Kurs Email Marketing – Basics

Savremena poslovna komunikacija podrazumeva pisanu komunikaciju koja se odvija preko emaila. Ovaj vid pisane komunikacije postao je jedan od najučestalijih vidova komunikacije i predstavlja jedan od posebno važnih alata u marketinškoj praksi. Može se reći da je email marketing i jedna od najzastupljenijih marketinških tehnika. 

Email marketing je vid direktnog digitalnog marketinga kojim se danas služe sve savremene poslovne organizacije. Poruke koje se šalju elektronskim putem u vidu emailova mogu biti komercijalne prirode i mogu biti upućene ka nekim postojećim ili budućim kupcima, uz prethodnu jasnu segmentaciju tržišta. Zahvaljujući dobro kreiranoj mailing listi, moguće je realizovati uspešnu marketinšku kampanju. 

Vrlo često se govori o tome kako email marketing ne pruža uvek željene rezultate, te se u vezi sa tim navode različiti razlozi. Tako se, recimo, govori da kupci na dnevnom nivou dobijaju veliki broj emailova, usled čega te poruke nisu dovoljno vidljive, te ne mogu postići željeni efekat. Osim ovog faktora prezasićenja emailovima, razlog zbog kojeg ova marketinška tehnika ponekad ne pruža željene rezultate može biti i to što se u emailovima vrlo često postavljaju zastareli ili pogrešni podaci, kao i nedostatak dugmeta za odjavu sa mailing liste. Međutim, svu ovu „neuspešnost” email marketinga trebalo bi posmatrati sa rezervom, budući da, recimo, u Americi veliki broj korisnika svakodnevno proverava elektronsku poštu, i to čak 90% korisnika, zbog čega ova marketinška tehnika i dalje daje dobre rezultate.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurWeb Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Email Marketing – Basics

Kroz kurs Email Marketing – Basics biće reči o nekim od fundamentalnih pojmova email marketinga, njegovom značaju u savremenom poslovnom kontekstu i njegovoj primeni u različitim poslovnim oblastima. Na samom početku biće obrađena problematika koja se tiče identifikovanja korisnika, tj. primalaca email poruka. U poređenju sa nekadašnjim, prvim primaocima email poruka, može se reći da su današnji korisnici emaila u izvesnoj meri promenili svoje ponašanje, zbog čega je vrlo važno imati određena znanja o tome na koji način treba pristupiti kreiranju emaila i na koji način je neophodno kreirati poziv na akciju, kao i u kom periodu dana poslati poruku. 

Glavni preduslov svake uspešne email marketing kampanje jeste prethodno kvalitetno kreirana mailing lista. Ovaj kurs predstaviće vam sve glavne kriterijume koje bi trebalo konsultovati pre kreiranja mailing liste. Poseban deo kursa posvećen je priči o segmentiranju korisnika, ali i o različitim opt-in formatima i analitičkim podacima koji su relevantni u email marketing kampanjama. 

Na samom početku kursa, u uvodnom delu priče o email marketingu, sagledaćemo šta znači „zdrava” mailing lista i zbog čega je ona jedan od prioriteta prilikom kreiranja svake uspešne email marketinške kampanje. Kao poseban segment u okviru ovog kursa biće obrađene teme koje se odnose na kreiraje kvalitetnih naslova u emailovima, na to ko može biti pošiljalac, šta se podrazumeva pod personalizovanim pristupom i dr. U okviru osnova email marketinga sagledava se i dizajn u email marketing kampanjama. U kursu o osnovama email marketinga obrađene su i teme koje se tiču samog sadržaja elektronskih poruka – kako se može kreirati kvalitetan sadržaj u telu email poruke, kakav treba da bude poziv na akciju i zbog čega je važno da u svakom emailu postoji jedan jasan poziv na akciju. Pored svih navedenih problemskih okvira koji će biti obrađeni, jedan deo biće posvećen i savetima kako da elektronska poruka stigne u inbox, šta nam može reći bounce rate, te koje su osnovne merne jedinice u analitici koje treba tumačiti.

Kurs Email Marketing – Basics odgovoriće na pitanja:

Šta podrazumeva mailing lista?

Spisak svih dobrovoljno datih email adresa naziva se mailing lista. Dodavanju korisnika na listu prethodi njihov svojevoljno dat pristanak da primaju različite informacije i relevantna obaveštenja o određenim aktuelnostima u poslovanju kompanije. U digitalnom marketingu, primaoci ovakvih poruka nazivaju se još i subscriberi ili pretplatnici. Na osnovu sadržaja emailova, pretplatnici mogu da se na vreme informišu o svim relevantnim poslovnim novinama. Kao što je moguće da se internet korisnik prijavi na mailing listu, vrlo je važno da isto tako korisnik može lako da se odjavi sa nje. Zato je bitno aktivno ažurirati mailing liste i brisati kontakte koji su zatražili odjavu sa liste. Redovno ažuriranje mailing liste jeste radnja koja listu čini zdravom i predstavlja glavni preduslov za uspešnu marketing kampanju. 

Koji benefiti se prepoznaju u email marketingu?

Glavni benefiti koji se mogu ostvariti primenom email marketinga jesu veći povrat novca investiranog u kampanju i manji troškovi koji prate ovu vrstu marketinške tehnike. Osim toga, prepoznata je i veća povezanost sa kupcima, kao i vrlo precizno segmentiranje i targetiranje kupaca na tržištu. Među koristima od email marketinga zapaža se i mogućnost jasnog raspoznavanja mernih jedinica kampanje u analitici, na osnovu kojih se donosi sud o uspehu ili neuspehu određene kampanje. Može se reći i da email marketing ne poznaje prostorne granice, te se njegova globalna primena prepoznaje kao velika prednost koju je ova tehnika donela u promociji i komunikaciji. Takođe, postoji i mogućnost provere različitih verzija kampanje pre plasiranja, što je značajno za profesionalno poslovanje. 

Šta predstavljaju bounce poruke i kakve one mogu biti?

Emailovi koji nisu uspešno dostavljeni primaocu nazivaju se bounce poruke – odnosno, bounce poruke su sve poruke koje su doživele neuspeh prilikom ili nakon isporuke, zbog problema sa serverom ili zbog toga što su se našle među neželjenom poštom. Ovakav problem može biti trajne prirode, a može biti i privremen. Izvestan procenat bounce poruka primaoci nisu ni otvorili, zbog čega postoji opasnost da u budućnosti poslati emailovi budu prepoznati kao spam sadržaj. Pored bounce poruka može se naći oznaka: 

 • 571 ili 554, što je oznaka za loš sadržaj poruke;
 • 471, što obeležava lošu reputaciju servera;
 • 500 ili 550, kao oznaka za nepoznatog pošiljaoca. 

U praksi se mogu razlikovati dve vrste bounce poruka. Reč je o hard i soft grupi neuspešnih/bounce poruka. Teške ili hard poruke predstavljaju sve emailove koji se trajno neće poslati, a pod „lakšim” (softmekim) bounce porukama prepoznaju se one koje nisu isporučene usled trenutnih problema. 

Muškarac za laptopom

Plan predavanja kursa

 • Primaoci i korisnici elektronske pošte
 • Šta su mailing liste
 • Osnovni činioci email marketinga
  • Kreatori email marketing kampanje
  • Struktura email marketing poruke
  • Dizajn email poruke
  • Sadržaj u telu email poruke 
  • Značenje i funkcija CTAs u email marketing kampanji
  • Bounce poruke u email marketingu
  • Analitika – najvažniji metrički podaci email marketinga
 • Važnost check liste u email marketingu

Polaznici kursa izučavaju osnove email marketinga

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se