Kurs Technical drawing

Uvod u kurs Technical drawing

Tehnički crtež danas nalazi primenu u mnogim inženjerskim strukama kao i industriji. Osnovni razlog za to je jer tehničko crtanje predstavlja akademsku disciplinu koja podrazumeva kreiranje standaradnizovanih crteža za oblasti kao što su arhitekture, dizajna enterijera, građevinskog i mašinskog projektovanja i brojne slične sektore.

Izradom tehničkih crteža bave se inženjeri i tehnički crtači koji su obučeni da upotrebom specijalnih tehnika grafičke prezentacije prikažu prostorne oblike. Upravo zato, tehnički crtež se razlikuje od bilo kog drugog crteža koji može imati više značenja i svrha. Sa druge strane, tehnički crtež ima samo jedan cilj koji glasi jasna komunikacija i pomoć prilikom transformacija ideja u realizaciju odnosno fizički oblik. 

Tokom ovog kursa bavićete se savladavanjem različitih načina za stavanje tehničkog crteža. Manuelno crtanje tačnije ostavljanje traga na papiru rukom ili uz pomoć pribora je jedan od njih, dok je drugi onaj za koji će vas kurs kasnije pripremiti - crtanje u CAD programima. Idealne računarske crteže za čije kreiranje ćete biti spremni moći ćete da iskoristite i kako biste napravili digitalne 3D modele.

Veštine koje steknete na predavanjima omogućiće vam mnogo lakše i efikasnije napredovanje na drugim kursevima u okviru nekog od programa po kome se školujete. Korisne softvere čije poznavanje se podrazumeva na visoko plaćenim pozicijama ćete znatno lakše savladati, a crtačke veštine koje steknete će vas izdvojiti kao stručnjaka. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Computer Aided Design ProgramArchitectural Design ProgramInterior Design Program i Product Design Program.

Opis i cilj kursa tehničko crtanje

Ovaj kurs osmišljen je kako bi se polaznici upoznali sa tehničkim crtanjem. Da biste bili u prilici da do potrebnih znanja i veština dođete bez većih poteškoća kurs je podeljen na 8 tematskih celina odnosno modula. Usavršavanje po ovakvom sistemu znači da ćete se bez obzira na predznanja postepeno upoznavati sa potrebnim tehnikama počevši od najosnovnjih pa sve do onih kompleksnijih.

Početna predavanja uvešće vas u tehničko crtanje i pružiti vam znanja koja se tiču prikazivanja predmeta, geometrijskog konstruisanja, kao i prikaza senke i prostornih planova u dvodimenzionalnom pogledu. Sledeći modul će se baviti standardizacijom, odnosno primenama standarda, tekstom u tehničkom crtanju i formatima crteža.

Zatim sledi tematska celina koja će vas upoznati sa projiciranjem odnosno oblicima dela, predmeta ili objekata koji se prikazuju na crtežu. Nakon što savladate i te lekcije, na red dolazi deo kursa čiji je fokus na presecima. Tokom tih predavanja imaćete mogućnost da naučite sve o pojmu i šrafiranju preseka, kao i njegovim vrstama. 

Drugi deo kursa obrađivaće teme kao što je kotiranje tačnije njegova osnovna pravila i elemente. Posle te tematske celine očekuje vas sticanje znanja o sklopnim crtežima i skiciranju. Tokom poslednjeg modula naučićete šta su prostorni prikazi planova u tehničkom crtanju i savladaćete sve njihove detalje. Sve tehnike koje steknete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće ovladate neophodnim elementima tehničkog crtanja u cilju boljeg razumevanja prostora.

Cilj kursa tehničko crtanje je usvajanje neophodnih znanja za dalje usavršavanje, ali i primenu različitih softverskih CAD paketa bez kojih je nemoguće ostvariti uspešnu karijeru u oblasti projektovanja i dizajna. Iz tog razloga, veštine koje steknete na ovom kursu predstavljaće osnovu za izgradnju uspešne karijere u različitim oblastima kao što su dizajn proizvoda, tehnoogija ili arhitektura. Upravo iz pomenutih razloga ovaj kurs pohađaju svi polaznici na programima u okviru odseka 3D Design & CAD Department kako bi se pripremili za ono što ih očekuje tokom daljeg školovanja.

Kurs Technical drawing

Plan i program predavanja

1. Uvod 

 • Uvod u tehničko crtanje 
 • Prikazivanje predmeta 
 • Geometrijsko konstruisanje 
 • Prikaz senke i prostornih planova u dvodimenzionalnom pogledu 

2. Standardizacija 

 • Primena standarda i Tehničko pismo 
 • Tekst u tehničkom crtanju 
 • Vezivanje i konstrukcija slovnih znakova 
 • Formati tehničkih crteža, oznake za centriranje i sistem referentne mreže 
 • Zaglavlje za tehničke crteže i sastavnice, Razmere, Tipovi i debljine linija 

3. Projiciranje 

 • Prikazivanje predmeta na crtežu, Centralna projekcija i perspektiva, Paralelno projiciranje 
 • Ortogonalno projiciranje i Osnovna svojstva ortogonalne projekcije 
 • Izgledi 

4. Preseci 

 • Pojam preseka i Šrafiranje peseka 
 • Vrste preseka 

5. Kotiranje 

 • Osnovna pravila i elementi kotiranja 
 • Vrste kotiranja 

6. Tolerancije 

 • Tolerancije delova 
 • Tolerancije slobodnih mera i tolerancije glatkosti površina 

7. Sklopni crteži 

 • Skiciranje 
 • Sklopni crtež 

8. Prilozi u tehničkom crtežu 

 • Prikazi planova u tehničkom crtežu 
 • Prostorni prikazi u tehničkom crtežu 
 • Detalj u tehničkom crtežu

Polaznici kursa tehničko crtanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde