Java GUI Programming

Opis kursa:

Kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa uz pomoć Jave i Swing biblioteke.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da nakon njegovog slušanja korisnik bude sposoban da samostalno kreira kompletan grafički interfejs Java aplikacije, kao i da implementira funkcionalnost za grafičke kontrole. Po završenom kursu, polaznik će moći samostalno da kreira funkcionalne desktop aplikacije uz pomoć programskog jezika Java i NetBeans alata.

Sadržaj kursa:

 • Uvod u Swing
 • NetBeans i Swing
 • Swing komponente
 • Kontejneri
 • JApplet
 • JFrame
 • Osnovne Swing komponente
 • JLabel
 • JButton
 • JPanel
 • JSlider
 • JColorChooser
 • Frames
 • Dialogs
 • JToolBar
 • JEditorPane
 • Napredne Swing komponente
 • JList
 • JTree
 • Štampa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.