IT Business and Entrepreneurship

Opis kursa:

Na ovom kursu obrađuje se teorija o preduzetništvu, ali i oblasti kao što su pokretanje biznisa, osnivanje preduzeća, planiranje i primena poslovnog plana, kao i načini izgradnje informatičke infrastrukture za razvoj preduzetništva.

Cilj kursa:

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti biznisa i poslovanja i priprema polaznika za što efikasnije uključivanje u savremene poslovne tokove. Savladavanjem znanja koja se tiču problematike preduzetništva, značaja biznis plana u savremenom poslovnom okruženju, kao i mogućnosti za primenu informacione tehnologije u domenu preduzetništva, polaznici će steći neophodna znanja koja će im omogućiti da budu konkurentni u razumevanju i eventualnom pokretanju IT, ali i preduzetničkih poduhvata iz drugih oblasti.

Sadržaj kursa:

 • Tipovi i struktura tržišta
 • Uvod u poslovanje
 • Koncept klijenta
 • Internacionalni biznis
 • Pojam preduzetništva
 • Teorije o preduzetništvu
 • Profil preduzetnika
 • Životni ciklus preduzeća
 • Pravne osnove biznisa
 • Osnivanje kompanija
 • Ugovori i ugovaranje
 • Poslovno planiranje i studije izvodljivosti
 • Biznis plan
 • Finansijski plan
 • Organizacioni aspekti preduzetništva
 • Biznis statistika
 • Marketing i preduzetništvo
 • Menadžment i preduzetništvo
 • IT i preduzetništvo
 • IT strategije (integracija IT i biznis strategija)
 • Total Cost of Ownership
 • Vrednovanje IT rešenja
 • Potrebe različitih organizacionih struktura za IT-jem
 • Internet preduzetništvo
 • Trendovi u preduzetništvu
 • Tranzicija
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management ProgramE-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development Program i Content & SEO Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde