Email Server Administration (Postfix)

Opis kursa:

Email Server Administration (Postfix) je kurs namenjen budućim administratorima Postfix eMail Servera, trenutno najkorišćenijeg programa u te namene pod Linux/Unix operativnim sistemom. Bez obzira da li će se koristiti kao osnova za konfigurisanje produkcionog servera, za hostovanje više domena, ili za obezbeđivanje standardne i-mejl podrške u lokalnoj kompjuterskoj mreži, ovaj kurs obuhvata sve mogućnosti Postfixa, uz konstantan osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi.

Cilj kursa:

Po uspešnom savladavanju kursa polaznik će biti u stanju da samostalno instalira, konfiguriše i zaštiti Postfix Mail Server. Takođe, savladaće i kompletan proces kompajliranja Postfix Mail servera iz source koda, podešavanje za optimalan rad, instaliranje najpoznatijeg programa za webmail – SquirrelMail, kao i instaliranje integrisanog Server-Client sistema Zimbra Collaboration Suite baziranog na Postfix Mail serveru.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.