Kurs Microsoft 365 Messaging

Kurs je podeljen u pet nastavnih modula sa 16 nastavnih jedinica koje su koncipirane tako da polazniku pruže kontinuitet u radu, od samog upoznavanja sa Microsoft transportnim servisima u Microsoftu 365 i planiranja rutiranja porukama, preko upotrebe Exchange Online Protectiona za zaštitu poruka elektronske pošte, do kreiranja različitih primalaca i upravljanja njima. Kao i svi Microsoft 365 servisi, Exchange Online je usko povezan sa Azure AD ili Microsoft 365 nalozima. Kurs pokriva veze ovih Microsoft Online servisa sa preporukama za korišćenje. U kursu su prikazani primeri scenarija sa preporukama za upotrebu određenih opcija radi postizanja najboljih performansi i ispunjenja zahteva organizacije kad je reč o toku elektronske pošte i sigurnosti i bezbednosti. U kursu se, pored grafičkog interfejsa za upravljanje, dosta pažnje poklanja i cmdletovima Windows PowerShell Exchange modula, pomoću kojih se kasnije mogu praviti skripte za napredno upravljanje i automatizaciju raznih administrativnih zadataka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program.

Opis i cilj kursa Microsoft 365 Messaging

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Microsoft Exchange Online tako i za razumevanje njegovog povezivanja sa ostalom infrastrukturom u sistemu, kao što je Microsoft 365 oblak, ali i Azure aktivni direktorijum. Kurs nastoji da prikaže polazniku specifičnu problematiku upravljanja transportnim komponentama, primaocima i sigurnošću u procesu razmene elektronske pošte.

Kurs pruža znanja o upravljanju unutar Microsoft Exchange Onlinea, ali i hibridnim okruženjima u kojima postoje i on-premises Exchange Serveri i Exchange Online, gde se koristi „najbolje od oba sveta”: „na nebu” (u oblaku) i „na zemlji” (on-premises). Kurs nudi znanja i veštine potrebne za upravljanje tokovima poruka elektronske pošte, primaocima u Exchangeu i poštanskim sandučićima različitih primalaca. Polaznici će moći da razlikuju primaoce u Exchange Onlineu i načine njihove primene i imaće uvid u načine korišćenja grafičkih alata za upravljanje Exchange admin centra, ali i Exchange modula Windows PowerShella. Upoznaće se sa specifičnostima cmdletova koji se koriste u Exchange modulu. 

Kurs Microsoft 365 Messaging će vam dogovoriti na pitanja:

Šta je Microsoft Exchange Online?

Microsoft Exchange Online je deo Microsoft 365 oblaka; njegova uloga je da obezbedi nesmetanu i pravovremenu isporuku elektronske pošte, kako ka primaocima unutar organizacije tako i ka primaocima van organizacije. Jedan od primarnih zadataka Exchange Onlinea je da obezbedi zadovoljavajući nivo sigurnosti i bezbednosti elektronske pošte, od samog pristupa poštanskim sandučićima do provere poruka elektronske pošte i njihovih priloga na različite zlonamerne programe (malware). Echange Online se oslanja na servise aktivnog direktorijuma i koristi sve njegove prednosti kao jednog od najboljih servisa za autentifikaciju i autorizaciju, s tim što, uz klasično logovanje pomoću korisničkog imena i lozinke, koristi i multifaktorsku autentifikaciju.

Šta su transportni tokovi i zbog čega je važno poznavati ih?

Transportni tokovi u Microsoft Exchange Onlineu se odnose na komponente i procese koji vrše rutiranje poruka elektronske pošte. Transportni tok ili pipeline sadži višestruke servise, redove čekanja i konektore koji imaju specifične uloge u samom toku transporta poruka elektronske pošte. Transporni servisi u Exchange Onlineu i Exchange Server 2013 i 2019 edicijama koriste Simple Mail Transport Protocol (SMTP) za slanje i primanje poruka elektronske pošte. Tokove poruka elektronske pošte je važno poznavati zbog toga što se mora obezbediti siguran i pouzdan mehanizam isporuke, bez zastoja. Ukoliko ne bismo poznavali tok poruka na Exchangeu, ne bismo mogli ni da otklonimo probleme koji se mogu pojaviti u toku isporuke.

Šta su Exchange admin centar i PowerShell moduli i na koji način se oni koriste za upravljanje u Microsft Exchange okruženju?

Exchange admin centar je mrežna konzola za upravljanje Microsoft Exchange Onlineom; pristupa joj se kroz internet pregledač (browser). Većinu podešavanja na Microsoft Exchange Onlineu administratori mogu da izvrše upotrebom Exchange admin centra u grafičkom okruženju. Ali kako Microsoft Exchange nije samostalna aplikacija već deo Microsoft 365 oblaka, a samim tim i Azure oblaka i koristi Azure AD servise, to se pojedinim podešavanjima Exchange Online može upravljati i iz Microsoft 365 admin centra. Microsoft 365 admin centar je takođe mrežna konzola kojoj se pristupa kroz internet pregledač. Microsoft Exchange ima PowerShell modul sa cmdletovima potrebnim za kreiranje entiteta i upravljanje entitetima u Microsoft Exchangeu.

Kurs Microsoft 365 Messaging

Kako se kreiraju sandučići elektronske pošte i na koji način se njima upravlja?

Sandučići elektronske pošte u Exchange Onlineu se kreiraju putem Exchange Online admin centra ili pomoću cmdletova Exchange modula Windows PowerShella. Sandučići elektronske pošte se mogu povezati sa postojećim nalozima u Microsoft 365 oblaku ili u Azure AD-u, koji mogu biti sinhronizovani sa aktivnim direktorijumom. Na ovaj način se korisniku omogućava funkcionalnost SSO (single sign-on), odnosno, daje mogućnost da za pristup sandučiću koristi iste kredencijale elektronske pošte koje koristi i za logovanje na Windows ili Microsoft 365 servise u domenu. Upravljanje sandučićima elektronske pošte se razlikuje u zavisnosti od tipa primaoca, a moguće je koristiti polise za upravljenje određenim karakteristikama. Može se birati da li će uz sandučić elektronske pošte postojati i arhivski sandučić.

Kako se vrši upravljanje pomoću RBAC-a u Exchange Onlineu?

Role-based access contorl (RBAC) je pristup sigurnosti u računarskim sistemima koji podrazumeva da se dodeljivanje prava i dozvola vrši na osnovu uloge korisnika ili administratora i zadataka koje je potrebno da obavlja. Kako pojedini zadaci zahtevaju kombinaciju različitih prava i dozvola, upotrebom rola omogućava se jednoznačno dodeljivanje skupa prava i dozvola. Exchange Online i Exchange Serveri ne prepoznaju korisničke role jer korisnici ne pristupaju direktno Exchange Onlineu niti Exchange Serveru, nego sandučićima elektronske pošte koji se nalaze u bazi sandučića ellektronske pošte u Exchange Onlineu ili Exchange Serveru. Administratori mogu upravljati različitim komonentama i servisima, dok korisnici mogu upravljati samo svojim poštanskim sandučićima.

Šta je Exchange Online Protection?

Exchange Online Protection (EOP) je servis za filtriranje u Microsoft 365 oblaku kojim se organizacije štite od neželjene pošte (spama), zlonamernog softvera (malware) i drugih pretnji koje se šire porukama elektronske pošte. Exchange Online Protection (EOP) može da se kombinuje sa Microsoft Defenderom za Office 365 koji obezbeđuje servise firewalla i antivirusa, radi povećanja stepena zaštite kako servisa u oblaku tako i računara koje korisnik koristi. Exchange Online Protection (EOP) radi na data centrima širom sveta preko kojih Microsoft obezbeđuje visoku dostupnost i pouzdanost. Na primer, ako bi najbliži data centar postao nedostupan, sve poruke elektronske pošte bi bile rutirane na drugi data centar bez zastoja.

Šta su primaoci u Exchangeu?

Primaoci čine važan deo Exchange Servera i Exchange Online servisa. Najčešće korisćen tip primaoca je korisnički sandučić elektronske pošte, kome korisnik pristupa da bi čitao i slao poštu. Kako Exchange ima mogućnost integracije kalendara sa sandučićima elektronske pošte, moguće je slanje zahteva za sastanke putem poruka elektronske pošte i kreiranje automatskih odgovora i sl. Takođe, moguće je kreirati i MailTipove, tj. poruke obaveštenja drugim korisnicima o dostupnosti korisnika. Da bi organizacija maksimalno iskoristila prednosti ovakve integracije, Exchange nudi tipove primaoca kao što su resursni sandučići elektronske pošte koji se mogu koristiti za zakazivanje sala za sastanke ili opreme, ali i primaoci koji ne moraju imati sandučić elektronske pošte, ali je potrebno imati njihove email adrese, ali i druge atribute (Mail Contacts) ili je potrebno da koriste neki eksterni poštanski sandučić a ipak se loguju na neke Microsoft 365 servise organizacije (Mail Users).

Sadržaj kursa:

Modul 1: Upravljanje transportnim servisima u Microsoftu 365 

 • Uvod u transportne servise Microsofta 365 
 • Konfigurisanje transporta poruka
 • Upravljanje transportnim pravilima 

Modul 2: Upravljanje i troubleshooting (otkrivanje i rešavanje problema) u tokovima elektronske pošte u Microsoftu 365 

 • Upravljanje i troubleshooting (otkrivanje i rešavanje problema) u tokovima elektronske pošte u Microsoftu 365 
 • Troubleshooting tokova elektronske pošte
 • Troubleshooting transporta
 • Troubleshooting protoka elektronske pošte pomoću evidencije 

Modul 3: Upravljanje sigurnošću poruka 

 • Planiranje bezbednosti poruka elor
 • Upravljanje polisama protiv malvera (anti-malware) i neželjene e-pošte (anti-spam) 
 • Zaštita od pretnji u Microsoft 365 Defenderu 

Modul 4: Upravljanje Microsoft 365 okruženjem za razmenu poruka

 • Upravljanje autentifikacijom servisa razmene poruka 
 • Konfigurisanje organizacionih podešavanja 
 • Upravljanje administratorskim i korisničkim rolama 

Modul 5: Upravljanje primaocima u Microsoftu 365 

 • Tipovi Exchange primalaca
 • Kreiranje Exchange primalaca i upravljanje Exchange primaocima 
 • Upravljanje adresama e-pošte, listama i resursima 

Kompetencije:

Modul 1: Upravljanje transportnim servisima u Microsoftu 365 

 • Razumevanje transportnih komponenti u Exchangeu
 • Planiranje rutiranja poruka u organizaciji
 • Izmena tokova poruka u organizaciji 

Modul 2: Upravljanje i troubleshooting (otkrivanje i rešavanje problema) u tokovima elektronske pošte u Microsoftu 365

 • Upravljanje tokovima poruka u organizaciji 
 • Razumevanje tokova elektronske pošte u Exchange Serverima
 • Upravljanje tokovima elektronske pošte u Exchange Onlineu
 • Opisivanje i upravljanje tokovima elektronske pošte u hibridnim okruženjima

Modul 3: Upravljanje sigurnošću poruka 

 • Razumevanje upotrebe karakteristika Exchange Online Protectiona 
 • Planiranje rutiranja poruka za Exchange Online Protection 
 • Razumevanje dostupnih EOP izveštaja i logova 

Modul 4: Upravljanje Microsoft 365 okruženjem za razmenu poruka 

 • Konfigurisanje opcija polisa lozinki 
 • Razumevanje implementacije MFA 
 • Planiranje polisa lozinki 
 • Razumevanje RBAC-a u Exchangeu 
 • Dodeljivanje ugrađenih rola za upravljanje 

Modul 5: Upravljanje primaocima u Microsoftu 365

 • Mogućnost opisa različitih primalaca u Exchangeu 
 • Razumevanje upotrebe resursnih poštanskih sandučića 
 • Razumevanje javnih foldera i upravljanje javnim folderima 

Potreban softver i tehnički uslovi 

Računar sa Windows 10 ili novijim operativnim sistemom. 

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa 

Potrebno je poznavanje IP mreža, AD DS servisa, upotrebe Windows PowerShella, upotrebe Azure AD-a i Microsoft 365 servisa.

Period revidentiranja kursa: kurs je potrebno revidirati za tri godine.

Kurs Microsoft 365 Messaging

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se