Linux Administration program – administracija kompleksnih računarskih mreža za ljude željne izazova

Linux Administration program
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
340 časova
Diplome i sertifikacija
Junior Level Linux Professional (LPIC-1)
Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)
CompTIA A+ Certified IT Professional
CompTIA Linux+ Certified IT Technician
ITAcademy Certified Computer System Administrator
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na Linux Administration programu steći ćete znanja neophodna za instalaciju, konfiguraciju, projektovanje i održavanje mreža pod operativnim sistemima Linux.

Uvešćemo vas u osnove rada pod operativnim sistemom Linux, od instalacije, preko podešavanja mreže i mrežnog okruženja, do opisa komandi i radnji koje se koriste prilikom administracije mreža pod ovim operativnim sistemom.

Uz to, proći ćete kroz sve faze sklapanja i rasklapanja računara, naučiti da postavljate i menjate hardverske komponente, kao i da održavate i čistite računare.

Mrežni administrator Linux operativnih sistema

Izučićete mrežnu administraciju Linux operativnog sistema, razloge i prednosti umrežavanja, tipove i topologije mreža, a i upoznaćete se sa osnovnim medijima za realizaciju mreže. Osposobićete se za efikasno rukovanje podacima kroz visokooptimizovane upite, kvalitetna relaciona rešenja i rukovanje indeksima u MySQL serveru.

Saznajte sve o Postfix serveru

Obučićemo Vas za rad sa najčešće korišćenim Linux email Postfix serverom. Proći ćete kroz sve faze korišćenja ovog servera: od instalacije, konfiguracije, preko održavanja i otklanjanja eventualnih problema koji mogu nastati u radu.

Zaštita mrežne infrastrukture u Linux operativnim sistemima

Na ovom programu, uvešćemo Vas u zaštitu mrežne infrastrukture zasnovane na operativnom sistemu Linux, analizu rada, optimizaciju Linux Servera i njihovo neophodno održavanje tokom rada.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Linux Administration Program.

Linux Administration – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 CN Computer Networks 16
2 SQL MySQL Programming and Administration 40
3 LOS Linux Operating System 20
4 PC PC Architecture, Building and Maintenance
24
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
6 LSA Linux Server Administration 24
7 AW Apache Web Server Administration 48

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 DNS DNS Server Administration (Bind) 28
9 SMB SMB/CIFS Network Protocol (Samba) 28
10 ESA Email Server Administration (Postfix) 48
11 PAO Linux OS - Protection, Analysis, Optimisation and Maintenance 20
12 PSA Proxy Server Administration (SQUID) 20
13 SP Script programming (BASH) and Kernel&Software Compiling 24
14 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Linux Administration programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 15 predmeta

1. Computer Networks

Obrađuje sve aspekte mrežnih tehnologija uključujući i osnove umrežavanja, vrste mrežnih protokola i mreža, rutiranje saobraćaja, bežične mreže, rešavanje mrežnih problema i praćenje rada mreže. Polaznici će steći sveobuhvatna znanja potrebna za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, a nakon što uspešno završe kurs moći će i da potpuno samostalno rade podešavanja mreže i rešavaju probleme u njenom radu.

2. MySQL Programming and Administration

Ovaj MySQL kurs upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

3. Linux Operating System

Na ovom Linux kursu polaznici će savladati fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznavati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Jedan od njih svakako je OS Linux. Upravo na primeru Linuxa, polaznicima će se objašnjavati karakteristike i funkcije operativnih sistema. Takođe, na kursu će steći i konkretna znanja koja su im potrebna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje Linux OS-a.

4. PC Architecture, Building and Maintenance

Cilj ovog kursa je da polazniku pruži neophodno znanje iz oblasti arhitekture, izgradnje i održavanja računarskog sklopa, koje je potrebno za uspešno pronalaženje posla u oblasti pružanja serviserskih usluga ili usluga tehničke podrške prvog nivoa.

5. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

6. Linux Server Administration

Uvodi polaznike u osnove rada pod operativnim sistemom Linux u serverskoj varijanti. Kurs obrađuje sve faze rada, od instalacije, preko podešavanja mreže i mrežnog okruženja, do opisa najčešće korišćenih komandi i aktivnosti prilikom administracije operativnog sistema Linux. Na ovom Linux server kursu polaznik se uči administraciji u Slackware Linux distribuciji, jednoj od najbržih i najstabilnijih Linux distribucija trenutno na svetu.

7. Apache Web Server Administration

Ovaj Apache kurs obuhvata opisivanje svih mogućnosti Apache Web Server-a, uz osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi. Polaznik će po završenom kursu moći samostalno da instalira, konfiguriše i zaštiti Apache Web Server. Savladaće i kompletan proces kompajliranja Apache Web Servera iz source koda, zatim updateovanje, podešavanje za optimalan rad, kao i instaliranje i korišćenje najpoznatijih programa koji pretpostavljaju Apache Web Server.

8. DNS Server Administration (Bind)

Osposobljava polaznike za instalaciju i administriranje DNS Servera pomoću serverskog programa Bind. Kurs obrađuje tehnike postavljanja i održavanja DNS servisa, kao i najčešće scenarije koji se sreću u svakodnevnom radu kako bi polaznici stekli primenjiva znanja i veštine iz ove oblasti.

9. SMB/CIFS Network Protocol (Samba)

Kurs uvodi korisnika u rad sa Samba Serverom, servisom za povezivanje Linux i Windows mrežnih instanci. On obrađuje više različitih scenarija u kojima se koristi Samba, od prostog deljenja fajlova i direktorijuma u mreži, do korišćenja Sambe u domenskom okruženju, bilo kao klijent, bilo kao server.

10. Email Server Administration (Postfix)

Kurs uvodi polaznika u rad sa najčešće korišćenim Linux/Unix email serverom Postfix. Od instalacije, konfiguracije, preko održavanja i otklanjanja eventualnih problema, do zaštite Postfix Mail Servera, korisnik će kroz ovaj Postfix kurs proći kroz najčešće scenarije korišćenja ovog servisa, kao i dodatnih programa koji se koriste u svakodnevnom radu sa ovim serverom.

11. Linux Operating System - Protection, Analysis, Optimisation and Maintenance

Kurs Zaštita, analiza, optimizacija i održavanje Linux sistema podrazumeva uspostavljanje osnova u pogledu zaštitite, optimizacije i praćenja rada servera u operativnom sistemu Linux. Nakon ovog kursa, polaznik će moći ne samo apsolutno samostalno da obavlja sve ove aspekte u radu sa OS Linuxom, već i da bude pripremljen za najčešće potencijalne upade u sistem i da ih spreči.

12. Proxy Server Administration (SQUID)

Kurs uvodi korisnika u rad sa najpoznatijim Proxy Serverom – Squid. Od instalacije, preko administracije i održavanja, korisnik se postepeno uvodi u korišćenje ovog veoma popularnog servisa koji omogućava veliku uštedu i optimizaciju internet protoka.

13. Script programming (BASH) and Kernel&Software Compiling

Uvodi korisnika u osnove programiranja BASH skripti i automatizovanje procesa administracije Linux Servera. Takođe, kurs sadrži detaljan opis kompajliranja Linux kernela i njegovo prilagođavanje i optimizovanje na konkretnom Linux Serveru.

14. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Predavanja su zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Akcenat je na praktičnom radu: zadaci simuliraju realno okruženje u kome ćete raditi kao IT profesionalac. Zato ćete proći neophodne segmente. Imaćete u prstima sklapanje i rasklapanje računara, kao i sve faze u postavci, održavanju i zaštiti mreža na Linux sistemima. 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

LINUX SERTIFIKACIJA

Linux Professional Institute (LPI) je prva svetska organizacija koja zastupa i pomaže korisnicima prilikom profesionalne upotrebe Linux operativnih sistema. Njihova sertifikacija LPIC potvrđuje kompetentnost i znanje IT profesionalaca u ovoj oblasti. Prati Linux Standar Base i druge relevantne standarde i konvencije.

Bićete u mogućnosti da polažete za dva nivoa LPIC sertifikacije:

  • Junior Level Linux Professional (LPIC-1)
  • Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)

CompTIA SERTIFIKACIJA

ITAcademy je zvanični CompTIA Authorized Partner, što polaznicima garantuje najmoderniju obuku i priliku da usvoje najaktuelnija znanja i veštine za početak ili unapređenje IT karijere.

Na Linux Administration programu ste u mogućnosti da se specijalizujete za PC hardvere. CompTIA je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco zahtevaju CompTIA A+ sertifikaciju za svoje tehničare, a CompuCom i Ricoh ovu sertifikaciju navode kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanja:

  • CompTIA A+ Certified IT Professional
  • CompTIA Linux+ Certified IT Technician

Takođe, nakon kompletiranja Linux Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Linux Administration programu
  • ITAcademy Certified Computer System Administrator sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se