Završni rad za Video & Motion Graphic Design

Jedan od ključnih faktora prilikom traženja posla u oblasti dizajna jeste kreiranje kvalitetnog portfolija, koji predstavlja vaš završni rad i koji će vas izdvojiti od konkurencije i predstaviti u najboljem svetlu. S obzirom na to da je u oblasti dizajna neophodno konstantno dokazivati svoju kreativnost poslodavcima, vaš prvi korak u tom pravcu biće upravo kreiranje završnog rada, odnosno portfolija. 

Prilikom kreiranje vašeg završnog rada bitno je da obratite pažnju na nekoliko koraka koji će vam biti predstavljeni upravo na ovom kursu. 

Vaš završni rad možete predstaviti klijentu ili poslodavcu kao sopstveni portfolio i bez čitanja CV-ja. 

Praveći završni rad na ITAcademy, naučićete sve što vam je potrebno kako biste u bliskoj budućnost, upravo zahvaljujući toj kombinaciji radova, započeli svoju uspešnu karijeru.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Motion Graphic Design .

Opis i cilj kursa Završni rad za Video & Motion Graphic Design

Kurs Završni rad za program Video Design objedinjuje sva znanja koja su stečena na ITAcademy u vidu jednog završnog projekta. Na ovom kursu polaznik će raditi lični portfolio sa radovima koje je kompletirao tokom školovanja. Opciono, polaznici mogu dodati i radove koje su radili privatno, ukoliko ih imaju. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da nauči tokom školovanja.

Cilj kursa Završni rad za program Video Design je demonstracija usvojenih znanja i veština stečenih na ITAcademy, čime polaznik ostvaruje pravo na sertifikat ITAademy. Predviđa se da polaznik demonstrira i sebi i drugima da je uspešno usvojio potrebna znanja i stekao veštine koje su planirane planom i programom odseka koji je izabrao na ITAcademy kako bi postao sertifikovani video-dizajner.

Završni rad – Video Design će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je cilj završnog rada?

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke.

Za polaznike koji pohađaju tradicionalnu nastavu, po završetku rada i njegovom odobrenju od mentora, biće organizovana odbrana završnog rada pred komisijom. Polaznici koji pohađaju online nastavu će svoje završne radove završavati u okviru taska koji će nadgledati mentor, odnosno koordinator kursa.

Uzevši u obzir sva znanja i veštine rada na računaru stečene na ITAcademy, na odseku Video Design, polaznici dobijaju priliku da u okviru ovog rada pokažu sve ono što su naučili tokom prethodne godine. Izrada projekta je obavezna kako za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave tako i za online polaznike.

2. Kako funkcioniše izrada završnog rada?

Završni rad je video-rad koji predstavlja krunu rada na ITAcademy. Potrebno je da polaznik vizuelno osmisli svoj portfoilio; svaki polaznik je na ITAcademy imao više predmeta čiji je cilj unapređenje sposobnosti polaznika u vizuelnoj umetnosti. Zatim, pomoću dizajnerskog procesa i programa Adobe Premiere, koje ste izučavali na ITAcademy poslednjih godinu dana, kreirate video-rad koji će predstaviti sve vaše radove na kojima ste radili u toku protekle godine na ITAcademy ili druge radove koje ste radili za svoje potrebe ili za potrebe klijenata, a reprezentativni su da prikažu vaše sposobnosti kao dizajnera i stručnjaka za programe kompanije Adobe koji se koriste u procesu izrade grafičkih i video-radova.

3. Zašto je potrebno uraditi završni rad?

Završni rad zapravo objedinjuje sva ona neophodna znanja i veštine koji se stiču na ITAcademy. Tokom godinu dana na odseku Video Design polaznici usavršavaju i stiču znanja u domenu dizajniranja web sadržaja, ali i veštine rada u nekoliko kompjuterskih programa pomoću kojih u jednom sveobuhvatnom kreativnom procesu kombinuju ova znanja i veštine i izrađuju Završni rad. Završni rad se predaje kao vid završnog projekta, s ciljem da se pokažu nova znanja i veštine. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da izuči tokom godinu dana školovanja, sa akcentom na programu Adobe Premiere, u kom se montira sam rad.

Kurs za Završni rad za Video Design

Plan i program predavanja

Modul 1 – Završni rad

  • Šta je portfolio
  • Portfolio sa najboljim radovima koje ste uradili u toku školovanja na ITAcademy

Potreban softver i tehnički uslovi

Potrebno je imati računar sa Microsoft Windows ili Apple macOS operativnim sistemom (64-bit) i softverom Adobe Premiere CC.

Potrebno predznanje

Osnovno poznavanje Windows ili macOS operativnog sistema, kao i poznavanje programa Adobe Premiere CC stečeno u toku školovanja na ITAcademy.

Kompetencije

Modul 1

  • Naučićete šta je to portfolio i zašto je potrebno da jedan dizajner poseduje ovakvu vrstu rada
  • Praktična izrada portfolija

Završni rad za Video Design

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se