Introduction to Video Production

Opis kursa:

Kurs Introduction to Video Production (Uvod u video-produkciju) sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa:

Cilj kursa jeste da osposobi polaznike za razumevanje procesa rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i za samostalno komuniciranje sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs polaznicima omogućava potpuno razumevanje svih elemenata vezanih za video-produkciju filma ili televizijske emisije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Video & Sound Production Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde