Kurs Performance and availability

Kako bi web apliakcije imale kvalitetnu ocenu kod korisnika neophodna im je redovna provera funkcionisanja. Softver za upravljanje performansama i dostupnošću, Performance and availability, nadgleda, upravlja i pomaže pri optimizaciji i kvalitetnoj izradi aplikacije. Pri tom, uklanjanje nedostataka i poboljšanje kvaliteta aplikacije na ovaj način rešavaju se i problemi koji ometaju rutinske performanse apalikacija. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program New.

Opis i cilj kursa Performance and availability

Ovaj kurs akcentuje performanse informacionog sistema. Obzirom na zastupljenost umreženih sistema, fokus kursa je upravo na testiranju performansi web aplikacija. Tokom kursa, predstavljaju se različiti cloud sistemi (azure, amazon, digital ocean), kako bi se polaznici upoznali sa najčešćim infrastrukturama. 

U nastavku kursa, predstavljaju se bazični test planovi kroz najpoznatije programe za testiranje performansi (apachebench, apache JMeter i drugi). Objašnjava se koncept testa opterećenja, kao i različite tehnike sprovođenja ovih testova. Predstavljaju se načini za balansiranje sistema, pa se polaznici upoznaju sa programima za keširanje konekcija, balanserima opterećenja i vertikalnim i horizontalnim skaliranjem sistema. 

Objašnjava se važnost testiranja stresa. Zbog čega su ovakvi testovi važni i koliko mogu doprineti izdržljivosti sistema u produkcionom okruženju. Pokazuju se načini na koji se efikasno može izvršiti testiranje stresa pomoću cloud platformi i lokalno.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za planiranje i implementaciju testova opterećenja, performansi i dostupnosti sistema. Polaznik je, nakon usvojenog gradiva, u stanju da samostalno kreira nalog na nekoj od najpoznatijihj cloud platformi (azure, amazon ili digital ocean), i koristi je za sprovođenje testova opterećenja i stresa nad testnim informacionim sistemom. Polaznik je upoznat sa alatima za testiranje opterećenja Apachebench i Apache JMeter i u stanju je da kreira različite test planove, kao i da automatizuje testiranje pisanjem sopstvene test skripte. Može napraviti i izvršiti testove distribuirano. Može testirati opterećenje pod specifičnim protokolima i takođe testirati strimovane konekcije.

Polaznik može samostalno sakupiti, analizirati i razumeti rezultate izvršenih testiranja, kreirati izveštaj i izvršiti njegovu prezentaciju timu.

Nakon uspešnog savladavanja gradiva ovog kursa, polaznik ima puno razumevanje o mrežnim protokolima, protoku podataka kroz mrežu, kritične elemente sistema, problematiku višekorisničkog pristupa sistemu kao i visoke dostupnosti informacionog sistema.

Kurs Performance and availability

Plan i program predavanja

1. Upravljanje cloud platformama (aws / digital ocean)

2. Testiranje performansi – Jmeter

3. Testiranje opterećenja i stresa

4. Distribuirano testiranje – Jmetter

5. Testiranje video i audio strimova 

6. Test izveštaji

Performance and availability

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde