru Visual studija za Unity.

Kurs Unity Game Development će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja game development?

Pod video game developmentom podrazumevamo proces kreiranja jedne video-igre. Pod ovim procesom se smatra i opisuje dizajniranje, razvoj i objavljivanje jedne video-igre. Faze razvoja mogu uključivati kreiranje koncepta igre, dizajniranje elemenata, pisanje koda, testiranje i objavljivanje za korisnike. Tokom kreiranja igre vodi se računa i o faktorima koji nisu standardni za druge oblasti. Ti faktori su mehanika igre, nagrade, angažovanje igrača i dizajn nivoa (mapa). Kreatorima video-igara smatramo prvenstveno programere, ali i dizajnere zvuka, grafičke dizajnere, game dizajnere i mnoge druge čije usluge se koriste u ovoj industriji. Dizajneri kreiraju materijale koje će igra koristiti (zvuk, efekte, grafiku), dok su programeri zaduženi za pisanje logike i njihov cilj je da ožive materijale koje su dizajneri kreirali.

2. Kako se kreiraju video-igre?

Video-igre su jedan od najpristupačnijih proizvoda softverske industrije. Zbog svoje jednostavnosti i velikog broja različitih oblika u kojima postoje, igre su pronašle put do miliona korisnika različitog uzrasta, pola, društvenog položaja, ali i digitalne pismenosti. Devedesete godine prošlog veka su vreme kada nastaje World Wide Web, a zajedno sa njim i ideja o igranju igara u web pregledaču. Od tada pa do danas, web igre su prešle dug put od tehnologija kao što su Java Applets i Flash, pa do modernih pristupa, koji podrazumevaju korišćenje specijalizovanih softvera za razvoj igara, game engina. Moderan razvoj igara podrazumeva korišćenje skupa tehnologija, što praktično znači da svi neophodni elementi za izvršavanje i prikazivanje igara postoje u okviru jednog softvera.

3. Šta je to Game Engine?

Potreba da timovi rade u istom softveru, dakle svi, od programera, dizajnera, do testera, dovela je do potrebe za kreiranjem softvera koji nosi naziv Game Development Engine ili skraćeno Game Engine. Game Engine predstavlja program koji olakšava kreiranje video-igre. Program  brine o komplikovanim procesima, poput renderinga, upravljanja fizikom i kolizijom objekata, obradom zvuka, skriptima i drugim faktorima. Dakle, Game Engine možemo definisati kao softver koji je sam pokretač igre. U njemu se nalazi sva programska logika i u njega unosimo sve materijale igre, to jest video-elemente, audio-sadržaj, 3D modele i teksture. Sa aspekta developera, Game Engine ima sve što bi neko razvojno okruženje imalo, ali povrh toga ima manje programerski pristup, jer postoji GUI koji olakšava korišćenje alata i pruža pomoć u razvoju grafičkih aspekata igre.

Unity Game Development

4. Zašto Unity Game Engine?

Danas nam je dostupan veliki broj game enginea. Tri najpoznatija i najviše korišćena su Cry Engine, Unreal Engine i Unity. Izbor game enginea zavisi od mnogo faktora: kompleksnosti igre koju želimo da napravimo, programskog jezika koji engine koristi za programiranje igre, pa čak i od toga koliko je sam engine komplikovan za savladavanje. Postoji još niz drugih faktora, poput hardverskih zahteva, podrške različitim gaming platformama i resursima za igre. Unity je najbolja opcija za početak rada u ovoj oblasti iz mnogo razloga. Pre svega, lakši je za savladavanje od programa Unreal ili Cry Engine, što nam je od značaja ako smo na početku karijere game developera. Unity engine za programiranje igara koristi programski jezik C#, koji je lakši od jezika C++, koji koriste konkurentske platforme. Sam engine prate ogromna količina resursa, spremni objekti, dodatni alati, besplatni tutorijali, ali i ogromna zajednica od preko dva miliona aktivnih Unity developera. Odlična podrška za 2D igre, mobile i AR/VR igre učinile su ga glavnim izborom među programerima i dizajnerima koji žele da stvaraju kvalitetne 2D i 3D igre.

5. Kako izgleda proces kreiranja igre u okviru Unity enginea?

Svaku igru možemo podeliti u 3 celine. To su nivo, glavni junak i protivnici. Tokom faza razvoja igre, dakle od samog inicijalnog koncepta, to jest od priče na kojoj je zasnovana igra, krećemo sa razradom ideja za svaku od celina. Pa stoga za nivo kreiramo i dodajemo grafiku, postavljamo sisteme koji će imati interakciju sa junakom, dakle definišemo vizuelno okruženje igre. Zatim kreiramo junaka, njegove animacije, sisteme poput zdravlja, kreiramo korisničku interakciju da možemo da upravljamo junakom. To nas dovodi do poslednje celine, u kojoj dodajemo neprijatelja. Neprijatelj može imati svoje animacije, grafiku i ponašanje, dakle dodajemo aspekt izazova i težine savladavanja igre. U završnim fazama dodajemo fine detalje poput audio-dela igre, koji služi pružanju zvučnog odgovora na igru, ali i stvaranju posebnog doživljaja, kreiraju se UI elementi i na kraju se igra objavljuje za dalju distribuciju igračima. Upravo u okviru ovoga kursa realizujemo jednu 2D igru i ilustrujemo sve faze razvoja u okviru Unity Game enginea.

6. Šta su to UI elementi jedne video-igre?

UI elementima igre smatramo sve delove igre koji služe igraču da podešava parametre igre i da dobije povratnu informaciju o samoj igri i njenom napredovanju. Dakle, to su prikaz poena, nivoa zdravlja, procenta kompletiranosti igre i slične opcije. Sve to predstavlja UI komponente jedne igre. Takođe pod UI elementima podrazumevamo sve menije, tastere, slajdere i kartice na ekranu. Sve UI elemente igre u okviru Unity enginea kreiramo u okviru Canvas elementa. Canvas predstavlja oblast u igri koja služi za prikazivanje i iscrtavanje UI elemenata. Ova komponenta omogućava da postignemo pravilan prikaz svih elemenata interfejsa nezavisno od ekrana uređaja. Ovo je za nas važno, jer u okviru ovoga kursa kreiramo igru, ali i interfejs igre koji će biti multiplatformski, što znači da će igra biti dostupna za sve popularne platforme od iOS i Android uređaja, preko Windows i MacOS sistema do WebGL platforme.

7. Šta predstavlja porting?

Proces konverzije video-igre ili softvera sa jedne platforme na drugu popularno se naziva Porting. Porting u okviru Unity engine editora obavlja se jednostavno, iako je u pozadini ekstremno komplikovan proces. U Porting procesu se menjaju programski jezici koji su korišćeni za kreiranje igre. Tako će se na primer za verziju igre za Windows koristiti jezik C#, WebGL verzija igre će biti napisana u okviru jezika JavaScript, koji se koristi za programiranje aplikacija na Webu. Kompletan proces konverzije (portinga) obavlja Unity engine umesto nas. Da bi porting igre bio moguć, potrebno je ispuniti zahteve koji se mogu javiti između uređaja. Pa ukoliko na primer želimo Windows igru da postavimo na Android platformu, važno je da obratimo pažnju i na to koliko je igra velika, koliko je zahtevna za hardver uređaja, ali i na način na koji igrač upravlja igrom. Dakle, ukoliko igra zauzima previše memorije ili je previše zahtevna za procesor ili ako su možda njene kontrole napisane isključivo za telefone, onda ta igra nije pogodna za postavljanje na Android uređaje.

Plan i program predvanja:

Modul 1 – Uvod u razvoj video-igara i Unity engine

 • Istorija i razvoj video-igara
 • Instalacija i podešavanje razvojnog okruženja
 • Upoznavanje sa interfejsom Unity editora
 • Resursi video-igre

Modul 2 – Kreiranje igre Jump & Run

 • Predstavljanje igre Jump & Run
 • Glavna petlja i pozadina igre
 • Glavni junak
 • Animacija junaka
 • Realizacija protivnika
 • UI elementi igre i audio feedback

Modul 3 – Build i Debug procesi

 • Build proces i objavljivanje igre
 • Unity Debugging

Kurs Unity Game Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se