Database and SQL Administration

Cilj kursa:

Osposobljavanje polaznika za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL server baze podataka, održavanje i administracija SQL servera.

Na kursu se stiče zaokruženo znanje programera u kreiranju projekata ili aplikacija povezanih sa pripadajućom bazom podataka.

Sadržaj:

 • Razlika između podataka i informacija
 • Upravljanje podacima
 • Koncept baza podataka
 • Jezici za rad sa bazama podataka
 • Pregled sistema za rad sa bazama podataka
 • Sistemi za upravljanje bazom podataka
 • Komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka
 • Model entiteti-veze
 • Konceptualno modeliranje
 • Dijagram entiteti-veze
 • Specijalne vrste veza (specijalizacija, generalizacija, agregacija)
 • Relacioni model
 • Atributi i ključ
 • Uslovi integriteta
 • Transformacija modela entiteti-veze u relacioni model
 • Relacioni upitni jezici
 • Relaciona algebra
 • Normalne forme
 • Fizička struktura baze podataka
 • Paralelni pristup
 • Indeksne strukture
 • Održavanje baze podataka
 • Programi za rad sa bazama podataka
 • Kreiranje formi i tabela
 • Kreiranje upita i generisanje izveštaja
 • Klijent-server baze podataka
 • Dizajniranje SQL server baze podataka
 • Ograničenja i referencijalni integritet
 • Administracija i bezbednost SQL servera
 • Kreiranje rezervnih kopija i restauracija baze
 • Uskladištene procedure
 • Korisnički definisane funkcije
 • Transakcije i zaključavanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.