C programski jezik: Zašto je važan i kako funkcioniše

Odakle započeti proučavanje programskih jezika? Možda je najbolja polazna tačka programski jezik C, koji se smatra temeljem programiranja. Ako se razumete u C, mnogo ćete lakše savladati sve ostale jezike.

Programiranje u C jeziku

Da bi računar mogao da izvrši neku radnju, neophodno je da putem programa dobije instrukcije šta da radi. Programer pomoću programskog jezika kodira, tj. piše program. Dakle, programski jezik C je u ovom slučaju alat koji se koristi za komunikaciju sa kompjuterom. 

Šta je programski jezik C?

Iako je često i nekoliko godina ogroman period u IT industriji, programski jezik C je kreiran davne 1972. godine, a i dalje je relevantan! Njega je kreirao Denis Riči, nazvavši ga jednostavno „C” kako bi istakao da je reč o jeziku koji je naslednik jezika nazvanog „B”. On je iskoristio neke osobine prethodnika (ALGOL, BCPL i B jezici), ali je dodao veliki broj jedinstvenih stvari. 

Programski jezik C je proceduralni jezik prvobitno usko povezan sa UNIX operativnim sistemom. U početku je bio ograničen samo na UNIX, ali je kasnije omogućun rad i na drugim platformama. S vremenom se jezik usavršavao, pa je izašlo više verzija. Kako bi se izbegla konfuzija sa velikim brojem verzija C jezika, uspostavljen je komercijalni međunarodni standard za ovaj jezik. Ovako standardizovan, ovaj programski jezik se naziva ANSI C i ANSI/ISO C. 

Kako je C veoma uticajan, on predstavlja bazu za mnoge druge kompjuterske jezike koji se danas koriste. Možda najpoznatiji jezik koji je proizašao iz C jeste C++, dok je iz njega proistekao Java programski jezik.

Kako funkcioniše C jezik?

Programski jezik C je podeljen na različite module, tj. elemente. Na ovaj način svaki modul može da se piše odvojeno i da se na kraju uveže u jedinstven program. Programi napisani ovim jezikom sastoje se iz različitih elemenata koji poseduju svoje specifične namene. 

To znači da je struktura jednog programa sačinjena iz različitih elemenata koji, pravilnim kombinovanjem, izvršavaju postavljeni zadatak. Zahvaljujući tome, olakšava se testiranje i omogućava pravovremeno otklanjanje grešaka u kodu. 

Da bi neki C program funkcionisao, on mora da ima biblioteke i main ( ) funkciju. Biblioteke su fajlovi u kojima se nalaze funkcije koje je moguće iskoristiti prilikom pisanja programa. Ako se u izvor ne upišu biblioteke, on automatski dodaje osnovne, a to su obično stdio.h i stdlib.h.

Osnovni elementi programskog jezika C

Bez obzira na to koji ste element uzeli da obrađujete, početna pozicija je uvek glavna funkcija, tj. main ( ). Da biste koristili C jezik, potrebno je da znate 32 ključne reči. Neke od tih reči su: auto, break, register, union, switch, white… Pri kodiranju ćete koristiti i razne simbole kao što je znak +. Takođe, vrlo je važno gde se stavljaju zagrade (i koje, velike ili male). Na kraju, potrebno je da usvojite i termine koji se koriste za obeležavanje funkcija. 

Svaki program pisan u C jeziku ima ovu funkciju, tj. set instrukcija za izvršavanje željene operacije. Kao što možete da primetite, funkcije se pišu uz obavezno navođenje zagrada. Između njih se može naći neka informacija ili može ostati prazna. Postoji mnogo funkcija, ali main ( ) predstavlja osnovu funkcionisanja programa. Pored nje postoji još dosta neophodnih elemenata:

  • #include – Predstavlja pretprocesorsku direktivu koja govori kompajleru da uključi tekst iz drugog fajla. Na ovaj način je moguće izbeći veliki broj grešaka u kodu.
  • – Osnova ovog elementa je stdio.h fajl, koji sadrži informacije o načinu unošenja informacija, kao i o načinu prikazivanja (input/output). Obično se viđa u obliku #include , komande koja govori kompajleru da ubaci konkretno stdio.h na određeno mesto. 
  • Int main – Reč je o funkciji koja oznakom int identifikuje glavnu funkciju kao ceo broj, što znači da je potrebno da main ( ) treba da vrati celobrojnu vrednost na kraju procesa. U programskom jeziku C funkcija se piše tako što se prvo odredi vrsta funkcije (int ili void). Ukoliko funkcija vraća ceo broj, funkcija je int. Međutim, ukoliko funkcija izvršava neku operaciju i nije važno šta vraća, ili se ne vraća ništa, onda je funkcija void. 
  • printf ( ) – Ova funkcija ima zadatak da prikaže informacije na ekranu. Interesantno je da se komanda zove „print” jer su se rezultati ranije prikazivali na papiru, tj. štampali. Tek su se kasnije pojavili monitori.
  • – Predstavlja oznaku za prelaz u novi red. 
  • return Ova komanda šalje vrednost 0 nazad operativnom sistemu kada se završi glavna funkcija. Ovo je poslednja komanda koja označava uspešan završetak programa.

Vrlo je važno znati da C jezik registruje mala i velika slova, pa tako nije isto ako napišete return, RETURN ili Return. Kada krenete sa proučavanjem ovog jezika, prvi zadatak će vam biti da ispišete Hello World na ekranu. To je ujedno i najjednostavniji primer kodiranja u C jeziku:

#include
int main()
{
  printf("Hello World!");
  return 0;
}

Programski jezik C programer

Gde se koristi C jezik?

Sistemsko programiranje je jedna od oblasti u kojima se C koristi za implementiranje operativnog sistema i aplikacija. Ovaj jezik je pogodan za ovu ulogu jer može da se koristi na više platformi, ali se može napisati i kod specifičan za npr. PC. Na ovaj način se može pristupiti tačno definisanom hardveru kako bi se izvršile specifične komande.

Ovaj programski jezik se koristi i pri kreiranju sajtova. Tada je njegova uloga da poveže web aplikaciju, server i pregledač. Prednost C jezika je i ta što su kompajleri implementirani u njega. Zbog svoje brzine, stabilnosti i univerzalnosti, C je veoma zastupljen jezik. Zato se programerima preporučuje da savladaju ovaj jezik kao osnovu za dalje usavršavanje.

Kako naučiti programski jezik C?

Postoje mnogi programski jezici koje je dobro da naučite i čije poznavanje omogućava uspešnu karijeru programera. I dok su Python, PHP, JavaScript ili Java odličan izbor, kroz većinu ovih jezika provejava C programski jezik. On je osnova čije poznavanje otvara vrata i za C# jezik. Iz ovih razloga, poznavanje osnova C jezika odličan je korak ka sticanju znanja neophodnih za uspešnu IT karijeru. Bez obzira na to kom se programskom jeziku posvetite, C će se pojavljivati vrlo često tokom rada.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se