Kurs Introduction to Video Production

Za razliku od davno prošlih vremena, video produkcija danas ne mora da bude isključivo profesionalni i visokobudžetni proces koji se vezuje samo za velike studije i televizijske kuće. 

Napredak moderne tehnologije omogućio nam je da imamo video produkciju u svom domu, s obzirom da video sada možemo snimiti samo uz pomoć mobilnog telefona ili računara sa kamerom. Dostupnost uređajima pomoću kojih je moguće snimiti video jedan je od glavnih razloga zbog kojih je video produkcija i dobila toliko na značaju u poslednjih nekoliko godina. 

Video produkcija predstavlja proces stvaranja video zapisa snimanjem pokretnih slika i ova oblast deli se na predprodukciju, produkciju i postprodukciju. Video produkcija takođe se može definisati i kao proces koji obuhvata sve od početne ideje do finalizacije video-rada i njegovog distribuiranja krajnjem korisniku. 

Upravo zato za glavnog pokretača u procesu video produkcije smatra se ideja od koje sve počinje. Od jedne iste ideje moguće je napraviti televizijsku reportažu u trajanju od svega nekoliko minuta, ali i dugometražni film. Naravno video produkcija se značajno razlikuje od njene namene, tako na primer filmsku produkciju odlikuje drugačija realizacija u odnosu na televizijsku. Svi ovi principi, kao i još mnogo toga, biće glavni fokus tokom kursa Introduction to video production (Uvod u video produkciju), tako da ćete nakon odslušanih predavanja biti potpuno upoznati sa svim elementima koji čine celokupan proces video produkcije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Video & Sound Production Program.

Opis i cilj Introduction to video production kursa

Tokom ovog Introduction to video production kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovnim principima nastanka video dela. Kao polaznik ovog kursa imaćete priliku i da steknete kompletnu sliku o zanimanjima svih stručnjaka koji učestvuju u kreiranju filma, video reklame ili televizijske emisije – od početne ideje do finalne produkcije. Takođe ćete steći i uvid u njihove uloge u pomenutom procesu nastanka filmskog odnosno televizijskog sadržaja.

Ovaj kurs omogućiće vam, između ostalog i da se upoznate sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela. 

Predavanja su osmišljena na takav način da je kurs moguće pohađati bez određenog predznanja iz ove oblasti. Kompletno gradivo je podeljeno na dva modula odnosno dela koji će vas, lekciju po lekciju, upoznavati sa svim neophodnim znanjima. Prva tematska celina biće posvećena video produkciji, tačnije upoznavanju polaznika sa procesom stvaranja video zapisa snimanjem pokretnih slika. Na predavanjima koja pripadaju ovom modulu imaćete priliku da usvojite znanja koja će vas uvesti u svet video produkcije. Saznaćete šta predstavljaju termini koji se najčešće pominju u ovoj oblasti, koja je uloga svih ljudi koji učestvuju u snimanju filmova ili televizijskih emisija i još mnogo toga. 

U drugom delu kursa akcenat će biti stavljen na prenošenje kompleksnijih znanja polaznicima. Ovaj modul predstaviće vam različite tipove kamera i upoznati vas sa osnovnim principima snimanja. Uz to, saznaćete kako se montaža razvijala kroz istoriju, kao i na koji način osvetljenje i druga tehnička rešenja mogu doprineti kvalitetu celokupne moderne video produkcije. 

Cilj kursa je da tokom predavanja steknete veštine koje će vas osposobiti za razumevanje procesa rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i za samostalno komuniciranje sa ostalim članovima u lancu produkcije video radova. Nakon uspešno završenog kursa posedovaćete znanja koja će vam omogućiti da razumete sve elemente vezane za video produkciju filma ili televizijske emisije.

Kurs Introduction to video production

Plan i program predavanja:

1. Video produkcija. Upoznavanje polaznika sa video produkcijom kao procesom stvaranja video zapisa snimanjem pokretnih slika.

  • Uvod u video-produkciju. Upoznavanje polaznika sa terminima i procesima u video-produkciji.
  • Produkcija na filmu. Zanimanja na filmu i produkcioni uslovi koji su neophodni za njegovo kreiranje.
  • Produkcija na televiziji. Predstavljanje TV strukture i zanimanja koja su uključena u proizvodnju programa. 

2. Tehnologija filma i televizije 

  • Razvoj kamere kao osnovnog sredstva u video-produkciji. Upoznavanje sa tipovima kamera i osnovnim principima za snimanje pokretne slike na različitim formatima.  
  • Razvoj montaže i najnovija tehnološka rešenja 
  • Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama svetla i sa drugim tehničkim rešenjima za ostavarivanje kvalitetne i moderne video-produkcije.

Polaznici kursa Introduction to Video Production

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde