Kurs Test Automation and Quality Assurance

S obzirom na to da je testiranje danas veoma važna komponenta razvoja programa, poznavanje test tehnologija je gotovo neizostavno u opisu posla jednog developera (Test-driven Development). Štaviše, na tržištu postoje profili koji isključivo obuhvataju ovu oblast (Quality Assurance). Upravo zbog toga ovaj kurs se bavi različitim načinima obezbeđivanja kvaliteta i njegove provere.

Tokom kursa se objašnjavaju koncepti testiranja pojedinačnih delova koda, aplikacija i kompletnih sistema. Predstavljaju se i detaljno objašnjavaju svi standardni tipovi testiranja trenutno zahtevani od strane tržišta. 

Kurs obuhvata nekoliko oblasti. U prvoj oblasti obrađuju se standardi za pravilno kodiranje, različita pravila kolaboracije i najbolja praksa kodiranja. U nastavku predstavljaju se različite varijante funkcionalnog testiranja, objašnjava koncept testiranja konceptom bele kutije, jediničnog testiranja, integracionog testiranja i drugih poznatih oblika funkcionalnog testiranja. 

U poslednjem delu obrađuje se automatizacija testiranja, kao i razne varijante nefunkcionalnog testiranja i pristupa testiranju konceptom crne kutije. Govori se o testovima performansi, korisničkim testovima i nezaobilaznim testovima stresa i opterećenja. Kroz kurs izoštravaju se znanja stečena u prethodnim kursevima i detaljno analiziraju tehnološke osobenosti različitih delova sistema. 

Predstavljaju se različiti alati i biblioteke za testiranje: Selenium – za automatsko testiranje web interfejsa i Apache JMeter – za različite testove performansi web aplikacija, unittest za jedinično testiranje koda i drugi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Python Development Program.

Opis i ciljevi kursa Test Automation and Quality Assurance

Cilj kursa je obučavanje polaznika za pravilan pristup prilikom obezbeđivanja kvaliteta programa. Nakon kompletiranja ovog kursa i savladavanja njegovog gradiva, polaznik će moći da piše kod na pravilan način, vodeći računa o tome da ga svi članovi tima, kao i on sam, uvek mogu sa razumevanjem analizirati i modifikovati, kao i nastaviti rad na njemu. 

Polaznik se takođe upoznaje sa konceptima Test-driven developmenta, saznaje šta su to testovi jedinica, integracije i prihvatljivosti i kako da ih implementira, na koji način može verzionisati svoje programe i kakvi sve oblici objavljivanja programa postoje u ciklusu objavljivanja, šta je alfa verzija programa, šta beta, a šta release.

Po kompletiranom kursu, polaznik će biti upoznat sa konceptom automatskog testiranja i konceptima testiranja belom i crnom kutijom. Znaće da programira sopstvene testove u okviru Selenium okvira za automatsko testiranje, kao i da konfiguriše i koristi jedan od najpoznatijih programa otvorenog koda za testiranje – Apache JMeter.

Biće upoznat sa problematikom performansi web aplikacija i tehnikama testiranja opterećenja i stresa i sposoban za samostalno pronalaženje uzroka nedovoljnih performansi aplikacije.

Kurs Test Automation and Quality Assurance

Plan i program predavanja:

1. Kvalitet i testiranje programa

 • Standardi u proizvodnji programa
 • Kvalitet programa
 • Testiranje programa

2. Osiguravanje kvaliteta programa

 • Pravila kodiranja
 • Testiranje jedinica
 • Testiranje integracije
 • Neprekidna isporuka
 • Automatsko objavljivanje
 • Programiranje u paru

3. Kontrola kvaliteta programa

 • Testiranje belom i crnom kutijom
 • Testovi prihvatljivosti i razboritosti
 • Testovi stresa i opterećenja

4. Automatsko testiranje

 • Upotreba alata Apache JMeter
 • Upotreba Selenium biblioteka i alata

Polaznici kursa Test Automation and Quality Assurance

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde