Kurs Network server services

U računarskim mrežama Network service predstavlja aplikaciju koja omogućava čuvanje podataka, komunikaciju i mnoge druge funkcije koje se uglavnom implementiraju upotrebom klijent-servera ili na osnovu peer-to-peer modela komunikacije.

Ovaj kurs namenjen je svima koji planiraju da savladaju načine umrežavanja i tipove mreža, odnosno steknu sva neophodna znanja koja će im omogućiti da se bave administracijom računarskih mreža.

Veštine koje steknete tokom kursa Network server services osposobiće vas za projektovanje, implementaciju, konfiguraciju, održavanje i upravljanje Windows 2012 serverom. Međutim to nije sve, tehnike koje razvijete predstavljaće vaš važan korak ka jednoj od najplaćenijih oblasti u IT sektoru - administraciji računarskih mreža.

Važno je istaći i da ovaj kurs obuhvata obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-411. To znači da će vam znanja koja usvojite na predavanjima pomoći da dođete do neka od dva prestižna sertifikata: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure ili Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012.

Kombinacija novih veština koje razvijete tokom pohađanja kursa i već pomenutih sertifikata pružiće vam priliku da se izdvojite iz konkurencije. Na taj način vaše šanse za pronalazak odlično plaćenog posla biće znatno veće, a kada se i izborite za takvo radno mesto imaćete sve što je potrebno da dokažete svoj potencijal i započnete sa izgradnjom uspešne IT karijere.

Opis i cilj kursa Network server services

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa procesom konfiguracije i održavanja ključnih infrastrukturnih servisa Windows Server 2012 mrežnog poslovnog okruženja. Znanja koja ćete imati prilike da steknete tokom pohađanja ovog kursa pružiće vam kompletnu sliku o konceptima instalacije i održavanja najvažnijih servisa Windows Servera 2012.

Naučićete da radite sa aktivnim direktorijumima, DNS-om, grupnim polisama, kao i sa korisničkim i servisnim nalozima. Nove veštine koje razvijete predstavljaće vam osnovu za rad sa naprednim servisima koja ćete takođe obrađivati tokom kursa - Windows Deployment servis, udaljeni pristup, mrežne polise, direktan pristup, Update servisi, Enkripcija i napredan nadzor.

Kurs Network server services osmišljen je tako da vam na temeljan način pruži sva neophodna znanja koja se tiču servisa i njihovih međusobnih veza. Osim toga, kroz mrežne servise savladaćete i napredne vidove komunikacionih tehnologija, savremene tipove autorizacija i enkripcije.

Kako bi što efikasnije prošli kroz kurs i razvili nove veštine, kompletna nastava podeljena je u 10 modula odnosno tematskih celina. Svaka od njih osmišljena je tako da će vam na jednostavan način pružiti neophodna znanja, ali i pripremiti vas za sledeće poglavlje.

Početni moduli baviće se razvojem i distribucijom operativnih sistema, odnosno konfigurisanjem i upravljanjem domain name system-om. Dalje tokom kursa očekuju vas lekcije koje se tiču upravljanjem aktivnih direktorijuma domen servisa, kao i upravljanjem korisničkih i servisnim nalozima.

Zatim ćete se upoznati sa infrastrukturom grupnih polisa i njihovim upravljanjem. Kako se kurs bude bližio kraju savladaćete i upravljanje remote accessom i naučiti šta predstavlja pojam network policy server. Poslednje dve tematske celine baviće se implementacijom network acces protectiona, odnosno bezbednosnim servisima.

Cilj ovog kursa je da se svim polaznicima približi savremena tehnologija Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na mrežne servise i njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2012 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Drugim rečima, pohađanjem ovog kursa savladaćete sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera 2012 donose i što je najvažnije naučićete da primenjujete predstavljene servise na realnim projektima.

Nakon uspešno završenog kursa bićete upoznati sa kompletnim načinom funkcionisanja bazičnih i mrežnih servisa Windows Server 2012, ali i osposobljeni da u praktičnom radu na pravi način prepoznate situacije i upotrebite servise i tehnologije koje će najbolje odgovoriti na zahteve zadatka.

Prednosti kursa Network server services

Predavač Denis Ahmečković pomoćiće vam da razumete čime se tačno bavi kurs Network Server Services i da saznate koje veštine ćete moći da steknete na predavanjima. Osim toga, u ovom videu možete se informisati i o tome šta vas očekuje nakon završenog kursa, odnosno gde ćete moći da primenite usvojena znanja.

Kurs Network server services

Plan i program predavanja:

1. Razvoj i distribucija operativnih sistema

 • Uvod u Windows deployment servise 
 • Instaliranje i konfiguracija WDS-a 
 • Rad sa image fileovima 

2. Konfigurisanje i upravljanje Domain Name systemom

 • Domain Name System – osnove i instalacija
 • DNS konfiguracija 
 • DNS zone 
 • Rad sa DNS zonama 
 • Upravljanje DNS opcijama 

3. Upravljanje Active Directory Domain Servisom

 • Osnove AD DS-a 
 • Administracija AD DS-a 
 • Operations Master role, backup i restore AD-a 
 • Implementacija Read-only Domain Controllera 
 • Administracija baze podataka AD DS-a 
 • Imlementacija virtualnog domen kontrolera 

4. Upravljanje korisničkim i servisnim nalozima

 • Upravljanje korisničkim nalozima 
 • Podešavanje polisa korisničkih naloga 
 • Podešavanje upravljanih servisnih naloga 

5. Infrastruktura Grupnih polisa

 • Uvod u Grupne polise 
 • Kreiranje i administracija GPO 
 • Opseg, procesiranje i nasleđivanje GPO 
 • Filteri, Loopback, spore veze i isključeni sistemi 
 • Rešavanje problema u primeni Grupnih polisa 

6. Upravljanje korisničkim profilom pomoću Grupnih polisa

 • Polise Administrative Templatea 
 • Preusmeravanje foldera i primena skripti 
 • Podešavanje Group Policy preferences i upravljanje softwareom pomoću Grupnih polisa 

7. Upravljanje Remote Accessom i rešavanje problema

 • Konfiguracija udaljenog pristupa 
 • VPN veze 
 • Mrežne polise 
 • Routing and Remote Access – rešavanje problema 
 • Podešavanje DirectAccessa 
 • Načini rada DirectAccessa i preduslovi za implementaciju 

8. Network Policy Server

 • Instaliranje i podešavanje Network Policy Servera 
 • Podešavanje RADIUS klijenata i RADIUS servera 
 • Autentikacione metode Network Policy Servisa 
 • Network Policy Server – nadzor i otklanjanje grešaka 

9. Implementacija Network Access Protectiona

 • Network Access Protection - osnove 
 • NAP Enforcement procesi 
 • Podešavanje NAP-a 
 • Nadzor i rešavanje problema u NAP-u 

10. Bezbednosni servisi

 • Update servisi 
 • Enkriptovanje File systema i napredna revizija

Kurs Network server services

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.