Kurs Print Media Tehnologije

Štampa koja odlikuje kraj prošlog i početak ovog veka predstavlja novu prekretnicu u razvoju štamparstva i grafike. Današnju štampu karakteriše izuzetno masovna i kompleksna upotreba najsavremenijih digitalnih mašina, među kojima su i računari koji se koriste u svim segmentima grafičke proizvodnje, što ima za posledicu transformisanje tradicionalne štampe u digitalnu. S obzirom na to da je štampa značajno povezana sa napredovanjem modernih tehnologija, njen ubrzani razvoj nastavlja se i u XXI veku. 

Ovakav trend kompjuterizacije i digitalizacije svih segmenata grafičke proizvodnje doprineo je i novom, drugačijem pristupu dizajniranju grafičkih proizvoda, pripremi za štampu, samoj štampi, grafičkoj doradi, izdavaštvu i ostalim koracima koji čine važan deo grafičke proizvodnje. 

Izrade grafičkog proizvoda i njegove faze više ne odlikuju klasične podele, već su dobile novu dimenziju koja ih integriše u radne celine sa posebnim zahtevima. Danas svako ko se bavi grafičkom proizvodnjom mora da prati nova saznanja, obavlja više poslova istovremeno i bude spreman na stalno usavršavanje i eventualne promene. 

Jednostavno, zanimanje savremenog dizajnera podrazumeva da su ovi stručnjaci odgovorni za svaki odštampani proizvod i zbog toga je neophodno da odlično poznaju pripremu za različite vrste štampe i tehnologiju štampanja. Upravo ove činjenice glavni su razlozi zbog kojih je kurs Print Media Tehnologije obavezan deo programa Print & Graphic Design.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Print & Graphic Design Program.

Opis i cilj kursa Print Media Technologies

Tokom kursa Print Media Tehnologije, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim vrstama štampe, kao i njihovim tehnologijama, štamparskim formama i materijalima koji se koriste. 

Kao polaznik pomenutog kursa imaćete priliku da se uputite u rečnik štamparstva i osposobite za pripremanje dizajnerskog proizvoda za štampu. Fokus kursa biće, između ostalog, na obrađivanju tehnologija dorade i opremanja grafičkog proizvoda za krajnje korišćenje. 

Kompletno gradivo na ovom kursu biće podeljeno na četiri modula, odnosno tematske celine, sa ciljem da polaznicima omogući jednostavnije i lakše praćenje nastave i usvajanje novih znanja. Prva tematska celina baviće se istorijom štamparstva i grafike. 

U tom delu kursa saznaćete koji su to ciljevi i principi grafičke proizvodnje, kao i kojih to pet osnovnih tehnika štampe postoji u zavisnosti od štamparske forme. Naredni modul staviće akcenat na grafičku proizvodnju, tačnije na predstavljanje veština koje su vam potrebne u procesu pripreme za štampu. U okviru ovog dela kursa takođe ćete naučiti sve o osnovnim elementima štampe, grafičkim mašinama i materijalima. 

Zatim vas očekuje poglavlje koje će vam pružiti kompleksnije veštine koje se tiču tipova štampe. Predavanja koja pripadaju ovom modulu predstaviće vam razne oblike štampe, kao što su visoka i flekso, sito, ravna i duboka štampa. Poslednji modul pružiće vam neophodna znanja o obradi grafičkog predloška. Tom prilikom upoznaćete se sa primenom računara u grafičkoj tehnici, kao i sa različitim mašinima za digitalnu štampu i kompletnim procesom izrade grafičkog proizvoda. 

Cilj ovog kursa jeste da svim polaznicima omogući neophodna znanja pomoću kojih će samostalno moći da pripreme i prepoznaju različite vrste štampe i njenu tehnologiju. Kurs Print Media Tehnologije će vas, između ostalog, naučiti kakav uticaj sve mogu da imaju drugačije vrste štampe, i to ne samo na estetsko rešenje proizvoda. Jednostavno, ovaj kurs će vam omogućiti da od polaznika postanete profesionalni dizajner koji je svestan krajnjeg proizvoda svog dizajniranja.

Zbog čega je značajan ovaj kurs?

Pogledajte čime će se sve baviti ovaj kurs. Predavač Zoran Imširagić predstaviće vam sve ono što vas očekuje na kursu Print Media Technologies i objasniti vam zašto je važno da pohađate ova predavanja ukoliko želite da ubrzo nakon školovanja pronađete odlično plaćen posao u oblasti dizajna. Proverite zašto su znanja sa ovog kursa veoma važna za vašu karijeru. 

Kurs Print Media Technologies će vam odgovoriti na pitanja:

1. Zašto Print Media Tehnologije?

Današnju štampu karakteriše izuzetno masovna i kompleksna upotreba najsavremenijih digitalnih mašina – personalnih računara, koji se koriste u svim segmentima grafičke proizvodnje, što ima za posledicu transformisanje tradicionalne štampe u digitalnu. Štampa definitivno nastavlja svoj ubrzan razvoj i u XXI veku, s obzirom na to da je neodvojivo povezana sa usavršavanjem personalnih računara, odnosno elektronike uopšte. U ovakvim uslovima poznavanje štamparskih tehnologija predstavlja jedno od osnovnih znanja jednog print dizajnera.

2. Koji su zahtevi savremenih print tehnologija?

Zahtevi savremene štampe koji su vezani za procese u štampi, kao i za sam finalni proizvod – otisak, mogu se postaviti kroz nekoliko osnovnih kriterijuma: vernost reprodukcije, atraktivnost i upotrebna vrednost proizvoda, cena grafičkog proizvoda, brzina štampe, stabilnost u tiražu i visok stepen automatizacije.

3. Zašto dizajner mora da poznaje Print Media Tehnologije?

Dizajner mora da zna da različiti proizvodi zahtevaju i izbor specifičnih tehnika proizvodnje i o tome mora unapred voditi računa. Stoga je dizajn „vodeća misao” finalne poruke. Grafičko oblikovanje – grafički dizajn je oblik vizuelne komunikacije koji upotrebom teksta i slika prenosi informaciju. U osnovi grafički dizajn (kao i svaki) levitira između umetničkog i praktičnog dizajniranja kao procesa i generisanog proizvoda koja mora da ima upotrebnu vrednost.

Kurs Prepress

4. Koje su osnovne faze Print Media Tehnologija?

Svaki proces izrade grafičkog proizvoda sastoji se od tri osnovne faze: pripreme za štampu, štampe i grafičke dorade. Faza pripreme za štampu počinje radom grafičkih dizajnera koji komponuju krajnji izgled grafičkog proizvoda, ali u skladu sa željenom tehnikom štampe. Sama štampa predstavlja rad mašina ili ručni rad na izradi otiska. I na kraju, grafička dorada predstavlja naknadni tretman otiska.

5. Koji faktori print tehnologija utiču na dizajniranje?

Postoji nekoliko faktora koji utiču na izgled dizajnerskog produkta. Da bi dizajn bio prihvatljiv, lep, funkcionalan i povoljan, neophodno je sagledati sledeće faktore: cenu izrade grafičkog proizvoda, potrebnu količinu i kvalitet.

6. Koje su osnove štamparske tehnike?

Opšte je poznato da se grafička industrija razvila iz grafičkog zanata, pri čemu se od samog početka vršio osnovni proces izrade grafičkog proizvoda – umnožavanje, tj. otiskivanje sa štamparske forme. Danas, u zavisnosti od tipa štamparske forme, razlikujemo pet osnovnih tehnika štampe: visoku štampu (koja je bila dominantna na početku razvoja štamparstva i koja se danas intenzivno razvija kao flekso štampa. Koristi se najćešće za štampanje ambalaže, nalepnica i novina), duboku štampu (koja daje najkvalitetniji otisak), propusnu (sito) štampu (sa praktično neograničenim mogućnostima), ravnu štampu i digitalnu štampu.

7. Šta je priprema za štampu?

Priprema za štampu, u koju spada i grafički dizajn, predstavlja prvu fazu izrade grafičkog proizvoda. Ova faza u principu predstavlja sve operacije koje prethode samom procesu štampe. Pod pripremom za štampu najčešće se podrazumeva priprema štamparske forme sa koje će se izvršiti otiskivanje. Ovde bi trebalo napomenuti da se štamparska forma kod npr. digitalne štampe ne javija u klasičnom, materijalnom obliku, već samo fiktivno, u memoriji računara, odakle se direktno prenosi na podlogu za štampanje.

Plan i program predavanja:

1. Štamparstvo i grafika

 • Upoznavanje polaznika sa istorijom štamparstva i grafike
 • Cilj i principi grafičke proizvodnje
 • Pet osnovnih štamparskih tehnika u zavisnosti od tipa štamparske forme

2. Grafička proizvodnja

 • Kako se pripremiti za štampu
 • Šta je tehnologija štampe i koji su njeni osnovni elementi
 • Osnovna podela grafičkih mašina
 • Predstavljanje pojma grafičkih materijala

3. Tipovi štampe

 • Upoznavanje polaznika sa visokom i flekso štampom
 • Glavne karakteristike sito štampe i njenih tehnika
 • Kako prepoznati ravnu štampu kao najpopularniji oblik štampe danas
 • Šta je duboka štampa

4. Obrada grafičkog predloška

 • Primena računara u grafičkoj tehnici
 • Upoznavanje polaznika sa digitalnom štampom
 • Šta sve čini proces izrade grafičkog proizvoda

Polaznici kursa Prepress

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se