Kurs Technical drawing

Tehnički crtež danas nalazi primenu u mnogim inženjerskim strukama, kao i u industriji, jer tehničko crtanje predstavlja akademsku disciplinu koja podrazumeva kreiranje standaradnizovanih crteža za oblasti kao što su arhitektura, dizajn enterijera, građevinsko i mašinsko projektovanje i druge oblasti njima slične.

Izradom tehničkih crteža bave se inženjeri i tehnički crtači koji su obučeni da upotrebom specijalnih tehnika grafičke prezentacije prikažu prostorne oblike. Upravo zato, tehnički crtež se razlikuje od bilo kog drugog crteža koji može imati više značenja i svrha. Sa druge strane, tehnički crtež ima samo jedan cilj koji glasi: jasna komunikacija i pomoć prilikom transformacije ideja u fizički oblik. 

Tokom ovog kursa bavićete se savladavanjem različitih načina za stavaranje tehničkog crteža. Manuelno crtanje, tačnije ostavljanje traga na papiru rukom ili pomoću pribora, jedan je od njih, dok je drugi onaj za koji će vas kurs kasnije pripremiti – crtanje u CAD programima. Idealne računarske crteže, za čije kreiranje ćete biti spremni, moći ćete da iskoristite i za pravljenje digitalnih 3D modela.

Veštine koje steknete na predavanjima omogućiće vam mnogo lakše i efikasnije napredovanje na drugim kursevima u okviru nekog od programa po kome se školujete. Korisne programe, čije poznavanje se podrazumeva na visoko plaćenim pozicijama, znatno lakše ćete savladati, a crtačke veštine koje steknete izdvojiće vas kao stručnjaka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Product Design ProgramArchitectural Design ProgramComputer Aided Design Program i Interior Design Program.

Opis i cilj kursa tehničko crtanje

Ovaj kurs osmišljen je kako bi se polaznici upoznali sa tehničkim crtanjem. Da biste bili u prilici da do potrebnih znanja i veština dođete bez većih poteškoća, kurs je podeljen na osam tematskih celina, odnosno modula. Usavršavanje po ovakvom sistemu znači da ćete se, bez obzira na predznanja, postepeno upoznavati sa potrebnim tehnikama, počevši od najosnovnjih, pa sve do onih kompleksnijih.

Početna predavanja uvešće vas u tehničko crtanje i pružiti vam znanja koja se tiču prikazivanja predmeta, geometrijskog konstruisanja, kao i prikaza senke i prostornih planova u dvodimenzionalnom pogledu. Sledeći modul baviće se standardizacijom, odnosno primenama standarda, tekstom u tehničkim crtanjem i formatima crteža.

Zatim sledi tematska celina koja će vas upoznati sa projiciranjem, odnosno oblicima dela, predmeta ili objekata koji se prikazuju na crtežu. Nakon što savladate i te lekcije, na red dolazi deo kursa čiji je fokus na presecima. Tokom tih predavanja imaćete mogućnost da naučite sve o pojmu preseka, njegovom šrafiranju i njegovim vrstama.

Drugi deo kursa bavi se kotiranjem, tj. njegovim osnovnim pravilima i elementima. Posle te tematske celine očekuje vas sticanje znanja o sklopnim crtežima i skiciranju. Tokom poslednjeg modula naučićete šta su prostorni prikazi planova u tehničkom crtanju i savladaćete sve njihove detalje. Sve tehnike koje steknete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće vam da ovladate neophodnim elementima tehničkog crtanja u cilju boljeg razumevanja prostora.

Cilj kursa tehničko crtanje je usvajanje neophodnih znanja za dalje usavršavanje, ali i primenu različitih softverskih CAD paketa, bez kojih je nemoguće ostvariti uspešnu karijeru u oblasti projektovanja i dizajna. Iz tog razloga, veštine koje steknete na ovom kursu predstavljaće osnovu za izgradnju uspešne karijere u različitim oblastima, kao što su dizajn proizvoda, tehnoogija ili arhitektura. Upravo iz pomenutih razloga, ovaj kurs pohađaju svi polaznici na programima u okviru odseka 3D Design & CAD Department, kako bi se pripremili za ono što ih očekuje tokom daljeg školovanja.

Pribor za kurs Tehničko crtanje

Plan i program predavanja

1. Uvod 

 • Uvod u tehničko crtanje 
 • Prikazivanje predmeta 
 • Geometrijsko konstruisanje 
 • Prikaz senke i prostornih planova u dvodimenzionalnom pogledu 

2. Standardizacija 

 • Primena standarda i tehničko pismo 
 • Tekst u tehničkom crtanju 
 • Vezivanje i konstrukcija slovnih znakova 
 • Formati tehničkih crteža, oznake za centriranje i sistem referentne mreže 
 • Zaglavlje za tehničke crteže i sastavnice, razmere, tipovi i debljine linija 

3. Projiciranje 

 • Prikazivanje predmeta na crtežu, centralna projekcija i perspektiva, paralelno projiciranje 
 • Ortogonalno projiciranje i osnovna svojstva ortogonalne projekcije 
 • Izgledi 

4. Preseci 

 • Pojam preseka i šrafiranje peseka 
 • Vrste preseka 

5. Kotiranje 

 • Osnovna pravila i elementi kotiranja 
 • Vrste kotiranja 

6. Tolerancije 

 • Tolerancije delova 
 • Tolerancije slobodnih mera i tolerancije glatkosti površina 

7. Sklopni crteži 

 • Skiciranje 
 • Sklopni crtež 

8. Prilozi u tehničkom crtežu 

 • Prikazi planova u tehničkom crtežu 
 • Prostorni prikazi u tehničkom crtežu 
 • Detalj u tehničkom crtežu

Polaznici kursa tehničko crtanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se