Kurs IT Business and Entrepreneurship

Kurs IT Business and Entrepreneurship baviće se teorijom o preduzetništvu, kao i obrađivanjem tema pokretanja biznisa, osnivanja preduzeća, planiranja i primena poslovnog plana, izgradnje informatičke infrastrukture za razvoj preduzetništva itd…

U 21. veku, usled sve nesigurnijih poslovnih angažmana i sve težeg puta do odlične zarade, preduzetništvo je postalo jedno od rešenja za ostvarivanje uspešne karijere. Upravo iz tog razloga, tokom poslednjih nekoliko godina sve se češće možemo susresti sa pojmom preduzetništvo, pre svega, usled doprinosa malih preduzeća sveukupnom ekonomskom razvoju privrede. Pored toga, sve veći broj ljudi se odlučuje da gradi preduzetničke karijere, pošto one nude veće ekonomske i psihološke podsticaje od „klasičnih” korporativnih karijera.

Preduzetništvo, kao koncept stvaranja novih poslovnih poduhvata, igra značajnu ulogu u razvoju svakog društva i ekonomije, pre svega, jer omogućava zapošljavanje velikog broja novih radnika, doprinosi razvoju istraživačkih i razvojnih sistema, stvara bogatstvo za naciju i pojedince, i predstavlja izazov i pruža samopouzdanje.

Iako je preduzetništvo kompleksna oblast koja se može opisati kroz nekoliko različitih definicija, brojne studije dovele su do otkrića određenih zajedničkih karakteristika preduzetnika. To su, pre svega, želja za uspehom, orijentacija prema intuitivnom umesto racionalnom razmišljanju i sklonost ka preuzimanju rizika. Za vreme ovog kursa bićete u mogućnosti da izučavate i steknete sve veštine koje su vam potrebne za preduzetničku karijeru.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: IT Management Program.

Kurs IT Business and Entrepreneurship – opis i ciljevi

Tokom kursa IT Business and Entrepreneurship, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, savladaćete proceduru i neophodne elemente za započinjanje sopstvenog biznisa. 

Na predavanjima u okviru kursa imaćete priliku da upoznate pretpostavke uspešnog preduzetništva, strategije nastupa na tržištu, kao i da saznate koji su najčešći motivi i osobine uspešnih preduzetnika. Pored toga, kurs će se baviti i započinjanjem sopstvenog biznisa, od same inicijative i ideje za pokretanjem do svih elemenata jednog biznis plana. Predavači sa višegodišnjim iskustvom će vam predstaviti benefite koje jedna kompanija može da ostvari zahvaljujući dobro formiranom biznis planu, kao i sve elemente koje bi taj plan trebalo da sadrži bez obzira na svoju svrhu. 

Posebna pažnja biće posvećena analizi tržišta, marketing planu, ali i proizvodnom, menadžment i finansijskom planu, SWOT analizi, itd… Tom prilikom bićete upoznati i sa informatičkom infrastrukturom za razvoj preduzetništva. 

Kako biste bili u prilici da bez poteškoća pratite predavanja i sa lakoćom usvajate nova znanja, gradivo kursa je podeljeno na tematske celine, odnosno module koji će vas postepeno pripremati za svaku sledeću lekciju. Na početku kursa očekuje vas tematska celina koja će se baviti preduzetništvom i njegovim značajem, strategijama i veštinama. Nakon toga sledi modul čiji je cilj da vam predstavi modele za započinjanje biznisa i približi vam pravilne načine za njegovo finansiranje. 

U drugoj polovini kursa susretaćete se sa nešto kompleksnijim gradivom. Tu spadaju treća i četvrta tematska celina, koje će staviti akcenat na razvoj biznis plana, odnosno na informacione tehnologije i preduzetništvo. 

Po završetku kursa razumećete osobine i poziciju preduzetnika, kao i zaduženja sa kojima se preduzetnici susreću tokom vođenja jedne kompanije. Ovaj kurs ima za cilj da vam prezentuje znanja koja su vam neophodna za uspešno upravljanje preduzećem, kao i da vam predstavi strategije za efikasno postupanje i poslovanje u turbulentnom poslovnom okruženju. Cilj kursa je da savladate kompletnu strategiju za izradu biznis plana i razumete uloge različitih računarskih sistema u samom preduzetništvu.

Kurs IT Business and Entrepreneurship

Plan i program predavanja:

1. Preduzetništvo 

 • Pojam i značaj preduzetništva 
 • Pretpostavke uspešnog poslovanja 
 • Strategija preduzetničkog poduhvata 
 • Preduzetničke veštine 
 • Preduzetničke osobine i motivi 

2. Započeti biznis 

 • Identifikovanje poslovnih prilika 
 • Osnovni oblici započinjanja biznisa 
 • Izbor forme vlasništva biznisa 
 • Modeli finansiranja biznisa 
 • Pretpostavke za uspešno vođenje započetog biznisa 

3. Razvoj biznis plana 

 • Pojam biznis plana 
 • Funkcije, koristi i razvoj biznis plana 
 • Elementi biznis plana 
 • Upoznavanje polaznika sa analizom tržišta kao jednim od najvažnijih alata u sklopu biznis plana  
 • Marketing plan 
 • Proizvodni i menadžment plan 
 • Finansijski plan 
 • Šta predstavlja SWOT analiza i koliki je njen značaj 
 • Zaključna razmatranja 

4. IT i preduzetništvo 

 • Informacione tehnologije i preduzetništvo 
 • Informaciona infrastruktura za razvoj preduzetništva
 • Prednosti korišćenja IT-ja za preduzetnika

Polaznici kursa IT Business and Entrepreneurship

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se