Java programiranje za početnike

Svako ko želi da postane programer na početku se suočava sa istom dilemom – koji programski jezik učiti. Java programiranje za početnike predstavlja odličnu početnu poziciju, a za to postoje mnogi razlozi. Ipak, pre nego što donesete konačnu odluku, upoznajte se bolje sa ovim programskim jezikom.

Java programiranje za početnike

Potrebe IT industrije za programerima sve su veće, a stručnog kadra nikada nema dovoljno. Upravo su iz ovih razloga plate programera izuzetno visoke, dok su uslovi rada izuzetni. Jedan od glavnih razloga zašto su programeri toliko na ceni jeste njihovo poznavanje programskih jezika. Većina poslodavaca traži stručnjake za određeni jezik, zbog čega je dobra ideja da na samom početku izaberete jedan na koji ćete se fokusirati.

Zašto je Java programski jezik odlična ideja za početnike

Sa razvojem interneta pojavili su se novi izazovi. Naime, internet predstavlja mrežu sačinjenu od brojnih kompjutera, operativnih sistema i procesora. Kreatori Jave su zaključili da to može da dovede do velikih problema, te su primenili svoj platformski nezavisan jezik i na svetsku mrežu. Njihova rešenja su donela veliku popularnost Javi, koju ima i danas. Ipak, zašto je baš ovaj jezik skrenuo pažnju na sebe?

Da bismo odgovorili na to pitanje, potrebno je da se podrobnije upoznamo sa Javom. Reč je o višenamenskom programskom jeziku čije su osnovne karakteristike jednostavnost, objektna orijentacija i pouzdanost. Upravo su ovo karakteristike koje jednom programeru početniku mogu da olakšaju sticanje novih veština. Naime, izuzetno je važno odmah na početku odabrati programski jezik koji se, sa jedne strane, lako uči, a sa druge da je veoma rasprostranjen. 

Java je postala veoma popularna zbog svojih osobina koje olakšavaju rad kako početnicima, tako i profesionalcima:

  • Jednostavnost – Oslanja se na programske jezike C i C++, ali je značajno jednostavnija.
  • Objektna orijentisanost – Omogućava pravljenje fleksibilnih, modularnih programa. Poput mnogih objektno orijentisanih jezika, Java uključuje biblioteke klasa koje obezbeđuju rad sa osnovnim tipovima podataka, osnovnim internet protokolima itd.
  • Rad ne zavisi od platforme – Programi pisani u Javi lako se prenose sa jednog uređaja na drugi, bez obzira na različito radno okruženje tih uređaja. 
 • Primenjiva u mrežnom okruženju – Zbog lake primene, Java se koristi na većini elektronskih uređaja.
 • Podržava konkurentno programiranje – Pomoću niti (threads) Java programi mogu da izvršavaju više zahteva istovremeno.

Za razliku od fizičkih platformi koje se sastoje od procesora i operativnih sistema, Java platforma se sastoji od jedne vrste softverskog procesora koji je zadužen za izvršavanje Java programa.

Java olakšava učenje C jezika

S obzirom na to da je Java po određenim stvarima veoma slična programskih jezicima C i C++, to olakšava učenje ovih jezika (i obrnuto). Naime, mnogi programeri koji su već upoznati sa sintaksom jezika C i C++ veoma lako mogu da se prilagode jeziku Java. Sa druge strane, programeri koji bi naučili Javu mogli bi lako da se prilagode jeziku C i C++.

To su praktično omogućili autori Jave, jer su prvenstveno hteli da unaprede mogućnosti koje su do tada pružali programski jezici C i C++. Na ovaj način je moderna era programiranja započeta C i C++ jezicima, a nastavljena Javom. Iz ovoga se može zaključiti da je Java izuzetno dobro rešeno programsko okruženje, koje je preuzelo najbolje iz prošlosti, dodavši pritom nove mogućnosti neophodne za online rad.

Ipak, treba naglasiti da, i pored brojnih sličnosti koje imaju ovi jezici (pre svega podrška za objektno orijentisano programiranje), Java nije „C++ za internet”. Naime, Java nije dizajnirana kako bi zamenila C++, već kako bi rešila određene probleme koji su bili nerešivi ili je put do rešenja bio previše kompleksan. Jasno je da oba programska jezika imaju svoje primene i da praktično nisu konkurencija jedan drugom.

Java programer kodiranje

Kako Java funkcioniše

Java ne zavisi od razvojnog okruženja, s obzirom na to da se izvorni kod Java aplikacija smešta u najobičnije tekstualne dokumente. To znači da nam je za jedan Java program dovoljan Java kompajler. Iako za korišćenje Jave nije neophodna razvojna aplikacija bolja od Notepada, najčešće se kompleksnije Java aplikacije pišu u predefinisanim razvojnim okruženjima. Dva najpopularnija su Eclipse i NetBeans. Oba su besplatna i napisana u Javi, pa samim tim i platformski nezavisna. 

Svaki program koji se radi u Javi sastoji se od sledećih elemenata:

 • Linija predstavlja najmanji samostalni deo jednog programa. Svaki Java program sastoji se iz linija koda. 
 • Blok predstavlja grupu linija, odnosno izjava oivičenih vitičastim zagradama.
 • Identifikator se koristi za imenovanje jezičkih blokova kao što su klase ili metode.
 • Komentar predstavlja belešku programera u izvornom kodu programa.
 • Prazan prostor

Fajl koji sadrži java izvorni kod ima ekstenziju .java. Sledeći korak je kompajliranje izvornog koda, koji obavlja Java kompajler. To je proces gde se napisani program prevodi u jezik razumljiv Java virtuelnoj mašini. Kao rezultat kompajliranja dobija se fajl sa ekstenzijom .class. Sadržaj ovog fajla naziva se bytecode. 

Bytecode je jezik sličan mašinskom kodu, s tom razlikom da zahteva dodatnu interpretaciju kako bi bio pretvoren u izvorni (mašinski) jezik okruženja. Tu konverziju izvršava Java Virtual Machine (JVM), vrsta softverskog procesora sa svojim setom instrukcija.

Java Virtual Machine

Pomoću JVM softvera postiže se multiplatformska portabilnost programa. Platforma je hardversko i/ili softversko okruženje u kome se program izvršava. Neke od poznatih platformi (radnih okruženja) svakako su Microsoft Windows, Linux, Solaris OS i Mac OS. 

Većina ovih platformi može biti opisana kao kombinacija operativnog sistema i odgovarajućeg hardvera. Java platforma se razlikuje od ostalih po tome što je to, u stvari, samo softver koji se izvršava na višem nivou od operativnih sistema. Jedini preduslov da neki Java program funkcioniše na ovaj način jeste da JVM bude startovan na tom sistemu.

Java virtuelna mašina sastoji se od velikog broja biblioteka sa unapred definisanim funkcionalnostima poznatijim kao standardne klasne biblioteke. Njih program napisan u Javi može da koristi za obavljanje rutinskih operacija. JVM takođe poseduje i takozvani „glue” kod, koji služi da se ostvari interakcija sa operativnim sistemom na kome je JVM instaliran.

Primena Java programskog jezika

Mnoge tehnologije su podržane od strane Jave. Pomoć ovog jezika mogu da se prave multiplatformske desktop aplikacije, web aplikacije, aplikacije za mobilne uređaje, RIA web aplikacije... Generalno, pomoću Jave moguće je, uz odgovarajuće okruženje, napraviti bilo koju vrstu aplikacije. 

Ovaj programski jezik odličan je izbor ukoliko vas interesuju Android aplikacije, s obzirom na to da se one uglavnom prave u ovom jeziku. Kada govorimo o Androidu, ne možemo da ne pomenemo i sam operativni sistem, koji se umnogome oslanja upravo na Javu.

Java podržava i tehnologije za izgradnju različitih tipova web aplikacija: standardnih, klijent-server aplikacija, web servisa, Rich Internet Applications (RIA) web aplikacija…

U ovu svrhu se koristi Java Server Pages (JSP) tehnologija, koja je analogna serverskim web tehnologijama poput PHP-a i ASP-a. JSP, uopšteno, podrazumeva implementaciju Java koda u HTML kod kako bi se obezbedila dinamika u kreiranju web dokumenta.

Za proizvodnju klijentskih delova web aplikacija koriste se Java Appleti i JavaFX. Obe tehnologije podrazumevaju enkapsulirane sisteme, nezavisne od HTML koda, nalik Adobe Flashu i Microsoft Silverlightu. Što se tiče kreiranja web aplikacija, najčešće se koristi kombinacija JavaScripta, HTML-a i JSP-a.

Gde mogu da rade Java programeri

Kao što smo već pomenuli, Java ima široku primenu u izradi mnogih aplikacija, a svoju primenu nalazi i u multiplatformskim okruženjima. Takođe, mnoge popularne aplikacije za Android oprativni sistem rade u Javi (igrice, uslužne aplikacije). Kako je reč o veoma razvijenom biznisu, programeri koji odlično barataju ovim jezikom izuzetno su traženi. 

Čak i da vas ne zanima izrada „igrica”, Javu možete da iskoristiti u kreiranju primenjenih softverskih rešenja. Takav softver obično možete videti na digitalnim uređajima, telefonima, ali i kod web servera. Zato i ne čudi što je Java godinama u samom vrhu popularnosti kod početnika, ali i kod iskusnih programera.

Naravno, ne treba zanemiti činjenicu da Java programeri mogu da računaju na odlične plate u inostranstvu, ali i u našem regionu. Zbog toga mnogi programeri imaju dilemu gde da nastave karijeru – da li da prihvate honorarni posao kao freelanceri ili da rade u okviru neke firme. Ukoliko se odlučite za rad u nekoj kompaniji, pred vama je velik izbor. 

Kao Java programer možete da radite u nekoj IT kompaniji, velikom preduzeću koje ima svoj IT sektor, a tu su i investicione kuće, telekomunikacione kompanije, banke itd. Ono što svakako ne bi trebalo da bude problem jeste pronalazak posla. Ipak, da biste došli do tog stupnja, neophodno je da usvojite određana znanja iz ove oblasti. 

Gde se uči Java programiranje za početnike

Ukoliko želite da postanete IT profesionalac, pred vama je odluka o načinu školovanja. I dok je kurs Java programiranja dobar izbor za one koji imaju određena znanja, za početnike je najbolji izbor Java Development program. Reč je o jednogodišnjem programu Java programiranja gde se prolazi kroz najvažnije oblasti neophodne za buduću karijeru. 

Na ovaj način možete da dođete do izuzetno cenjenih sertifikata, iza kojih stoji kompanija Oracle. Sa ovako stečenim znanjem bićete spremni za prvi posao, gde ćete moći da primenite naučeno. Iskoristite priliku da postanete uspešan, sertifikovan Java programer! 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se