Kurs Performance and availability

Kako bi veb-aplikacije imale kvalitetnu ocenu kod korisnika, neophodna im je redovna provera funkcionisanja. Softver za upravljanje performansama i dostupnošću Performance and Availability nadgleda, upravlja i pomaže pri optimizaciji i kvalitetnoj izradi aplikacije. Pri tome, uklanjanje nedostataka i poboljšanje kvaliteta aplikacije na ovaj način rešavaju se i problemi koji ometaju rutinske performanse aplikacija. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Performance and availability

Ovaj kurs akcentuje performanse informacionog sistema. S obzirom na zastupljenost umreženih sistema, fokus kursa je upravo na testiranju performansi veb-aplikacija. Predstavljaju se različiti cloud sistemi (Azure, Amazon, DigitalOcean), kako bi se polaznici upoznali sa najčešćim infrastrukturama. 

U nastavku kursa predstavljaju se bazični test planovi kroz najpoznatije programe za testiranje performansi (ApacheBench, Apache JMeter i drugi). Objašnjava se koncept testa opterećenja, kao i različite tehnike sprovođenja ovih testova. Predstavljaju se načini za balansiranje sistema, pa se polaznici upoznaju sa programima za keširanje konekcija, balanserima opterećenja i vertikalnim i horizontalnim skaliranjem sistema. 

Na kursu će biti detaljno objašnjena važnost testiranja stresa – saznaćete zbog čega su ovakvi testovi važni i koliko mogu doprineti izdržljivosti sistema u produkcionom okruženju. Biće predstavljeni načini na koje se efikasno može izvršiti testiranje stresa pomoću cloud platformi i lokalno.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za planiranje i implementaciju testova opterećenja, performansi i dostupnosti sistema. Nakon usvojenog gradiva bićete u stanju da samostalno kreirate nalog na nekoj od najpoznatijih cloud platformi (Azure, Amazon ili DigitalOcean), koju ćete moći da koristite za sprovođenje testova opterećenja i stresa nad testnim informacionim sistemom. Upoznaćete se sa alatima za testiranje opterećenja ApacheBench i Apache JMeter i naučićete da kreirate različite test planove, kao i da automatizujete testiranje pisanjem sopstvene test skripte. Moći ćete da napravite i izvršite testove distribuirano, da distribuirate opterećenje pod specifičnim protokolima i testirate strimovane konekcije.

Osposobićete se da samostalno prikupite, analizirate i razumete rezultate izvršenih testiranja, kreirate izveštaj i izvršite njegovu prezentaciju timu.

Nakon uspešnog savladavanja gradiva ovog kursa moći ćete da razumete mrežne protokole, protok podataka kroz mrežu, kritične elemente sistema, problematiku višekorisničkog pristupa sistemu, kao i visoke dostupnosti informacionog sistema.

Kurs Performance and availability

Plan i program predavanja

1. Upravljanje cloud platformama (AWS / DigitalOcean)

2. Testiranje performansi – JMeter

3. Testiranje opterećenja i stresa

4. Distribuirano testiranje – JMeter

5. Testiranje video i audio strimova 

6. Test izveštaji

Performance and availability

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde