Kurs DNS Server administracija (BIND)

Kurs DNS Server administracija (BIND) koji je pred vama predstavlja kurs koji služi budućim administratorima DNS servisa i generalno administratorima mreža kao pomoć pri savladavanju osnova DNS (Name) servera.

DNS (Domain Name System) je jedan od najvažnijih servisa koji postoje u mrežnom okruženju. Pojam Domain Name System, odnosno DNS, pod tim nazivom se koristi u celom svetu, a predstavlja sistem koji je zadužen za dodeljivanje i prevođenje naziva računara, mreža, uređaja i domena u IP adrese. 

Domain Name System je hijerarhijski sistem koji resurse u računarskoj mreži, odnosno njihove nazive, uparuje sa odgovarajućom IP adresom, ali isto tako služi i za prevođenje tih naziva u IP adrese kada klijent u mreži pokuša da pristupi konkretnom uređaju koristeći njegov naziv. Kada govorimo o računarskoj mreži, to može da bude i internet, ali i privatna, lokalna računarska mreža. Rad mnogih drugih servisa u mreži zavisi od DNS-a. DNS sistem je zasnovan na tzv. distribuiranoj bazi podataka, što podrazumeva da se baza podataka ne nalazi na samo jednom računaru. To u slučaju DNS-a podrazumeva da se informacije nalaze na stotinama hiljada računara, koji sadrže delove baze, organizovane kroz hijerarhijske nivoe.

Dakle, glavna namena DNS-a je da prevodi imena, tj. nazive računara i uređaja (hostova), koji za ljude imaju značenje i laki su za pamćenje u numeričke adrese koje služe za adresiranje računara, opreme i usluga u mreži. Ovaj sistem omogućuje klijentima da lociraju određeni host na mreži/internetu i tako ostvare komunikaciju sa njim. Danas je svaki uređaj (server, klijentski računar, mrežni uređaj, mobilni telefon, tablet itd.) koji je deo neke mreže zavisan od DNS-a. Nedovoljno dobro ili pogrešno podešavanje DNS servisa može izazvati probleme koji će se manifestovati kao nedostupnost servera, drugih klijentskih računara i uređaja u mreži. Zbog toga je od velikog značaja razumevanje principa rada DNS-a i njegovo ispravno podešavanje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program.

Kurs DNS Server administracija (BIND) – opis i ciljevi

Tokom ovog kursa DNS Server administracija (BIND), koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, omogućiće vam da instalirate, konfigurišete i održavate DNS servis, kao neophodnu stavku u mrežnoj infrastrukturi

Kurs DNS Server administracija fokusiraće se na program BIND, koji je jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih Name servera današnjice. Pored toga, ovaj kurs obuhvata sva najvažnija podešavanja Name servera, uz konstantan osvrt na sintaksu konfiguracionih fajlova. U kursu su prikazane osnove Name servera, procesi instalacije BIND-a i osnovna podešavanja, kao i segmenti naprednog korišćenja. 

Za efektivno praćenje kursa potrebno je osnovno poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da polaznik ima napredna znanja u radu u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža. Sva pomenuta znanja moći ćete da usvojite kroz pohađanje drugih kurseva koji prethode ovom kursu. 

Cilj kursa je da kroz predavanja steknete kako osnovna, tako i napredna znanja potrebna za konfigurisanje i puštanje u rad Name servera. Nakon što uspešno savladate gradivo kursa, bićete u mogućnosti da samostalno instalirate, konfigurišete i zaštitite BIND Name server bez obzira na to u koje će svrhe služiti (da li kao platforma za učenje i testiranje ili kao server u produkcionom okruženju). 

Uz to, savladaćete i proces kompajliranja BIND servera iz source koda, kao i proces podešavanja za optimalan rad. Kurs će se, između ostalog, baviti i načinom instalacije BIND-a pomoću instalacionih paketa sa instalacionim medijumom Slackware Linux. Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja BIND Name servera i u skladu sa tim na adekvatan način su prikazani načini instalacije i konfigurisanja dodatnih alata, koji koriste DNS servis. 

Kurs je koncipiran tako da vas postepeno, korak po korak, upoznaje sa DNS serverom, tako da ćete po završetku kursa detaljno razumeti sve osnovne principe rada DNS servera i pratećih alata.

Kurs DNS Server administracija (BIND)

Plan i program predavanja:

1. Teorija DNS (Domain Name System) sistema 

 • Upoznavanje polaznika sa DNS-om i elementima domena 
 • Predstavljanje DNS protokola, DNS upita i transfer zona 
 • Šta su DNS zapisi i njihova pretraga 
 • Upoznavanje polaznika sa aspektima administriranja DNS servera 

2. Instaliranje i konfigurisanje BIND-a 

 • Na koje sve načine se može izvršiti instalacija BIND servera 
 • Predstavljanje konfiguracionih fajlova BIND servera, kao i njihovih pozicija i uloga

3. Alati i dijagnostika DNS sistema 

 • Alati za kreiranje DNS upita 
 • RNDC i analiza logova 
 • Informacije o domenima i hostovima 

4. Napredna upotreba DNS-a 

 • Predstavljanje naprednijih vidova upotrebe DNS-a i upoznavanje polaznika sa dinamičkim DNS-om 
 • Poddomeni i delegiranje zona 
 • DHCP, IPv6 i DNS balansiranje opterećenja

Polaznici kursa DNS Server administracija (BIND)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se