Završni rad za Web Design

Jedan od ključnih faktora prilikom traženja posla u oblasti dizajna jeste kreiranje kvalitetnog portfolija, koji predstavlja vaš završni rad i koji će vas izdvojiti od konkurencije i predstaviti u najboljem svetlu. S obzirom na to da je u oblasti dizajna neophodno konstantno dokazivati svoju kreativnost poslodavcima, vaš prvi korak u tom pravcu biće upravo kreiranje završnog rada, odnosno portfolija. 

Prilikom kreiranje vašeg završnog rada bitno je da obratite pažnju na nekoliko koraka koji će vam biti predstavljeni upravo na ovom kursu. 

Vaš završni rad možete predstaviti klijentu ili poslodavcu kao sopstveni portfolio i bez čitanja CV-ja. 

Praveći završni rad na ITAcademy, naučićete sve što vam je potrebno kako biste u bliskoj budućnost, upravo zahvaljujući toj kombinaciji radova, započeli svoju uspešnu karijeru.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Design Program.

Opis i cilj kursa Završni rad za Web Design

Kurs Završni rad za program Web Design objedinjuje sva znanja koja su stečena na ITAcademy u vidu jednog završnog projekta. Na ovom kursu polaznik će raditi lični portfolio sa radovima koje je kompletirao tokom školovanja. Opciono, polaznici mogu dodati i radove koje su radili privatno, ukoliko ih imaju. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da nauči tokom školovanja. 

Cilj kursa Završni rad za program Web Design je demonstracija usvojenih znanja i veština stečenih na ITAcademy, čime polaznik ostvaruje pravo na sertifikat ITAcademy. Predviđa se da polaznik demonstrira sebi i drugima da je uspešno usvojio potrebna znanja i stekao veštine koje su predviđene planom i programom odseka koji je izabrao na ITAcademy kako bi postao sertifikovani web dizajner.

Kurs Završni rad – Web Design će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je cilj kursa Završni rad?

Cilj završnog projekta je samostalna izrada Završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke.

Za polaznike koji pohađaju tradicionalnu nastavu će po završetku rada i njegovom odobrenju od mentora, biti organizovana odbrana Završnog rada pred komisijom. Polaznici koji pohađaju online nastavu svoje završne radove završavaće u okviru Taska koji će nadgledati mentor, odnosno koordinator kursa.

Uzimajući u obzir sva znanja i veštine rada na računaru stečene na ITAcademy, na odseku Web Design, polaznici dobijaju priliku da u okviru ovog rada pokažu sve ono što su naučili tokom prethodne godine. Izrada projekata je obavezna kako za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, tako i za online polaznike.

2. Kako funkcioniše rad na kursu Završni rad?

Princip izrade završnog rada je vrlo jednostavan. Prvo je potrebno da polaznik napravi plan rada i vizuelno osmisli svoj portfolio. Može početi od skice na papiru, pa odmah zatim krenuti u kodiranje sajta i vizuelno uobličavanje, ili započeti rad konkretnim izgledom koji će uraditi u Illustratoru ili Photoshopu, a zatim te elemente kasnije koristiti u izradi sajta. Ova dva pristupa mogu se i kombinovati.  Zatim može da prikupi potrebne radove koje će implementirati na web sajt portfolio i pripremiti ih za prikaz za web, što podrazumeva rad u programu Photoshop. Zatim, primenom dizajnerskog procesa i programa koje je izučavao na ITAcademy poslednjih godinu dana, izrađuje dizajn i kodira web portfolio sa svojim radovima. Na kraju, šalje na pregled RAR arhivu koja sadrži kompletan root folder sa svim relevantnim fajlovima (HTML i CSS, slike, video, PDF… šta god je linkovano u sam HTML).

3. Zašto je potrebno uraditi Završni rad?

Završni rad zapravo objedinjuje sva ona neophodna znanja koja se stiču na ITAcademy i veštine usvojene tokom prethodnih godinu dana školovanja. Tokom godinu dana na odseku Web Design, polaznici usavršavaju i stiču znanja u domenu dizajniranja web sadržaja, ali i veštine rada u nekoliko kompjuterskih programa pomoću kojih u jednom sveobuhvatnom kreativnom procesu kombinuju ova znanja i veštine i izrađuju Završni rad. Završni rad se predaje kao vid završnog projekta u kom se demonstriraju nova znanja i veštine. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da izuči tokom godinu dana školovanja, sa akcentom na programu Dreamweaver, u kom se kodira i stilizuje web sajt. Kao pomoćne alate može koristiti Photoshop i Illustrator.

Završni rad za Web Design

Plan i program predavanja

Modul 1 – Završni radModul 1 – Završni rad

  • 1.1  Šta je portfolio
  • 1.2  Portfolio sa najboljim radovima koje ste uradili u toku školovanja na ITAcademy

Potreban softver i tehnički uslovi

Izrada Završnog rada zahteva što bolji procesor i grafičku kartu, kao i monitor visoke rezolucije. Neophodno je dovoljno raspoložive radne memorije (minimum 2 GB RAM, a preporučuje se čak i 4 GB).

Potrebno predznanje

Neophodno je prethodno iskustvo i poznavanje rada u Adobe programima (Dreamweaver, opciono Illustrator i Photoshop). Pored toga, potrebno je dizajnersko iskustvo stečeno na ITAcademy, kao i sva ona znanja koja je polaznik stekao tokom prethodnih godinu dana školovanja.

Kompetencije

Modul 1 – Završni rad

  • Samostalan rad na projektu iz oblasti web dizajna
  • Sposobnost rada u Adobe programima

Završni rad za Web Design

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se