HR Management

Opis kursa:

Kurs se bavi pojmom ljudskih resursa, osnovnim principima upravljanja ljudskim resursima, motivacijom, HR procesima u preduzeću, informacionim sistemom i planiranjem ljudskim resursima, izborom, poslovnom orijentacijom, rešavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i svim drugim elementima koji su od značaja za uspešno sprovođenje koncepta HR menadžmenta u okviru jedne organizacije.

Cilj kursa:

Shvatanje problematike ljudskih resursa, osnovnih principa upravljanja ljudskim resursima, motivacijom, procesima u preduzeću, planiranja ljudskih resursa, izbora zaposlenih i upravljanja njima, obuke zaposlenih, formiranja timova, korišćenja informacionih tehnologija u HR-u...

Sadržaj kursa:

 • Pojam ljudskih resursa
 • Nastanak i istorijat menadžmenta ljudskih resursa
 • Strateški menadžment ljudskih resursa
 • Teorija ljudskih potencijala
 • Poslovna funkcija upravljanja ljudskim resursima i njena uloga
 • Politika HR-a u preduzeću
 • Projektovanje organizacije HR procesa
 • Politika ljudskih resursa
 • Informacioni sistem ljudskih resursa
 • Planiranje kadrova
 • Pribavljanje kadrova
 • Profesionalna selekcija HR
 • Uvođenje kadrova u posao
 • Usmeravanje, praćenje karijere i evaluacija
 • Kompetencije
 • Razvoj kadrova
 • Organizacija koja uči
 • Obuka
 • Napuštanje organizacije
 • Zadovoljstvo i produktivnost
 • Ocena perfomansi zaposlenih
 • Sistem nagradjivanja zaposlenih
 • Sistematizacija radnih mesta
 • Evaluacija rada
 • Međuljudski odnosi, komunikacija
 • Motivacija
 • Pripadnost
 • Rad sa timom
 • Knowledge Management
 • Business Intelligence
 • Psihologija organizacije
 • Upravljanje i organizacija timova
 • Softverska podrška upravljanju ljudskim resursima
 • HR menadžment u praksi, doprinos, evaluacija, svetski trendovi
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management Program i E-Business & Internet Marketing Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde