Postanite tester u 2024. i zaradite više od programera!

Agilno Software i QA testiranje

Software Testing & QA (Quality Assurance) predstavlja proces vođenja računa o kvalitetu izrade softverskog rešenja kako ne bi došlo do bagova ili drugih grešaka pre nego što ono dospe u ruke korisnika. QA tester vredi otprilike kao i programer, tako da se može reći da Software & QA Tester predstavlja unosnu karijeru.

Prema istraživanju Coherent Market Insightsa, stvari će biti još povoljnije za osobe koje se bave ovim zanimanjem. Naime, tržište testiranja i osiguravanja kvaliteta softvera dostiglo je rast u 2023. godini od preko 38 milijardi dolara, a predviđa se da će do 2030. ići čak preko 90 milijardi, čime će se dostići godišnji rast veći od 10% od 2023. do 2030.

Smatra se da su glavni i odgovorni za ovaj rast agilno testiranje i testiranje bazirano na cloudu.

Cloud-based i agilno testiranje

Dva najveća „krivca” za ovaj rast su, bez sumnje, cloud-based i agilni metod testiranja izrade softvera.

Agilni metod podrazumeva dinamički proces testiranja koji se odvija tokom celokupnog procesa izrade softvera. Za razliku od tradicionalnog metoda testiranja, agilni metod dozvoljava mnogo fleksibilniju, nelinearnu proveru, u kojoj se svaka funkcionalnost softvera odvaja kao jedna manja celina, o kojoj se brine posebno. Ovaj metod ne zahteva strogu strukturu i planiranje, već je ideja da se te manje celine poboljšavaju i puštaju u javnost, nakon čega se, na osnovu dobijenog fidbeka, koji je od presudnog značaja u procesu agilnog testiranja, proizvod dalje poboljšava. Ovaj metod je fokusiran na rano otkrivanje grešaka i prilagođavanje proizvoda zadovoljstvu i potrebama korisnika, zbog čega sve više dobija na popularnosti.

Cloud-based, kao što samo ime kaže, podrazumeva testiranje koje se odvija na cloudu. To je slično razlici između rada u Microsoft Excelu i Google Sheetu. Prvi se čuva na hard-disku i mora ručno da se čuva, dok drugi sve to radi automatski. Ovakav vid testiranja je mnogo efikasniji kako u vremenskom, tako i u finansijskom smislu.

S obzirom na efikasnost ovih netradicionalnih metoda u testiranju softverskih proizvoda, nije ni čudo što će tržište rada kada je reč o ovom zanimanju dostići nove rekorde.

Novi trendovi na tržištu testiranja softvera i QA-a

Softveri postaju sve složeniji, pa se samim tim povećava i potražnja za što jednostavnijim alatima za njihovo testiranje. Tu dolaze i novi trendovi, kao što je porast potražnje za automatizacijom testiranja, tj. korišćenje softvera koji automatizuju – automatski kontrolišu izvršavanje testova i predviđaju odvijanje procesa.

Neki od tih alata su Appium i Selenium. Selenium se uglavnom koristi za testiranje aplikacija iz ugla browsera, dok se Appium koristi za testiranje mobilnih aplikacija.

AI se takođe razvija da bi pomogao ovoj industriji. Najčešći načini su smišljanje scenarija u kojima se testira trenutna verzija softvera i vrši proaktivno uklanjanje eventualnih grešaka.

Software i QA Tester

Stanje tržišta i isplativost zanimanja QA testera

Da je tržište rada QA testera u porastu, govore i druge činjenice osim porasta efikasnosti posla. Mnoge industrije su podložne raznim regulacijama, što dodatno zahteva stručne testere kako bi proizvodi bili u skladu sa zakonom.

Pored toga, sajberpretnje u današnjem svetu su u porastu, što je još jedan razlog zbog kog raste potražnja za ovim zanimanjem.

Zanimanje Software & QA Testera vas zanima? Pogledajte naš Software Testing & QA jednogodišnji program i osigurajte sebi perspektivnu karijeru!

  • 26.01.2024 15:27

Komentar