Generativni AI se koristi u čak 71% svetskih preduzeća

Generativni AI (GenAI) je pojam koji je obeležio tehnološki razvitak treće decenije 21. veka. Ova vrsta veštačke inteligencije ima mogućnost generisanja novog sadržaja (teksta, slika, koda itd.) i razvijena je na osnovu obuke zasnovane na deep learning modelu mašinskog učenja.

GenAI je revolucionaran jer sa relativnom preciznošću uspeva da simulira čovekov način razmišljanja, razume input koji mu se zada, ne na mašinskom jeziku ili u kodu, već jednostavnim rečenicama iz svakodnevnog ljudskog govora.

Čak 71% preduzeća na svetu je počelo da koristi Generativni AI

To znači da i oni koji nemaju dovoljno temeljno tehničko znanje zapravo imaju priliku da znatno povećaju efikasnost svog rada koristeći ovaj alat.

S obzirom na sve to, nije ni čudo što je 71% globalnih preduzeća počelo da koristi GenAI kao alat u raznim sferama svog poslovanja. Skok sa 62% na 71% desio se između jula i septembra 2023. i eksperti predviđaju da će ovaj procenat još više rasti u budućnosti.

Prema istraživanju Forrestera, firme koje budu kapitalizovale generativni AI u rast i razvoj svog poslovanja znatno će povećati efikasnost poslovanja, smanjiti troškove, povećati produktivnost i preduhitriti svoju konkurenciju.

Međutim, s obzirom na sve masovnije korišćenje GenAI-ja, veća je verovatnoća da će njegova upotreba pre sprečiti kaskanje za industrijskim standardima nego što će doneti prednost u odnosu na njih.

Saveti Forrestera za upotrebu GenAI-ja u poslovanju

Početak masovne primene GenAI-ja je preoblikovao način poslovanja, prvenstveno u načinu rada zaposlenih.

Istraživači Forrestera toplo preporučuju firmama da koriste GenAI kao pomoćni alat, a ne kao potpuni oslonac. Oni objašnjavaju da bi zaposleni uglavnom trebalo da koriste ovu vrstu veštačke inteligencije tako da im olakša poslove koje su do sad obavljali ručno.

Ne preporučuje se da se AI koristi za komunikaciju sa spoljnim svetom u realnom vremenu, da bude na primer zamena za četbotove, jer GenAI i dalje može praviti greške.

Takođe, s obzirom na to da su osnovni modeli izrade ovih moćnih alata dostupni svima, Forrester preporučuje firmama da rade na izgradnji sopstvenih GenAI modela i aplikacija kako bi složene algoritme personalizovale i prilagodile svom poslovanju.

Sve to će zahtevati napore da se zaposleni na svim hijerarhijskim nivoima obučavaju i usavršavaju u korišćenju ovog alata kako bi mogli adekvatno da obavljaju svoje poslove i kako bi ostali konkurentni na tržištu rada.

Uticaj masovne upotrebe GenAI-ja na buduća zanimanja

Potreba za AI stručnjacima će nastaviti da raste

Kao što su pojavom personalnog računara mnogi poslovi zahtevali znanje rada na računaru, teško da će se upotreba GenAI-ja mnogo razlikovati u tom pogledu.

Sve veća upotreba generativne veštačke inteligencije zahtevaće ili veštine rukovođenja GenAI alatom ili znanje potrebno za njegovu izradu. Oni koji se budu odlučili za karijeru u oblastima razvijanja AI-ja svakako neće brinuti za svoju budućnost.

  • 28.12.2023 12:48

Komentar