Kurs Advanced Android Application Development

Kurs Advanced Android Application Development baviće se naprednim tehnikama kreiranja Android aplikacija. Drugim rečima, ovaj kurs pokriva korišćenje različitih API-ja, Android Application Frameworka, koji omogućavaju razvoj kompleksnijih i naprednijih Android aplikacija i obezbeđuju pristup raspoloživim hardverskim funkcionalnostima uređaja. 

U ovom kursu biće obrađeni neki od njih: Android Networking API, Android Web API, Android Multimedia API, Android Telephony API, Android Hardware API… Na predavanjima u okviru ovog kursa naučićete, između ostalog, kako da preuzmete kontrolu nad kamerom, mikrofonom, pozivima, porukama, mrežom i različitim senzorima kao što su žiroskop, senzor blizine, senzor osvetljenja...

Uz to, kurs će se baviti i tehnikama za kreiranje napredne navigacije, čime se postiže proizvodnja dobro organizovanih aplikacija sa pristupačnim funkcijama koje su veoma jednostavne za korišćenje. Pored toga biće obrađene i različite tehnike za omogućavanje skrola, kao i kreiranje jednostavnih, ali i naprednih dijaloga. Da biste pohađali ovaj predmet, potrebno je da instalirate razvojno okruženje Android studija, koji funkcioniše na Windows, OS X i Linux operativnim sistemima. 

Po završetku ovog Android kursa posedovaćete neophodna praktična znanja za kreiranje naprednih Android aplikacija i moći ćete sa lakoćom da korisite sve pogodnosti današnjih pametnih telefona, koji po hardverskom sklopu i broju ulaznih i izlaznih uređaja daleko premašuju sve ostale uređaje u masovnoj upotrebi. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Android Mobile Development.

Kurs Advanced Android Application Development – opis i ciljevi

Tokom ovog Advanced Android Application Development kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa korisnim tehnikama koje će vam omogućiti da samostalno kreirate napredne Android aplikacije. 

Da biste bez problema pratili predavanja u okviru kursa i sa lakoćom usvajali novo gradivo, potrebno je da posedujete osnovna predznanja iz ove oblasti, koja ćete steći u okviru prethodnih kurseva na ITAcademy kao što su Core Java Programming, Advanced Java Programming i Introduction to Android Application Development. 

Pomenuti kursevi će vam približiti gradivo koje ćete obrađivati tokom predavanja, a dodatno olakšanje u učenju će vam predstavljati i različiti moduli, odnosno tematske celine na koje su podeljene nastavne jedinice. 

Prva tematska celina ovog kursa počinje lekcijom Modularizacija i optimizacija UI-ja. U ovom delu kursa imaćete priliku da se upoznate sa pojmom fragmenta, ali i da saznate kako se fragmenti mogu koristiti za kreiranje reusable komponente, kao i za kreiranje prilagodljivog UI-ja. Takođe, na ovim predavanjima biće reči i o optimizaciji UI-ja za Fit Body aplikacije i za uređaje sa različitim osobinama displeja. 

Nakon toga na red dolazi drugi modul, u čijem fokusu će biti predstavljanje napredne navigacije polaznicima. To znači da ćete se u okviru ovih predavanja upoznati sa veštinama koje će vam omogućiti horizontalnu navigaciju korišćenjem swipe interakcije kroz različite kalkulatore kada se aplikacija izvršava na mobilnim telefonima. Uz to, saznaćete i sve što je potrebno a tiče se implementacije različitih tehnika navigacije. 

Elementi za omogućavaje skrola biće glavna tema sledeće tematske celine, tokom koje ćete saznati kako da koristite različite pristupe za kreiranje sadržaja koji može biti veći od dostupnog prostora na displeju. Uz to, naučićete i kako da iskoristite element HorizontalScrollView za kreiranje horizontalne galerije slika. Poslednja, ali podjednako važna tematska celina staviće akcenat na konverzaciju sa korisnikom. Tom prilikom saznaćete sve što se tiče implementacije dijaloga u aplikaciji Fit Body.

Kurs Advanced Android Application Development će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to UI

UI je akronim za korisnički interfejs (user interface). Korisnički interfejs aplikacije je deo u kome se program „spaja” sa korisnikom. Ma koliko bio dobar, svaki program svoju svrsishodnost pokazuje prilikom obrade ulaza i prezentovanja obrađenog sadržaja na izlazu. Ulaz zavisi od tipa i vrste aplikacije. Ako plaćamo preko interneta, naš vizualni kontakt sa aplikacijom su polja u koja unosimo podatke o kreditnoj kartici. Ako se bavimo obradom fotografija na računaru, vizualni kontakt sa aplikacijom će biti predstavljen raznim kontrolama za manipulaciju slikom, a igre svoje podatke predstavljaju najčešće bogatom i animiranom grafikom.

2. Zašto je važan UI

UI je važan i za korisnika i za programera aplikacije. Ukoliko je korisnik zadovoljan izgledom i upotrebljivošću aplikacije, nastaviće da je koristi i preporučiće je drugim korisnicima. A što više korisnika ima aplikacija, to je uglavnom i za programera veća potvrda kvaliteta njegovog proizvoda. Vrlo često, aplikacije sa odličnom funkcionalnošću odbijaju korisnika svojim lošim korisničkim interfejsom i obrnuto. 

Na mobilnim uređajima kreiranje korisničkog interfejsa je izazov zbog velikog broja različitih dimenzija i performansi uređaja, kao i različitih verzija operativnih sistema.

3. Šta je UX

UX je akrinom za korisničko iskustvo (user experience). Ovo je „ocena” toga koliko se korisnik prijatno oseća prilikom korišćenja nekog programa. Što je bolje korisničko iskustvo, veće su i šanse da će korisnik biti zadovoljan ukupnim utiskom o aplikaciji i nastaviće sa njenim korišćenjem i preporučiti je i drugim potencijalnim korisnicima.

Kurs Advanced Android Application Development

4. Šta u jednom programu predstavlja dijalog

Dijalog je deo u kome program nešto pita korisnika. Ova pitanja često zahtevaju jedan jednostavan odgovor (da, ne, odabrana boja, odabrani fajl, odabrani igrač i slično), ali su najčešće estetski veoma kompleksni. Važno je da dijalozi u programu budu intuitivni i laki za korišćenje, jer ukoliko korisnik provede mnogo vremena u pokušajima da izvrši jednostavne operacije u našoj aplikaciji, može poželeti da koristi neku drugu – jednostavniju.

5. Šta je to beskrajni skrol i zašto je važan

Beskrajni skrol (infinite scroll) je opcija u kojoj se podaci prikazuju sve dok ih ima tokom skrolovanja određenog dela programa. Važno je da aplikacije, koje imaju velike količine podataka imaju ovu opciju, jer štede vreme i povećavaju korisničko iskustvo. Beskrajni skrol često vidimo kada koristimo vremensku liniju na sajtovima ili kada gledamo istoriju vesti, sportskih rezultata ili neke druge informacije kojih ima veoma mnogo. Tada program, umesto da učita sve podatke odjednom, učitava podatke malo po malo kako bi uštedeo vreme i mrežni protok.

U Android programima ova opcija je važna, jer najčešće ima mnogo više podataka nego što može da stane na ekran, a na mobilnom uređaju često na raspolaganju imamo ograničen i ne veoma brz internet. 

6. Šta predstavlja modularnost u programu?

Modularnost je kada neki deo našeg programa napravimo tako da se može upotrebljavati više, odnosno neograničen broj puta. Ovaj koncept je važan, jer skraćuje količinu koda i mogućnost greške.

Osim toga, i sami korisnici više vole da upotrebljavaju kontrole i grafičke elemente na koje su navikli nego da konstantno moraju da uče nove. 

7. Čemu služe i koji su to promenljivi delovi u Android aplikacijama

U Android aplikacijama takvi zamenjivi delovi su aktivnosti, fragmenti, layouti i slično. Aktivnosti su zaslužne za način na koji stvari vidimo na ekranu telefona ili tableta. One određuju ponašanje delova Android programa. Možemo reći da su one mozak programa.

Fragment je takođe zasebna celina, slična aktivnosti, ali ne ista. Fragmenti su obično delovi aktivnosti i pojavljuju se unutar njih. Layout je takođe izmenjiv deo, ali sa manje funkcionalnosti, a mnogo više estetike u sebi. Unutar njega je definisano ono što će korisnik da vidi na ekranu.

Plan i program predavanja:

1. Modularizacija i optimizacija UI-ja 

 • Šta su fragmenti i koliki je njihov značaj 
 • Korišćenje fragmenata za kreiranje reusable komponente 
 • Korišćenje fragmenata za kreiranje prilagodljivog UI-ja 
 • Rukovanje stanjem aktivnosti i fragmenta
 • Optimizacija UI-ja za uređaje sa različitim osobinama displeja 
 • Upoznavanje polaznika sa tehnikama optimizacije UI-ja Fit Body aplikacije 

2. Napredna navigacija 

 • Navigacija korišćenjem horizontalnog swipea 
 • Navigacija korišćenjem tabova 
 • Navigation Drawer

3. Elementi za omogućavanje skrola 

 • Predstavljanje tehnika za kreiranje vertikalnog skrola 
 • Horizontalni skrol 

4. Konverzacija s korisnikom 

 • Upoznavanje polaznika sa dijalozima koji predstavljaju sastavni deo UI sistema 
 • Kreiranje različitih tipova dijaloga
 • Komunikacija između dijaloga i roditelja 
 • Implementacija dijaloga u aplikaciji Fit Body

Polaznici kursa Advanced Android Application Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se