Web Cryptography and Security – TLS/SSL

Opis kursa:

Ovaj kurs omogućava polazniku da se upozna sa osnovama kriptografije i korišćenja kriptografskih metoda pri konfigurisanju web servisa. Polaznik će biti upoznat i sa principima konfigurisanja OpenSSH servisa za pristup serveru sa udaljenih lokacija, kao i sa osnovnim funkcijama PHP jezika za generisanje Hash stringova.

Osim toga, kurs upoznaje polaznika sa bezbednosnim komponentama u izgradnji web aplikacija. Obrađuje i sisteme za preventivu i zaštitu web servera i aplikacije koje se na njemu izvršavaju.

Cilj kursa:

Po završenom kursu, polaznik će moći samostalno da instalira SSL podršku za IIS i Apache Web Servere. Takođe, biće u mogućnosti da konfiguriše udaljeni pristup serveru putem OpenSSH protokola, kao i da koristi kriptografske funkcije PHP jezika u sopstvenim skriptama. Nakon odslušanog kursa, polaznik će moći i da proceni bezbednosni status web servera i aplikacija na njemu i da samostalno stvori sigurnosni sistem prema potrebama aplikacije.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.