Kurs SMB/CIFS Network Protocol (Samba)

U kursu koji je pred vama biće predstavljen softverski paket Samba, koji je namenjen za Linux operativne sisteme, ali koji ima i ulogu da omogući saradnju i korišćenje resursa u mreži, između različitih operativnih sistema, kao što su na primer: Windows, Linux, Mac OS X... Osim toga, Samba omogućava i da bilo koji računar sa unixolikim operativnim sistemom, koristeći nepromenjene mrežne parametre, u mreži bude vidljiv kao bilo koji drugi računar sa Microsoft operativnim sistemom. 

Važno je istaći i da Samba spada u grupu besplatnih programa otvorenog koda (open-source), a osnovna uloga mu je da obezbedi fajl i print servise za SMB/CIFS klijente. Ovaj kompleksni softverski paket pokrenut je davne 1991. godine, u trenutku kada je razvoj operativnog sistema Linux bio na samom početku. Iako su Unix i Microsoft nastali nekoliko godina ranije, sve do pojave Sambe nije bilo posebne softverske podrške koja bi omogućila realnu komunikaciju između njih. 

Bez obzira na to što važi za kompleksan softverski paket, koji ima mnogo komponenata, sve one zajedno imaju jednu istu funkciju, a to je da obezbede i serversku i klijentsku stranu CIFS protokola (Common Internet File System). Praktično, Samba omogućava komunikaciju unixolikih sistema sa mrežom koja je pod Microsoft operativnim sistemima, tako da ovi sistemi budu međusobno vidljivi korišćenjem pomenutih CIFS protokola. 

Ovaj kurs obuhvata sva najvažnija podešavanja Samba servera, uz stalni akcenat na sintaksu konfiguracionih fajlova. Kurs počinje od osnova SMB protokola i Samba servera, preko procesa instalacije Sambe i osnovnih podešavanja, do segmenata naprednog korišćenja u okruženju Aktivnog direktorijuma.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program.

Opis i cilj SMB/CIFS Network Protocol (Samba) kursa

Tokom ovog SMB/CIFS Network Protocol (Samba) kursa, koji možete pohađati online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, usvojićete napredna znanja koja su vam potrebna za konfigurisanje deljenja mrežnih resursa, kao što su mrežni diskovi, mrežni direktorijumi i mrežni štampači. 

Na predavanjima će vam, između ostalog, biti predstavljene teorijske osnove i koncepti korišćenja Samba servera. U skladu sa tim, na adekvatan način ćete razumeti kako funkcioniše proces instalacije i konfigurisanje dodatnih alata koji koriste SMB servis. Pored toga, upoznaćete napredne tehnike instalacije domen kontrolera u Aktivnom direktorijumu i usvojiti potrebne veštine za povezivanje Linux i Windows operativnih sistema u istom mrežnom okruženju. 

Kurs je osmišljen tako da ćete se sa Samba serverom upoznavati postepeno, a za efikasno praćenje nastave potrebno vam je samo osnovno poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom nivou. Takođe, poželjno je da polaznik ima napredna znanja za rad u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža.  

Radi što efikasnijeg sticanja novih znanja, celokupno gradivo kursa podeljeno je na četiri tematske celine, takozvane module, čiji cilj je da vas korak po korak vode od osnovnih do najkompleksnijih znanja. 

Početak kursa obeležiće celina posvećena uvodu u SMB okruženje, a zatim sledi i deo koji će se baviti konfiguracijom Sambe. Kako se kurs bude bližio kraju, upoznaćete se i sa naprednim korišćenjem Sambe, kao i njegovim konfigurisanjem u ulozi domen kontrolera Aktivnog direktorijuma.  

Nakon uspešno završenog kursa bićete u mogućnosti da samostalno instalirate i konfigurišete Samba server, bez obzira na to u koje će svrhe server biti korišćen (da li kao platforma za učenje i testiranje ili kao server u produkcionom okruženju). Uz to, savladaćete i proces kompajliranja Samba servera iz source koda, kao i proces podešavanja za optimalan rad. Osnovni cilj ovog kursa je da svi polaznici razumeju osnovne principe rada Samba servera i pratećih alata.

Kurs SMB/CIFS Network Protocol (Samba)

Plan i program predavanja:

1. Uvod u SMB okruženje 

  • Uvod u softverski paket – Samba  
  • Upoznavanje polaznika sa tehnikama instaliranja, konfigurisanja i testiranja Sambe 
  • Podešavanje Microsoft Windows klijenata 

2. Konfigurisanje Sambe 

  • Šta je Samba konfiguracioni fajl i koja su njegova pravila 
  • Koji sve elementi čine osnovnu konfiguracija Samba servera 

3. Napredna upotreba Sambe 

  • Korišćenje log fajlova, sigurnosni modovi i Guest nalozi 
  • Kako se uređuje sigurnost Samba okruženja i kontrola pristupa deljenim resursima 
  • Kako se dele štampači i kako se koristi PDF štampač 

4. Samba u okruženju Aktivnog direktorijuma 

  • Upoznavanje polaznika sa Sambom kao domen kontrolerom 
  • Korisnički nalozi u domenu i pristup shareu na Microsoft Windows platformama (CIFS klijent)

Polaznici kursa SMB/CIFS Network Protocol (Samba)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se