Kurs Database and SQL administration

Kurs Database and SQL administration osmišljen je kako bi osposobio polaznike za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upravo uz tog razloga na kursu ćete imati priliku da steknete zaokružena programerska znanja u kreiranju projekata ili aplikacija povezanih sa pripadajućom bazom podataka.

Structured Query Language odnosno SQL predstavlja jedan od najzastupljenijih relacionih modela za upravljanje bazama podataka. Pomenuti model zapravo predstavlja podatke organizovane u logičke skupove i relacije tačnije veze između njih. Važno je istaći i da se u SQL jeziku pored pomenutih modela koriste još i objekti-veze i objekti model.

Osim toga, Structured Query Language spada i među jezike koji su najjednostavniji za rad što će vam dodatno olakšati pohađanje ovog kursa, ali i kompletnu pripremu za jedno od najplaćenijih zanimanja u oblasti informacionih tehnologija - administraciju mrežnih sistema.

Najjednostavnije rečeno, znanja koja steknete na ovom kursu omogućiće vam da postanete administrator baze podataka odnosno da se kroz upotrebu posebnih softvera bavite skladištenjem i organizacijom baza.

Za obavljanje zaduženja administratora baze podataka biće vam neophodne veštine za kreiranje i testiranje sačuvanih podataka, definisanje i implementaciju kontrole pristupa podataka, instaliranje novog softvera i mnoge druge koje ćete naučiti na programima ITAcademy. Tehnike koje razvijete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće vam da brzo i lako dođete do posla na kome vas očekuje odlična zarada.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Administration Program i Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Database and SQL Administration

Kao polazniku ovog kursa pruža vam se mogućnost da steknete praktična znanja i korisne veštine koje su vam potrebne za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka sa osnovom na Microsoft SQL serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL). Pored toga, upoznaćete se i sa načinima održavanja i optimizacije rada SQL Servera.

Database and SQL Administration kurs počinje uvodom u SQL tehnologiju, upoznavanjem sa SQL Serverom i T-SQL jezikom, da bi kasnije, kroz teorijske koncepte i praktične primere, bio prikazan osnovni način implementacije baza podataka i rad sa njima. U kursu su obrađene osnove SQL Servera i T-SQL jezika, kroz prikazan proces instalacije SQL Servera, kreiranja i instalacije baza podataka, do naprednih tehnika postavljanja upita nad postojećim bazama, kao i kontrole i optimizacije rada SQL Servera.

Da biste efektivno učestvovali u predavanjima i pratili kompletan kurs potrebno je da poznajete osnove operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Uz to, razvijanje novih veština dodatno će vam olakšati početna znanja o programiranju i pisanju odnosno razumevanju programskog koda.

Glavni cilj ovog kursa je da svim polaznicima pruži osnovna i napredna znanja, potrebna za rad sa Microsoft SQL bazama podataka. Iz tog razloga na kursu je detaljno predstavljen način instalacija SQL Servera 2014, kao i teorijske osnove baza podataka. Osim toga, saznaćete i sve što je potrebno o načinima instalacije i održavanje baza, osnovnim tehnikama za smeštanja podataka u baze, kao i mogućim rešenjima za dolaženje do potrebnih podataka koji su već smešteni u bazama.

Kompletan kurs koncipiran je tako da ćete se tokom predavanja upoznavati sa Microsoft SQL Serverom i T-SQL upitnim jezikom korak po korak, kako bi vam celokupno učenje bilo olakšano. Nakon uspešno završenog kursa savladaćete osnovne koncepte baza podataka i rada SQL Servera. Međutim to nije sve, stećićete i potrebna znanja iz domena instalacije, kreiranja, konfigurisanja i upravljanja bazama podataka na SQL Serveru. Usvojene veštine omogućiće vam da samostalno kreirate osnovne upite za dobijanje potrebnih rezultata i započnete vašu uspešnu karijeru u oblasti administracije mreža kao administrator baza podataka.

Kurs Database and SQL administration

Plan i program predavanja

1. Uvod u SQL Server i koncepti baza podataka

 • Instaliranje SQL Servera 
 • Dizajn baze podataka i tabela, integritet podataka 
 • Normalizacija podataka, arhitektura SQL Server baze i tipovi podataka 

2. Sistemske baze, rad sa bazama i tabelama

 • Sistemske baze podataka i DDL, DCL i DML naredbe 
 • Kreiranje i menjanje baza podataka 
 • Kreiranje i upravljanje tabelama 

3. Naredbe T-SQL-a i rad sa postojećim podacima u bazama

 • Naredba SELECT i klauzule FROM i WHERE, korišćenje funkcija u T-SQL-u 
 • Višestruki tabelarni upiti pomoću UNION, EXCEPT, INTERSECT i JOIN operatora, podupiti i CTE 
 • Organizacija podataka i funkcije rangiranja 

4. Upravljanje podacima u tabelama

 • Ubacivanje podataka u tabele 
 • Brisanje podataka i spajanje tabela 

5. Optimizacija rada baza podataka

 • Ograničenja u T-SQL-u 
 • SQL Server 2014 in-memory OLTP i indeksi 
 • Statistika optimizacije upita i osnove transakcija 

6. Administracija SQL Servera

 • SQL Server Database mehanizam 
 • Replikacija 
 • Alati za monitoring, rešavanje problema performansi SQL Servera, backup i restore

Kurs Database and SQL administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde