Kurs Exchange Server

Kurs je podeljen u 19 modula sa pripadajućim nastavnim jedinicama, koje su koncipirane tako da u okviru jednog modula zaokruže celinu administriranja Microsoft Exchange Servera i njegove specifičnosti. Kurs prikazuje bitne oblasti administracije – od razvoja i instalacije, preko upravljanja serverima i objektima u Microsoft Exchange Serveru, do backupovanja i oporavka od katastrofe, sa posebnim osvrtom na sigurnost i bezbednost. U okviru svake nastavne jedinice je i pripadajuća multimedija koja prikazuje primere i procese koji su bitni za razumevanje Microsoft Exchange servera i rad na njima.

Moduli su složeni sistematski – od instalacije i razvoja samog servera elektronske pošte do konfiguracije poštanskih sandučića i konekcija pojedinih grupa korisnika. Prikazan je i Exchange Management Shell zbog toga što se sve više servera vraća okruženjima bez grafičkog korisničkog interfejsa radi smanjenja potencijalne površine mogućih napada, a samim tim i povećanja bezbednosti. Na jednostavan način prikazani su primeri upotrebe Exchange Management Shella, sa njegovim specifičnostima u skladu sa tim da li se pokreće na lokalnom serveru ili se administracija vrši udaljeno.

Kroz multimedijalne nastavne jedinice proverene su procedure opisane u nastavnim jedinicama, sa prikazom rada i na serverskoj mašini i na klijentskim mašinama. Okruženje Exchange Servera u kursu sastoji se iz 3 mreže, od kojih je jedna domenska, jedna je demilitarizovana zona, a treća simulira povezivanje klijenata od kuće, te je virtuelno okruženje razvijeno sa poslednjim preporukama za rad na Exchange serverima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program.

Opis i ciljevi kursa Exchange Server

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine kako za praktičan rad sa Microsoft Exchange serverom, tako i za razumevanje njegovog povezivanja sa ostalom infrastrukturom u sistemu, kao i da prikaže polazniku specifičnu problematiku servera elektronske pošte, njegove specifičnosti i problem sigurnosti i bezbednosti.

Serveri elektronske pošte posebno su ranjivi, jer su neprekidno povezani na internet i najveći broj zlonamernih kodova u vidu virusa, crva i nepoželjne pošte (spamova), kao i, u novije vreme, ransomware mailicionznog softvera, distribuira se preko elektronske pošte, te je cilj kursa da u zasebnom modulu skrene pažnju polaznika na ovu problematiku i pripremi ga za moguće izazove u zaštiti ovakve vrste servera.

Kompetencije

Modul 1: Razvoj Exchange Servera 2016

 • Razumevanje načina instalacije i razvoja Exchange Servera 2016 i zahteva za njegovu instalaciju

Modul 2: Upravljanje Exchange Serverom 2016

 • Razumevanje specifičnosti Microsft servera elektronske pošte i konfigurisanje poštanskih sandučića

Modul 3: Upravljanje objektima primalaca

 • Razumevanje objekata primalaca i rukovanje njima

Modul 4: Upravljanje Microsoft Exchange Serverom 2016 i objektima primalaca pomoću Exchange Management Shella

 • Upotreba Exchange Management Shella u upravljanju Microsoft Exchange Serverom 2016 i objektima primalaca

Modul 5: Implementacija klijentske konektivnosti

 • Razumevanje upravljanja klijentskim servisima i povezivanja klijenata na Exchange Server 2016

Modul 6: Implemetacija oporavka od katastrofe za Exchange Server 2016

 • Poznavanje specifičnosti Exchange Servera 2016 i razumevanje načina za izvođenje backupa i oporavka od katastrofe

Modul 7: Konfiguracija i upravljanje prenosom poruka

 • Poznavanje procesa prenosa poruka i upravljanje i konfiguracija

Modul 8: Konfiguracija antivirusa, antispama i zaštite od zlonamernog softvera

 • Poznavanje procesa konfigurisanja zaštite od zlonamernog softvera, virusa i spamova

Modul 9: Implementacija i upravljanje Exchange Online razvojem

 • Poznavanje implementacije Exchange Online servisa i upravljanje njime

Modul 10: Nadzor i troubleshooting Microsot Exchange Servera 2016

 • Poznavanje procesa nadzora i troubleshootinga na Microsoft Exchange Serveru 2016

Potreban softver i tehnički uslovi

 • Računar sa Windows 10 operativnim sistemom

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa

 • Potrebno je osnovno poznavanje IP mreža, Windows Servera i AD DS servisa.

Exchange Servera

Plan i program predavanja:

1. Razvoj Exchange Servera 2016

 • Upoznavanje sa Microsoft Exchange Serverom 2016
 • Zahtevi i opcije instalacije Exchange Servera 2016

2. Upravljanje Exchange Serverom 2016

 • Upravljanje Exchange Serverom 2016
 • Pregled i konfiguracija Exchange 2016 Mailbox servera

3. Upravljanje objektima primalaca

 • Primaoci Exchange Servera 2016
 • Upravljanje primaocima Exchange Servera 2016
 • Konfiguracija adresnih listi i polisa

4. Upravljanje Microsoft Exchange Serverom 2016 i objektima primalaca pomoću Exchange Management Shella

 • Pregled Shella za upravljanje Exchange Serverom 2016
 • Upravljanje Exchange Serverom 2016 pomoću Exchange Management Shella i upotreba skripti

Modul 5: Implementacija klijentske konektivnosti

 • Konfiguracije servisa za pristup klijenata u Exchange Server 2016
 • Upravljanje klijentskim servisima
 • Konektivnost klijenata i objavljivanje servisa Exchange Servera 2016
 • Konfiguracija Outlooka na mreži

Modul 6: Implemetacija oporavka od katastrofe za Exchange Server 2016

 • Implementacija backupa za Exchange Server 2016
 • Implementacija oporavka za Exchange Server 2016

Modul 7: Konfiguracija i upravljanje prenosom poruka

 • Pregled prenosa poruka
 • Konfiguracija prenosa poruka
 • Upravljanje pravilima prenosa

Modul 8: Konfiguracija anivirusa, antispama i zaštite od zlonamernog softvera

 • Razvoj i upravljanje ivičnim prenosnim serverom za upravljanje sigurnošću
 • Implementacija antivirusnog rešenja za Exchange Server 2016
 • Implementacija antispam rešenja za Exchange Server 2016

Modul 9: Nadzor i troubleshooting Microsot Exchange Servera 2016

 • Nadzor Exchange Servera 2016
 • Troubleshooting Exchange Servera 2016

Polaznici kursa Exchange Servera