Kurs Java Desktop Application Development

U okviru kursa Java Desktop Application Development usvojićete tehnike koje će vam pomoći da uz programski jezik Java i SWING biblioteke kreirate grafički korisnički interfejs, odnosno GUI.

GUI, odnosno Graphical User Interface, što u prevodu znači grafički korisnički interfejs, predstavlja softversko okruženje koje vam omogućava adekvatnu komunikaciju sa računarom uz upotrebu prethodno definisanih funkcija.

Za razvoj grafičkog korisničkog interfejsa najzaslužniji su operativni sistemi Apple Macintosh i Microsoft Windows. Zahvaljujući njima grafički korisnički interfejs uspeo je u potpunosti da zameni do tada nepraktične tekstualne interfejse koji su bili veoma komplikovani za upotrebu.

Znanja koja steknete tokom ovog kursa kvalifikovaće vas za rad u Javi, odnosno za jednu od brojnih mogućnosti koje ovaj programski jezik pruža. Java se koristi za kreiranje brojnih aplikaciija i njihovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja.

Uz to, Java platforme imaju široku upotrebu u programiranju, kao i u mnogim primenjenim softverskim rešenjima. Ipak, ono što je Javu učinilo veoma popularnim jeste sve veća upotreba prilikom izrade aplikacija za mobilne telefone i tablete kroz Android operativni sistem.

U svetu informacionih tehnologija Java se već godinama unazad ustalila kao programski jezik koji vam pored prilike da pronađete posao brzo i lako, može omogućiti i odličnu zaradu. Upravo zbog svih ovih prednosti i široke primene Jave, ovaj programski jezik zaslužio je epitet jednog od najboljih izbora prilikom započinjanja uspešne karijere u sektoru informacionih tehnologija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development Program.

Opis i cilj kursa Java Desktop Application Development

Tokom kursa Java Desktop Application Development, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, imaće prilike da steknete korisna znanja i praktične veštine koje će vam omogućiti da kreirate grafički korisnički interfejs pomoću Jave i Swing biblioteke.

Zbog jednostavnijeg učenja i praćenja nastave kompletan kurs podeljen je u četiri tematske celine, odnosno modula. U prvom delu kursa akcenat će biti na upoznavanju polaznika sa onim što ih očekuje tokom daljih predavanja. Takođe, tokom prvog modula imaćete priliku da saznate šta je GUI (Graphical User Interface) i kada se koristi.

Osim toga, naučićete i sve što vam je potrebno o njegovim bibliotekama AWT-u i SWING-u. Druga tematska celina posvećena je upoznavanju sa osnovama SWING komponenata. Tom prilikom dobićete kompletnu sliku o klasama JLabel, JButton i JTextComponent, ali i o tome šta su i kako se koriste jednostavne i stilizovane tekst kontrole.

Kako predavanja budu odmicala, upoznavaćete se i sa ostalim klasama kao što su JToggleButton, JDialog, JColorChooser i JFileChooser. Bićete obučeni i za štampanje teksta, kao i za rukovanje SWING kontrolama uz upotrebu NetBeans GUI Buildera.

Fokus trećeg modula kursa Java Desktop Application Development biće na upravljanju SWING događajima. Tokom ovih predavanja naučićete kako se kreiraju klase događaja i interfejs za njihove slušače. Nakon toga očekuje vas lekcija u kojoj će se obrađivati povezivanje sa MySQL bazom podataka putem NetBeansa.

Zatim ćete raditi na konkurentnom programiranju u SWING-u, dok će se poslednji deo ove tematske celine baviti upotrebom akcija i JSwing timer klasa. Na kraju, kroz završni modul bavićete se naprednim SWING komponentama, odnosno upotrebom fokusa i povezivanjem kontrola, kao i povezivanjem sa binding metodama.

Nakon uspešno završenog kursa svi polaznici biće spremni da samostalno kreiraju kompletan grafički interfejs Java aplikacije, kao i da implementiraju funkcionalnost za grafičke kontrole. Osim toga, tehnike koje steknete tokom predavanja osposobiće vas za samostalno kreiranje funkcionalne desktop aplikacije pomoću programskog jezika Java i NetBeans alata.

Kurs Java Desktop Application Development

Plan i program predavanja:

1. Uvod u Java Swing

 • Swing
 • Swing programi u NetBeans IDE
 • Klase JFrame i JApplet
 • Raspoređivanje komponenti u kontejneru

2. Osnovne Swing komponente

 • Klasa JComponent
 • Klase JLabel i JButton
 • Klasa JTextComponent
 • Jednostavne tekst kontrole
 • Stilizovane tekst kontrole
 • Klasa JToggleButton
 • Klasa JDialog
 • Klasa JColorChooser
 • Klasa JFileChooser
 • Štampanje teksta
 • Rukovanje swing kontrolama upotrebom NetBeans GUI Buildera

3. Upravljanje Swing događajima

 • Pisanje Event Listenera
 • Swing Event Listeneri
 • Upotreba Modela
 • Konkurentno programiranje u Swingu
 • Upotreba akcija i timera

4. Napredne Swing komponente

 • Upotreba fokusa i povezivanje kontrola
 • Povezivanje kontrola i podataka binding metodom
 • Look and Feel
 • Klasa JIcon
 • Klasa JComboBox
 • Klasa JList
 • Klasa JSpinner
 • Klase JProgressBar i JSlider
 • Klasa JTable
 • Klasa JTree
 • Rukovanje menijima
 • Toolbar i Tooltip
 • Kontejneri opšte i posebne namene
 • System Tray i Splash Screen
 • Drag and Drop funkcionalnost

Kurs Java GUI programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde