Information and Internet Technology

Opis kursa:

Na ovom kursu obrađuju se hardverske komponente računara, ali i osnovni softverski paketi i alati, zaštita podataka i autorska prava, virusi i zaštita od virusa, osnovni i napredni internet servisi, xDSL tehnologije, poslovanje na internetu (e–commerce), kao i e-banking i e-government. Program pokriva i modul međunarodnog ECDL standarda za sticanje sertifikata iz navedenih oblasti rada na računaru.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da polaznik stekne osnovna znanja iz oblasti hardvera, softvera i interneta, što je suštinski preduslov za dalje izučavanje računarskih tehnologija i programiranja uopšte.

Sadržaj kursa:

 • Osnove informacionih tehnologija
 • Softver i vrste softvera
 • Aplikativni i korisnički softver
 • Komunikacione tehnologije (modem, ISDN, xDSL, satelitske veze)
 • Internet tehnologije i internet servisi
 • Kolaboracija i saradnja (Video Conferencing, Video On Demand i dr)
 • Interakcija između čoveka i računara
 • Korisnički interfejs
 • Upotreba računara u poslovnom i kućnom okruženju
 • Računari u obrazovanju
 • Računarski zasnovana obuka i učenje
 • Uticaj IT-a na društvo, njegove prednosti i mane
 • Svrha i uloga IT-a u organizacijama
 • Zdravlje i zaštita prilikom rada na računaru
 • Razvoj i značaj lokalizovanih vezija softvera
 • Principi i modeli bežične komunikacije
 • Bežični standardi
 • Satelitske mreže
 • Softverska podrška za mobilno i bežično računarstvo
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management Program i E-Business & Internet Marketing Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde