Kurs PC System Building and Maintenance

Kao što sam naziv i govori ovaj kurs će se baviti hardverskim komponentama jednog računara i njegovim održavanjem. Pojam hardvera zapravo predstavlja skup fizičkih elemenata koji čine jedan računarski sistem. Odnosno, hardverom se nazivaju svi delovi računara koji se mogu fizički dodirnuti kao što su matična ploča, procesor, grafička kartica, zvučna kartica, memorija, čipovi,..

Predavanja su osmišljena tako da na pristupačan način upoznaju polaznike sa računarskim komponentama i periferijama, njihovim karakteristikama i značajem. Kurs je podeljen na logičke celine koje polaznike detaljno informišu o svi hardverskim delovima jednog računara, kao i načinu izgradnje i održavanja svih pomenutih komponenti.

Kurs približava rad računara, računarskih komponenti, perifernih uređaja, njihove karakteristike, svojstva, međusobnu zavisnost ili nezavisnost. Polaznici stiču znanja potrebna za prepoznavanje i samostalno postavljanje komponenti računarskog sistema, prepoznavanje i otklanjanje kvarova i testiranje i unapređivanje sistema.

S obzirom da je ovaj kurs deo svih programa na odseku Administration znanja koja steknete na ovim predavanjima biće vam od velike koristi prilikom izvršavanja svakodnevnih zadataka koji se tiču projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja kompletne mrežne infrastrukture pod operativnim sistemima Microsoft Windows Server ili Linux. Nova znanja omogućiće vam da dijanostikujete svaki hardverski problem, ali i da pronađete idealan način za njegov oporavak, zamenu i dalje održavanje. 

Opis i cilj kursa PC System Building and Maintenance

Ovaj kurs baviće se komponentama koje čine celokupan hardver PC računara. Jednostavno, polaznicima će biti detaljno objašnjeni osnovni pojmovi vezani za hardver računara i računarskih komponenti. Polaznici će steći znanja o pravilnom rukovanju komponentama i povezivanju svih potrebnih komponenata u jednu celinu. Takođe, svi koji pohađaju ovaj kurs imaće mogućnost da nauče kako da testiraju i unapređuju sistem, ali i prepoznaju koje komponenta ne funkcioniše pravilno i na koji način je najefikasnije otkloniti kvar. 

Tokom 30 nastavnih jedinica kurs će vam približiti komponente računara kao što su matična ploča, procesor, hard disk, grafička kartica, memorijski kontroler, napajanje, zvučna kartica, uređaj za hlađenje komponenata, adapteri, priključci i konektori. Osim toga upoznaćete se i sa video tehnologijama i uređajima za njihovo prikazivanje, kao i sa podešavanjem RAID kontrolera, alata i opreme za rad sa hardverom i različite vrste štampača i skenera.  

Kako bi bili u prilici da što efikasnije učestvujete u predavanjima i na što jednostavniji način razvijete nova znanja celokupan kurs je podeljen u 8 tematskih celina tačnije modula. Na početku kursa fokus će biti na upoznavanju sa matičnom pločom i svim njenim pratećim komponentama. Zatim ćete naučiti šta je memorija, a šta proces i sistemi hlađenja, kao i na koji način funkcionišu sve pomenute komponente. 

Treći modul će obrađivati uređaje za čuvanje podataka i baviti se njihovim tipovima i namenama, ali ćete uz to steći kompletnu sliku i o prenosnim memorijama. Nakon toga, sledi tematska celina koja će akcenat staviti na napajanja i ulazne uređaje, a odmah posle toga kurs će vam približiti i adaptere, kao i ulazno-izlazne priključke i kablove. Kako se kurs bude bližio kraju, a vaša znanja budu postajala sve kompleksnija na red će doći i predavanja koja se tiču instalacionih komponenti, alata i bezbednosnih mera. 

Za sam kraj, poslednja tematska celina pružiće vam sva neophodna znanja o tipovima i konfiguraciji štampača. Po uspešnom završetku kursa svi polaznici će imati znanja neophodna za prepoznavanje i smastalno postavljanje komponenti računarskog sistema, prepoznavanje i otklanjanje kvarova, kao i testiranje i unapređivanje sistema. 

Šta vas sve očekuje na predavanjima?

U ovom videu predavač Aleksandar Mirković objasniće vam da je kurs osmišljen tako da vam pruži sva potrebna znanja o računarskim komponentama, periferijama i njihovim značajima. Osim toga saznaćete šta vas očekuje na predavanjima, ali i koje ćete sve nove veštine steći i na koji način ćete moći da ih primenite nakon završetka kursa.

Kurs PC System Building and Maintenance

Plan i program predavanja:

1. Matična ploča 

 • Vrste i formati matičnih ploča 
 • Komponente matične ploče 
 • Slotovi za proširenje 
 • Periferni portovi i konektori 

2. Memorija, procesor i sistemi hlađenja 

 • Namena i karakteristike procesora 
 • Namena i svojstva memorije 
 • Načini pakovanja memorije 
 • Sistemi hlađenja 

3. Uređaji za čuvanje podataka 

 • Tipovi i namena uređaja za čuvanje podataka 
 • Prenosne memorije 

4. Napajanja i ulazni uređaji 

 • Napajanja 
 • Ulazni uređaji 

5. Uređaji za prikaz 

 • Video tehnologije 
 • Kablovi i konektori za video prikaz 
 • Uređaji za prikaz 
 • Podešavanje monitora 

6. Adapteri, ulazno-izlazni priključci i kablovi 

 • Adapteri i adapterske kartice 
 • Vrste i karakteristike priključaka 
 • Periferni interfejsi i kablovi 

7. Instalacione komponente, instalacioni alati i bezbednosne mere 

 • Instalacija, podešavanje i optimizacija IDE i RAID kontrolera 
 • Instalacija, podešavanje i optimizacija dodatnih kontrolera 
 • Instalacioni alati 
 • Bezbednosne mere pri radu sa računarima 
 • Kontrola okruženja 

8. Tipovi i konfiguracija štampača 

 • Štampači 
 • Termomlazni štampači 
 • Laserski štampači 
 • Ostale vrste štampača i opcije unapređenja 
 • Interfejs i softver interfejsa 
 • Instalacija i podešavanje štampača 

Polaznici kursa PC System Building and Maintenance

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.