PC Architecture, Building and Maintenance

Ovaj kurs je osmišljen tako da pokrije sve aspekte veština potrebnih za uspešno sastavljanje i puštanje u rad računarskog sklopa. Kroz module, polaznik će imati prilike da se upozna i da razume fukcije i tipove matičnih ploča, centralnih procesorskih jedinica, sistema hlađenja i napajanja, sistema skladištenja podataka, tipove uređaja za prikaz, tipove memorija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration ProgramNetwork Administration Program i Linux Administration Program.

Opis i cilj kursa PC Architecture, Building and Maintenance

Pored toga što će polaznik steći osnovne veštine za upravljanje računarskim sklopom, takođe će steći veštine iz oblasti osnovnog umrežavanja računara, kako žičanog tako i bežičnog. Takođe će steći veštine koje će doprineti pravilnom odabiru internet konekcije. Veštine vezane za polje štampača su takođe obrađene ovim kursom. Na kraju kursa, polaznik će steći znanje za implementiranje adekvatne zaštite i sprovođenje adekvatnih bezbednostnih mera.

Cilj ovog kursa je da polazniku pruži potpuno neophodno znanje iz oblasti ahitekture, izgradnje i održavanja računarskog sklopa, koje je potrebno za uspešno pronalaženje posla na polju pružanja serviserkih usluga ili usluga tehničke podrške prvog nivoa. Pored navedenog, cilj ovog kursa je, takođe, pružanje kvalitetne odskočne pozicije za dalje ekspertsko usavršavanje u ovoj oblasti.

PC Architecture, Building and Maintenance

Plan i program predavanja:

Modul 1: Tipovi kablova

 • Naponski kablovi
 • USB kablovi
 • Video kablovi
 • Storidž kablovi
 • Mrežni kablovi

Modul 2: Matične ploče i centralne procesorske jedinice

 • Matična ploča
 • Vrste i formati matičnih ploča
 • Arhitektura centralne procesorske jedinice
 • Soketi centralne procesorske jedinice
 • Vrste internih slotova za proširenje
 • Vrste perifernih portova

Modul 3: Hlađenje i napajanje

 • Pasivna hlađenja
 • Aktivna hlađenja (vazdušna)
 • Aktivna hlađenja (sa rashladnom tečnošću)
 • Napajanje računara

Modul 4: Memorija

 • Sistemska memorija
 • Adresiranje
 • Memorijski moduli
 • Višekanalna memorija
 • ECC memorija

Modul 5: Skladištenje podataka

 • Hard diskovi (HDD)
 • Solid State diskovi (SDD)
 • RAID
 • Optički uređaji za skladištenje podataka
 • Magnetne trake

Modul 6: Uređaji za prikaz

 • Grafičke karte
 • Monitori

Modul 7: BIOS/UEFI

 • BIOS/UEFI
 • Boot opcije
 • BIOS/UEFI bezbednost
 • TPM

Modul 8: Mreže

 • Osnove umrežavanja
 • Mrežni hardver
 • Tipovi mreža

Modul 9: Bežične mreže

 • Bežične mreže
 • Frekvencije i standardi
 • Bezbednost bežičnih mreža
 • NFC, RFID, IR i Bluetooth

Modul 10: Internet konekcije

 • ADSL
 • Kablovski internet
 • Optički internet
 • Mobilni internet

Modul 11: Štampači

 • Laserski štampači
 • Inkjet štampači
 • Termalni štampači
 • 3D štampači

Modul 12: Operativni sistemi

 • Windows
 • Linux

Modul 13: Bezbednost

 • Bezbednost radnih stanica
 • Bezbednost web pretraživača

Polaznici kursa PC System Building and Maintenance

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se