Kurs Linux server administration

Operativni sistem Linux pojavio se početkom devedesetih godina prošlog veka i kao novi operativni sistem vrlo brzo je postao važan deo IT sveta. Linux je danas jedan od vodećih „igrača” na tržištu operativnih sistema, pre svega zbog toga što je primenljiv u svim softverskim kategorijama, na različitim platformama – od mobilnih telefona i tablet uređaja do radnih stranica, odnosno servera. 

Ovaj kurs baviće se upravo administracijom servera kao takav predstavlja jedan od najvažnijih kurseva koje ćete pohađati u okviru programa Linux administration. Ovakvu ulogu pomenuti kurs dobio je, pre svega, jer uvodi polaznike u osnove rada pod operativnim sistemom Linux u serverskoj varijanti. 

Tokom pohađanja kursa upoznaćete se sa svim fazama rada, od instalacije, preko podešavanja mreže i mrežnog okruženja, do opisa najčešće korišćenih komandi i aktivnosti prilikom administracije pomenutog operativnog sistema. Na kraju kursa bićete spremni za administraciju u Slackware Linux distribuciji, jednoj od trenutno najbržih i najstabilnijih Linux distribucija na svetu. 

Kao stručnjak za administraciju Linux sistema bićete spremni da s lakoćom odgovorite na sve zahteve tržišta i ostvarite uspešnu karijeru u oblasti u kojoj ste se školovali. S obzirom na stečena znanja tokom kursa, kao i na veliku potražnju za obrazovanim Linux administratorima, neće vam biti potrebno mnogo vremena da pronađete posao i dokažete veštine koje ste usvojili tokom školovanja na ITAcademy.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program.

Opis i cilj kursa Linux Server Administration

Kurs Linux Server Administration omogućiće vam da steknete znanje i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj istoimenog serverskog operativnog sistema i njegove infrastrukture. Fokus kursa biće na predstavljanju Linuxa kao serverskog operativnog sistema, kao i na upoznavanju polaznika sa radom u komandno-linijskom okruženju. 

Uz to, tokom predavanja pažnja će biti posvećena i tehnikama instalacije operativnog sistema, radu u grafičkom okruženju, manipulaciji uređajima računarskog sistema kroz funkcije operativnog sistema, kao i predstavljanju naprednih tehnika za rad u Linuxu. 

Da biste pohađali ovaj kurs i efikasno učestvovali na predavanjima, potrebno je da poznajete osnove operativnih sistema na korisničkom nivou. Osim toga, usavršavanje će vam dodatno olakšati osnovno poznavanje računarskog hardvera i računarskih mreža, kao i prethodno iskustvo rada u komandno-linijskim okruženjima (BASH Shell, DOS...). Cilj ovog kursa je da vam detaljno predstavi Linux kao serverski operativni sistem, koji je po mnogim karakteristikama drugačiji od ostalih i, upravo zahvaljujući tim razlikama, donosi veliki broj naprednih rešenja. 

Celokupno gradivo kursa podeljeno je po modulima koji će vas voditi od osnovnih veština ka najkompleksnijim tehnikama za rad u Linuxu. Svaki modul sastoji se od nekoliko manjih tematskih celina koje zbirno predstavljaju sve ono što vam je potrebno da biste se u budućnosti bavili dizajniranjem i razvojem Linux serverskog operativnog sistema i njegove infrastrukture. Ovakva organizacije nastave i rad sa vrhunskim i iskusnim stručnjacima omogućiće vam da bez poteškoća savladate sva znanja na kojima je akcenat kursa Linux Server Administration. 

Nakon uspešno završenog kursa razumećete osnovne koncepte Linux serverskih operativnih sistema. Bićete upoznati sa velikim brojem komandi pomoću kojih se Linux server konfiguriše i prilagođava kako iz Shell prompta, tako i iz brojnih grafičkih okruženja.

Naučićete sve što je potrebno iz oblasti implementacije i podešavanja serverskih i mrežnih servisa. Takođe, biće vam predstavljena specifična rešenja u pogledu korišćenja diskova i storage uređaja, virtualne memorije, deljenja resursa u mreži, načini podešavanja grafičkih okruženja, instaliranja hardverskih komponenti i podešavanja mrežnih parametara.

Kurs Linux server administration

Plan i program predavanja

1. Osnovni koncepti i instaliranje Linuxa 

 • Uvod u Linux i Linux distribucije
 • Priprema sistema za instaliranje Linux OS-a 
 • Instaliranje Linux OS-a 

2. Fajl sistem i rad u Shellu 

 • Inicijalna struktura i pretraga direktorijuma 
 • Help sistem 
 • Osnove rada u BASH Shellu

3. Konfiguraciona struktura operativnog sistema i korisnički nalozi 

 • Inicijalizacioni fajlovi, direktorijum rc.d i podešavanje mrežnog adaptera 
 • Korisnički nalozi 

4. Rad sa elementima fajl sistema 

 • Rad sa fajlovima i direktorijumima 
 • Prikaz sadržaja fajlova i linkovanje fajlova i komandi 
 • Vlasništvo i dozvole 

5. Administriranje osnovnih funkcija operativnog sistema 

 • Kreiranje i formatiranje particija, mauntovanje 
 • Procesi 
 • Rad u umreženom okruženju 
 • Bezbednost Linux operativnog sistema 
 • Upravljanje softverskim paketima i update operativnog sistema 

6. Servisi, backup procesi i udaljeni pristup 

 • Rad sa arhivama i instaliranje softvera 
 • Zakazivanje operacija i backup 
 • Midnight Commander i SSH klijenti 
 • Servisi i virtuelni terminali 

7. X Windows i grafički alati 

 • X Windows okruženje 
 • Konfigurisanje bootovanja sistema 
 • Webmin 

8. Deljenje resursa, instalacija hardvera i log sistem 

 • Deljenje resursa na mreži 
 • Instalacija hardvera 
 • Rad sa log fajlovima i upravljanje virtuelnom memorijom

Polaznici kursa Linux server administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se