Digital Photography

Opis kursa:

Kurs fotografije je osmišljen kako bi oni koji koriste ovaj medij umeli da primene osnovne principe bilo da fotografišu ili fotografiju koriste u grafici knjige, grafičkom dizajnu ili u drugim oblastima primenjene umetnosti. Sadržaj lekcija je organizovan tako da se može steći uvid u osnovne principe snimanja, načina komponovanja, odabira motiva i osvetljenja i vrsti opreme koja se koristi za snimanje. Kurs obuhvata istorijski pregled sa bitnim datumima i ličnostima koje su zaslužne za nastanak fotografije i njen razvoj. Objašnjen je proces snimanja i reprodukovanja slike, pretežno analogne, dat je uvid u osnovne principe elektronske i digitalne slike, istaknut je značaj fotografije u primenjenoj umetnosti - grafici knjige i grafičkom dizajnu i objašnjena njena veza sa slikarstvom i drugim umetničkim pravcima.

Cilj kursa:

Ovaj kurs pruža znanja o fotografiji kao sredstvu izražavanja, bilo da je likovno ili primenjeno. On takođe ima za cilj da objasni značaj fotografije od njenog nastanka do danas i načine njene primene. Poseban akcenat je dat razvijanju osećaja za organizovanje površine, forme, ritma, boje, svetlog i tamnog i drugih likovnih elemenata u realizaciji fotografskog motiva.

Sadržaj:

  • Istorija digitalne fotografije
  • Tehnologija digitalne fotografije
  • Kompozicija
  • Snimanje
  • Kadriranje
  • Efekti pri snimanju
  • Pravilno osvetljenje
  • Snimanje pokreta
  • Portret
  • Novinska fotografija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.