Kurs Java GUI programiranja

Na ovom kursu usvojićete tehnike koje će vam pomoći da uz programski jezik Java i SWING biblioteke kreirate grafičko korisnički interfejs tačnije GUI.

GUI odnosno Graphical User Interface što u prevodu znači grafički korisnički interfejs predstavlja softversko okruženje koje vam omogućava adekvatnu komunikaciju sa računarom uz upotrebu prethodno definisanih funkcija.

Za razvoj grafičkog korisničkog interfejsa najzaslužniji su operativni sistemi Apple Macintosh i Microsoft Windows. Zahvaljujući njima grafički korisnički interfejs uspeo je u potpunosti da zameni do tada nepraktične tekstualne interfejse koji su bili veoma komplikovani za upotrebu.

Znanja koja steknete tokom ovog kursa kvalifikovaće vas za rad u Javi, odnosno za jednu od brojnih mogućnosti koje ovaj programski jezik pruža. Java se korsiti za kreiranje brojnih aplikaciija i njihovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja.

Uz to Java platforme imaju široku upotrebu u programiranju, kao i u mnogim primenjenim softverskim rešenjima. Ipak ono što je Javu učinilo veoma popularnim jeste sve veća upotreba prilikom izrade aplikacija za mobilne telefone i tablet uređaje kroz Android operativni sistem.

U svetu informacionih tehnologija Java se već godinama u nazad ustalila kao programski jezik koji vam pored prilike da pronađete posao brzo i lako, može omogućiti i odličnu zaradu. Upravo zbog svih ovih prednosti i široke primene Jave, ovaj programski jezik zaslužio je epitet jednog od najboljih izbora prilikom započinjanja uspešne karijere u sektoru informacionih tehnologija.

Opis i cilj kursa Java GUI programiranje

Na kursu Java GUI programiranja svi polaznici imaće prilike da steknu korisna znanja i praktične veštine koje će im omogućiti da kreiraju grafički korisnički interfejs uz pomoć Jave i Swing biblioteke.

Zbog jednostavnijeg učenja i praćenja nastave kompletan kurs Java GUI programiranje podeljen je u četiri tamtske celine odnosno modula. U prvom delu kursa akcenat će biti na upoznavanju polaznika sa onim što ih očekuje tokom daljih predavanja. Takođe, tokom prvog modula imaćete priliku da saznate šta je GUI (Graphical User Interface) i kada se koristi.

Osim toga, naučićete i sve što vam je potrebno o njegovim bibliotekama AWT-u i SWING-u. Druga tematska celina posvećena je upoznavanju sa osnovama SWING komponenata. Tom priliku dobićete kompletnu sliku o klasama JLabel, JButton i JTextComponent, ali i o tome šta su i kako se koriste jednostavne i stilizovane tekst kontrole.

Kako predavanja budu odmicala upoznavaćete se i sa ostalim klasama kao što su JToggleButton, JDialog, JColorChooser i JFileChooser. Bićete obučeni i za štampanje teksta, kao i za rukovanje SWING kontrolama uz upotrebu NetBeans GUI Builder-a.

Fokus trećeg modula kursa biće na upravljanju SWING događajima. Tokom ovih predavanja naučićete kako se kreiraju klase događaja i interfejs za njihove slušače. Nakon toga očekuje vas lekcija u kojoj će se obrađivati povezivanje sa MySQL bazom podataka putem NetBeans-a.

Zatim ćete raditi na konkuretnom programiranju u SWING-u, dok će se poslednji deo ove tematske celine baviti upotrebom akcija i JSwing timer klasa. Na kraju, kroz završni modul bavićete se naprednim SWING komponentama, odnosno upotrebom fokusa i povezivanjem kontrola, kao i povezivanjem sa binding metodama.

Nakon uspešno završenog kursa svi polaznici biće spremni da samostalno kreiraju kompletan grafički interfejs Java aplikacije, kao i da implementiraju funkcionalnost za grafičke kontrole. Osim toga, tehnike koje steknete tokom predavanja osposobiće vas za samostalno kreiranje funkcionalane desktop aplikacije uz pomoć programskog jezika Java i NetBeans alata.

Kurs Java GUI programiranja

Plan i program predavanja:

1. Uvod

 • Swing
 • Swing programi u NetBeans IDE
 • Klase JFrame i JApplet
 • Raspoređivanje komponenti u kontejneru

2. Osnovne Swing komponente

 • Klasa JComponent
 • Klase JLabel i JButton
 • Klasa JTextComponent
 • Jednostavne tekst kontrole
 • Stilizovane tekst kontrole
 • Klasa JToggleButton
 • Klasa JDialog
 • Klasa JColorChooser
 • Klasa JFileChooser
 • Štampanje teksta
 • Rukovanje swing kontrolama upotrebom NetBeans GUI Builder-a

3. Upravljanje Swing događajima

 • Pisanje Event Listener-a
 • Swing Event Listener-i
 • Upotreba Modela
 • Konkurentno programiranje u Swing-u
 • Upotreba akcija i timera

4. Napredne Swing komponente

 • Upotreba fokusa i povezivanje kontrola
 • Povezivanje kontrola i podataka binding metodom
 • Look and Feel
 • Klasa JIcon
 • Klasa JComboBox
 • Klasa JList
 • Klasa JSpinner
 • Klase JProgressBar i JSlider
 • Klasa JTable
 • Klasa JTree
 • Rukovanje menijima
 • Toolbar i Tooltip
 • Kontejneri opšte i posebne namene
 • System Tray i Splash Screen
 • Drag and Drop funkcionalnost

Polaznici kursa Java GUI programiranje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.