Architectural Drawing - Za sve one koji žele da se bave arhitekturom

Program je namenjen arhitektama, građevinskim inženjerima, enterijeristima, urbanistima i svima koji žele da u svom radu koriste najsavremenije alate za arhitektonsko crtanje, izradu kvalitetne prezentacije i projektne dokumentacije.

Na programu Architectural Drawing upoznaćete se sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, načinom njihovog prikazivanja, sa principima napredne arhitektonske vizuelizacije, renderovanja i finalne produkcije arhitektonskih crteža i rendera. Naučićete osnovne principe dimenzionisanja elemenata jednog arhitektonskog objekta.

Saznaćete sve o osnovnim alatima za rad u programu AutoCAD Architecture, modelovanju i prikazu elemenata, crtanju planova i proračunu površina.

Na programu se obrađuju osnovne alatke za vizuelizaciju u programu Autodesk Architecture i 3ds Max i njegovim dodacima. Polaznik se upoznaje sa upotrebom materijala u arhitekturi, njihovim realnim prikazom i svetlom u arhitektonskoj vizuelizaciji.

Osmislite sve za svoju kuću ili stan

Na smeru Architectural Drawing naučićete da pravite virtuelne objekte, da crtate podne ploče, kreirate prave ili zakrivljene zidove, postavljate stubove, crtate spoljne staze, da radite sa etažama, kreirate galerije, crtate krovne ravni, stepenište, ograde na balkonu sanitarnu opremu, tavanice, da pozicionirate svetla...

Projektujte zgradu pomoću AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture je najpopularniji program za arhitektonsko projektovanje uz pomoć računara. Na ovom smeru steći ćete znanja za primenu programa AutoCAD Architecture u praksi.

Naučićete kako se crtaju osnovni elementi jedne zgrade kao što su zidovi, krov, vrata, prozori, stepenište itd. kao i sve o generisanju tehničkih crteža, kotiranju, štampanju.

Osposobićete se da kreirate plan gradilišta, da osmislite plan prizemlja zgrade, da planirate prostor i uzvišenja, pa sve do kreiranja video snimaka završene zgrade.

 

Architectural Drawing - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 GEO Geometry 18
2 TEC Technical Drawing (with details) 18
3 NGP Descriptive Geometry and Perspective 18
4 MMO Manual Modeling 18
5 CQD Croquis Drawing 18
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
8 3DM Introduction to 3ds Max 24
9 ACA AutoCAD Architecture 24
10 VIS Visualization 24
11 ARE Architectural Elements 32
12 OAP Osnove arhitektonskog projektovanja 12
13 AVI Architectural Visualization 20
14 ARA Autodesk Revit Architecture 20
15 ARM Architectural Management 32
16 PRJ Project 12
17 EL2 English Language 2 online
18 FCE FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Architectural Drawing programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Architectural Drawing obuhvata 18 predmeta:

1. Geometry

Na ovom kursu se obrađuje geometrija i njena osnovna načela. Proučavaju se osnovni geometrijski elementi: tačka, linija, površina, trouglovi i mnogouglovi, kao i mnogi prostorni oblici (kocka, tetraedar, kupa, valjak, lopta). Polaznik kursa se pored osnovnih geometrijskih svojstava elemenata upoznaje i sa osnovnim elementima metrike. Ovaj kurs postavlja osnovu za nadgradnju znanja i uspešan rad sa CAD softverima i dizajnom koji se može primeniti u različitim oblastima arhitekture i informacionih tehnologija.

2. Technical Drawing

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

3. Descriptive Geometry and Perspective

Na kursu se polaznik upoznaje sa osnovnim elementima nacrtne geometrije. Između ostalog, proučava i upotrebu linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike, a upoznaje se i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i sa crtanjem u perspektivi. Ovo je fundamentalni predmet koji postavlja osnove za dalju nadgradnju znanja iz oblasti arhitekture, dizajna, CAD-a i projektovanja.

4. Manual Modeling

Na kursu Manual Modeling polaznici uviđaju i usvajaju logiku modelovanja kroz pravljenje maketa, zatim, kroz obrađivanje i primenu stečenog znanja o linearnim i površinskim elementima, zakrivljenim površinama, ali i kroz modelovanje terena i razvijanje mreže obekata.

5. Croquis Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

8. Introduction to 3ds Max

Kurs uvodi polaznike u svet 3ds Max programa i obučava ih da uspešno koriste alate za kreiranje, selekciju i modifikaciju objekata u ovom programu. Krajnji cilj kursa je da polaznici nauče da u svakodnevnom radu primenjuju znanja o načinu primene materijala, mapa i svetala na objekte, ali i da znaju da renderuju slike i rade animaciju.

9. AutoCAD Architecture

Tokom kursa, polaznik stiče znanja neophodna za rad sa osnovnim alatkama i pogodnostima u programu AutoCAD Architecture. Naučiće i kako da modeluje i prikazuje elemente, crta planova i radi proračun površina, odnosno, sve što mu je potrebno za projektovanje u programu AutoCAD Architecture.

10. Visualization

Polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima, kao i u primeni materijala, svetla i kamere u vizuelizaciji. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima renderovanja.

11. Architectural Elements

Polaznik se upoznaje sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, kao što su stub, greda, temelj, zid, krov, vrata, prozori, stepenice, i načinima njihovog projektovanja i prikazivanja. Tematika kursa obrađuje i osnovne principe dimenzionisanja elemenata arhitektonskog objekta, upućujući polaznike u rad sa dimenzijama i površinama.

12. Osnove arhitektonskog projektovanja

Polaznici se upoznaju sa osnovnim principima arhitektonskog projektovanja koje je neophodno da primene u svom radu, kao što su minimalne dimenzije prostorija, standardne dimenzije mobilijara, logika projektovanja stambenih i radnih prostora i projektovanje kretanja.

13. Architectural Visualization

Upoznaje polaznike sa osnovnim alatkama za vizuelizaciju u programima Autodesk Architecture i 3ds Max, kao i njihovim dodacima. Osim toga, polazici uče i kako da koriste svetlo i materijale u arhitektonskoj vizuelizaciji i kako da ih prikažu što realnije.

14. Autodesk Revit Architecture

Na kursu se obrađuju osnovne alatke za rad u programu Autodesk Revit Architecture, modelovanje i prikaz elemenata. Polaznici se upućuju i u crtanje planova, proračun površina i osnovni prikaz instalacija u građevinarstvu.

15. Architectural Management

Kurs obrađuje osnove menadžmenta: planiranje, organizovanje, kontrolu i motivisanje članova organizacije. Uz to, polaznik savlađuje osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, tako da će nakon kursa biti sposoban da proceni količinu potrebnih radova i uradi predračun konačne cene izvođenja istih.

16. Project

17. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Ovaj program se realizuje u e-Learning varijanti.

Predavanja su uzbudljiva i prilagođena predznanju i iskustvu polaznika. Orijentisana su na praktičan rad kroz AutoCAD i Autodesk Architecture. Modelovanje, crtanje, proračuni površina i digitalna vizuelizacija savladavaju se kroz dinamične zadatke, koji na najbolji mogući način spremaju za profesionalni život u arhitektonskom birou.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne sertifikate ove kompanije iz oblasti dizajna i projektovanja:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
  • Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional

Takođe, nakon kompletiranja Architectural Drawing programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Architectural Drawing programu
  • ITAcademy Certified Architectural Modelist sertifikat

 

Da li ima mesta na Architectural Drawing programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.