Exchange Server 2010

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Microsoft Exchange Server 2010 sistemom. Podeljen je u logičke celine počevši od instalacije i konfigurisanja, pa do optimizacije rada i rešavanja problema u radu sistema. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine u kome je pravovremena i tačna informacija od velikog značaja. Shodno tome, poznavanje rada novih sistema i tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.

Kurs pokriva oblasti Microsoft ispita: 070-662 i 070-663.

Cilj kursa:

Sticanje znanja neophodnih za administraciju Messaging rešenja u Windows okruženju, uključujući podešavanje sistemskih parametara, rad sa Exchange 2010 sistemom i rešavanje problema u radu sistema. Polaznici će se upoznati sa instalacijom sistema, kako pravilno konfigurisati i optimizovati rad Exchange 2010 servera, načinima i alatima kako da prate i rešavaju probleme u radu sistema. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše instalaciju, prate rad i rešavaju probleme u radu Microsoft Exchange 2010 servera.

Sadržaj kursa:

 • Pregled i zahtevi MS Exchange Servera 2010
 • Instalacija i verifikacija instalacije MS Exchange Servera 2010
 • Konfigurisanje Mailbox serverske uloge
 • Konfigurisanje i upravljanje mailboxima i adresnim listama
 • Konfigurisanje serverske uloge klijentskog pristupa
 • Konfigurisanje i upravljanje Outlook Web Aplikacije
 • Pregled i konfigurisanje messaging mrežnih protokola
 • Implementacija sigurnosti: antivirus i antispam zaštita
 • Konfigurisanje i primena visoke dostupnosti mail servera
 • Implementacija backup strategije
 • Implementacija recovery startegije
 • Konfigurisanje messaging polisa
 • Opcije dodatne sigurnosti MS Exchange Servera 2010
 • Praćenje i upravljanje MS Exchange Serverom 2010
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Administration Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde