Uvod u programski jezik Swift

Swift je objektno orijentisan programski jezik opšte namene koji se prvenstveno koristi za pisanje softverskih programa za Apple proizvode. Reč je o mladom programskom jeziku koji je predstavljen 2014. godine. Ipak, zahvaljujući jednostavnosti korišćenja, stabilnosti i sigurnosti, ovaj jezik je za kratko vreme postao izuzetno popularan. 

Popularnosti je doprinela i činjenica da je ovaj programski jezik open source, tj. projekat otvorenog tipa. To znači da mogu svi da ga besplatno koriste i modifikuju. Pre uvođenja Swifta, za razvoj aplikacija je upotrebljavan programski jezik Objective-C, koji se i dalje koristi. No, ukoliko uporedite neki kod napisan u jeziku Swift i onaj u jeziku Objective-C, odmah možete da uočite da je sintaksa Swifta mnogo jednostavnija kako za razumevanje, tako i za učenje u odnosu na sintaksu Objective-C jezika. Tako je pojavom Swifta broj linija koda znatno smanjen. 

Danas se ovaj programski jezik koristi za razvijanje aplikacija za macOS, iOS, watchOS i tvOS Apple uređaje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: iOS Development Program.

Opis i cilj kursa Uvod u programski jezik Swift

Kurs obrađuje osnovne koncepte programiranja u programskom jeziku Swift. Na samom početku kursa biće prikazano upoznavanje sa razvojnim okruženjem Xcode, koje će biti korišćeno u radu, konkretno sa playground platformom, koju okruženje sadrži, u kojoj će biti pisan kôd. Nakon toga biće objašnjeno koji su to osnovni elementi Swift jezika, odnosno tipovi podataka, operatori, kao i strukture za kontrolu izvršavanja programa. Tipovi podataka su zapravo tip vrednosti za koju se očekuje da će biti sačuvana, pa razumevanje osnovnih tipova podataka predstavlja bitnu osnovu za nastavak učenja i rada.

Što se tiče kontrole toka, biće prikazano na koje sve načine je moguće proveriti različite uslove i, u zavisnosti od ispunjenosti navedenih uslova, uticati na dalji tok izvršavanja programa, odnosno da u zavisnosti od ispunjenosti nekog uslova program donosi odluke o daljem izvršavanju. U narednim poglavljima biće objašnjeno šta su to kolekcije, koji tipovi kolekcija postoje i šta ih karakteriše, kao i kada je koji od tipova kolekcije pogodan za korišćenje, na primer kada su pogodni nizovi, kada skupovi, a kada rečnici.

Nakon osnovnih, biće obrađeni i kompleksni tipovi programskog jezika Swift i biće objašnjeno kako se njima rukuje. Kroz uvodni kurs o ovom programskom jeziku, biće obrađeni i koncepti kako objektno orijentisanog programiranja, tako i funkcionalnog programiranja. Što se tiče funkcionalnog programiranja, biće prikazano koje su to funkcije višeg reda, po čemu se razlikuju od drugih funkcija i na koji način je njihovom upotrebom moguće više linija koda svesti na samo jednu, primenom kraćeg zapisa parametara. U drugom delu kursa, obrađeni su napredni koncepti u jeziku Swift, kao što su dodatne mogućnosti rada sa različitim tipovima podataka, zatim razumevanje toga šta su to opsezi vidljivosti, zaštićeni blokovi.

Nakon toga sledi upoznavanje sa protokolima i ekstenzijama i njihovom primenom, kao i upućivanje u to na koje načine može da se rukuje greškama i izuzecima. Rukovanje greškama i izuzecima je od velike važnosti, jer je bitno na odgovarajući način predvideti moguće greške i, ukoliko dođe do takvih grešaka ili do nepredviđenog unosa podataka na primer, u tom trenutku uhvatiti grešku i odrediti šta će se u tom slučaju dogoditi u programu, umesto da se izvršavanje programa naprosto prekine. Sa greškama i izuzecima je moguće susresti se u svakom tipu projekta.

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim elementima programskog jezika Swift i osposobljavanje polaznika za rešavanje različitih problemskih zadataka upotrebom playground platforme, razvojnog okruženja Xcode. Nakon završetka kursa polaznik će biti spreman za početak rada sa grafičkim elementima i iOS SDK (Software Development Kit) – skupom alata za razvoj iOS aplikacija, koji zahteva upotrebu programskog jezika Swift i savladanu logiku. Polaznik će biti spreman da nakon savladavanja gradiva kreira samostalno jednostavne aplikacije koje će obuhvatati manipulaciju različitim podacima, recimo sortiranje članova niza, rešavanje različitih matematičkih problema, kreiranje objekata i izvršavanja različitih metoda nad njima, dobijajući rezultate u okviru konzole, prozora za prikaz rezultata.

Takođe, nakon završetka ovog kursa, polaznik će ovladati konceptima objektno orijentisanog programiranja, protokol-orijentisanog i funkcionalnog programiranja. Po savladavanju programskog jezika Swift polaznik će biti spreman za početak bavljenja razvojem aplikacija za alate iOS, wathchOS i tvOS uređaje.

Kurs Uvod u programski jezik Swift

Plan i program predavanja

Uvod u Swift

 1. Uvod u programiranje i programski jezik Swift
 2. Priprema za rad, prevodjenje i startovanje Swift programa iz terminala
 3. Upoznavanje sa alatom XCode i sa Playground platformom

Osnovni elementi jezika Swift

 1. Tipovi podataka, promenljive i konstante
 2. Operatori
 3. Kontrola toka

Funkcije i kompleksni tipovi u Swift-u

 1. Rad sa stringovima
 2. Rukovanje funkcijama
 3. Strukture
 4. Klase
 5. Kolekcije
 6. Petlje
 7. Opcionali

Napredni koncepti u Swift-u

 1. Konverzije tipova i analiza promenljivih
 2. Zasticeni blokovi (Guard kljucna rec)
 3. Opsezi vidljivosti
 4. Enumeracije
 5. Protokoli
 6. Lokalni opsezi (Closures)
 7. Ekstenzije
 8. Upravljanje greskama i izuzecima

Uvod u programski jezik Swift

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se