Kurs Administrative Process Automation

Proces administracije mreže jedan je od najodgovornijih poslova u kompaniji. Od savršenog funkcionisanja sistema zavisi funkcionisanje kompanije. Svaka greška predstavlja paralisanje rada i veliki rizik za poslovanje. Zato su zaposleni na ovim odgovornim pozicijama vrhunski administratori mreža, sa izrazitim osećajem da predvide problem i spreče ga pre nego što se desi. 

Sadržaj nastavnih jedinica prilagođen je svakodnevnim potrebama sistem administratora, a zasnovan je na dugogodišnjem iskustvu nekolicine trenera ITAcademy u automatizaciji administracije serverskih sistema, za Windows i Linux operativne sisteme. Kroz ovaj kurs naučićete kako da pomoću Windows PowerShella upravljate Windows OS-om i automatizujete svakodnevne procese kroz metode upravljanja i administracije.

Kurs najpre predstavlja bazne koncepte. Polaznici će naučiti da koriste mogućnosti WMI-a i PowerShell remotinga, tj. PowerShella, koje odmah mogu kreirati u opipljive rezultate u svakodnevnom radu admina: poslove sa event logovima, rad sa background i scheduled jobs i sl.

Bez obzira na to da li ste Windows sistem administrator ili power user, koji uvek traga za rešenjima za efikasniji rad, vi ste verovatno upoznati sa batch fajlovima, skriptama i command-line programima.

Za kurs Administrative Process Automation potrebno je određeno predznanje. Polaznik ovog kursa mora da poseduje osnovna znanja o administraciji Windows i Linux operativnih sistema kroz kurseve koje je da sada pohađao. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Administrative Process Automation

Tokom ovog Administrative Process Automation kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad sistem administratora. Cilj kursa je da polaznike uvede u procese automatizacije poslovnog okruženja. 

Znanje dobijeno na ovakvom kursu polaznici mogu da iskoriste kako bi procese u svojoj kompaniji mogli da automatizuju i sebi smanje vreme potrebno za njihovo odrađivanje. Ideja je da se polaznici upoznaju sa konceptima PowerShell scriptinga, ali i da shvate da ne moraju biti programeri da bi koristili PowerShell.

Sistem administrator, tj. administrator mreža i operativnih sistema, danas ima veoma veliki spektar zadataka koje treba da uradi, a to zahteva poznavanje širokog spektra tehnologija i hardvera i softvera. Cilj svake automatizacije je da pomogne, tj. olakša pojedine repetitivne poslove. U današnje vreme potenciraju se rešenja koja omogućavaju da se za kratko vreme uradi ogroman posao, bez previše muke. Na ovaj način smanjuje se rizik od ljudske greške i osigurava veća bezbednost sistema. Pravilnom kontrolom procesa postiže se rad bez prekida u punom kapacitetu sistema. 

Na kursu se poseban akcenat stavlja na softverske elemente koji se brinu o automatizaciji procesa. Tako ćete u okviru kursa Administrative Process Automation naučiti više o procesima kao što su: batch, BASH programiranje i PowerShell. 

U okviru kursa ćete saznati više o batch fajlovima, tj. kreiranju skripta za automatizacije procesa. Kreiranjem batch fajlova dodeljivaćete zadatke koje će sistem odrađivati u tačno određenom trenutku, bez potrebe kontrole administratora. Da biste savladli kreiranje ovih fajlova, neophodno je da se prethodno upoznate sa osnovama DOS sistema. Nakon što na kursu prođete i kroz primere batch fajlova i upoznate sa sa načinima njihovog pokretanja bićete spremni i da se sami upustite u rad. 

Naučićete više o BASH programiranju skripti, koje je neophodno savladati čak iako mislite da vam ovi skripti nikad neće trebati. Poznavanje je neophodno kako bi se u potpunosti razumeo proces rada Linux sistema koji skripti koriste u svom svakodnevnom funkcionisanju. Poznavanje BASH programiranja pomoći će vam da u svakom trenutku znate šta se dešava sa sistemom koji nadgledate kako biste na vreme reagovali na bilo kakvu neregularnost. 

Kroz kurs Administrative Process Automation savladaćete način automatizacije poslovnih procesa korišćenjem PowerShell frameworka, koji je kreirao Microsoft i koji se zasniva na .NET Framework platformi. PowerShell se primenjuje u Windows, CentOS, MacOS i Ubuntu sistemima. 

Kurs Administrative Process Automation

Plan i program predavanja:

1. BATCH – naučite da kreirate batch fajlove za automatizaciju procesa rada sistema

 • Uvod u DOS 
 • MS-DOS komande 
 • BATCH – Editori 
 • Batch fajlovi – primeri i pokretanje 

2. BASH programiranje – steknite neophodna znanja o kreiranju skripta za kontrolu Linux sistema

 • Uvod u BASH skripting 
 • OS komande 
 • Osnove BASH Shella 
 • Pokretanje Shell skripta, komanda echo 
 • Pravila 
 • Promenljive 
 • Uslovi i petlje 
 • Zakazivanje i periodično izvršavanje komandi 

3. PowerShell – alat za menadžment automatizacije i konfigurisanja koji se zasniva na .NET Framework platformi

 • Uvod u PowerShell 
 • Početak rada 
 • Piping and Routing 
 • Eksterne komande 
 • Cmdlets – URG 
 • Primeri iz prakse 
 • Upravljanje servisima i prikupljanje informacija o kompjuterima

Kurs Administrative Process Automation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se