Izabrao sam ITAcademy umesto doktorskih studija!

Nekadašnji polaznik ITAcademy radi

 

Željko Drobnjak podučava studente tehničkih fakulteta u oblasti matematike i statistike.

Završio je Saobraćajni fakultet. Prošle godine upisao je smer Programiranje na ITAcademy. Nova znanja i veštine omogućile su mu angažman na projektu za JP Puteve Srbije.

O razlozima zašto je, umesto doktorskih studija, upisao ITAcademy pročitajte ovde.
 

1.      Zašto ste se odlučili da studirate na ITAcademy? Zašto baš programerski smer?
 
Oduvek sam želeo da se bavim programiranjem. Za školovanje u ovoj oblasti nedostajalo mi je ili vremena ili sredstava – kako kad. U leto prošle godine opredelio sam se za studiranje na ITAcademy posle dužeg razmišljanja. Prethodno sam se detaljno informisao putem Interneta, ali i kod svojih prijatelja i poznanika. U isto vreme odobren mi je i upis na doktorske studije Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Smatrajući da ću sa završenom ITAcademy brže imati šanse za dobijanje stalnog posla, odustao sam od doktorskih studija.
 
2.      Koje su po Vama prednosti jednogodišnjih studija u odnosu na četvorogodišnje?
 
Moj izbor da pohađam ITAcademy pre nego višegodišnje doktorske studije govori u prilog koliko sam uveren u prednosti jednogodišnjeg intenzivnog školovanja, ako uz to ide i kvalitet nastave i ostalih uslova kao što je na ITAcademy. Ovde se dobija esencijalno znanje koje je moguće pararelno samostalno razvijati i primenjivati. Nisu sve jednogodišnje studije svrsihodnije u odnosu na višegodišnje, no studije na ITAcademy to svakako jesu.
 
3.      Kako je došlo da saradnje sa JP Putevi Srbije?
 
Redovni profesor Saobraćajnog fakulteta prof. dr. Milan Marković, upoznat sa mojim školovanjem na ITAcademy i značajnim napretkom u oblasti programiranja, angažovao me je u projektu koji za JP Putevi Srbije radi njegova katedra. Moj zadatak je bio da kreiram aplikaciju koja bi po principima dinamičkog programiranja vršila alokaciju resursa (investicija) na odabrane putno – pružne prelaze u Srbiji, uz postizanje minimalnog broja prognoziranih saobraćajnih nezgoda, metodom invarijantnog uranjanja.
 
4.      Koliko su Vam znanja koja ste do sad stekli na ITAcademy pomogla u izradi aplikacije? Ako jesu, koje su to konkretne veštine?
 
Znanja stečena na ITAcademy su mi bila najbitnija za izradu projekta. Moja aplikacija je rađena u WPF-u, sa uspostavljanjem konekcije ka SQL bazi podataka (ADO.NET tehnologijom), ima pet prozora između kojih se razmenjuju podaci, proračunava optimalno investiranje, čuva izlazne i selektovane ulazne rezultate serijalizacijom u binarni fajl, eksportuje rezultate u Word Excel i štampa ih po želji korisnika. Skoro da nema onoga što smo radili na ITAcademy a da mi nije bilo potrebno, čak i asinhroni poziv metode korišćenjem delegata. Pohvaljen je i korisnički interfejs aplikacije. Konačno, hendlovao sam izuzetke i obezbedio funkcionalnost za svaku akciju korisnika, na čemu se takođe insistira na predavanjima.
 
5.      Da li biste izdvojili određenog profesora sa ITAcademy koji Vam je naročito pomogao u sticanju znanja?
 
Profesora Gorana Aritonovića izdvajam u odnosu na sve profesore koji su mi ikada predavali bilo koji predmet (njih je bilo više od 50). Pored velikog znanja, profesor Aritonović poseduje i izuzetno visok koeficijent prenošenja istog.
 
6.      Koliko je poslodavac bio zadovoljan Vašim projektom? Da li ste plaćeni za angažman?
 
Poslodavci su bili u potpunosti zadovoljni projektom. Za angažman sam plaćen i svoj honorar sam već dobio.
 
7.      Opišite svoje dosadašnje studiranje na ITAcademy. Kakvi su tehnički uslovi, profesori, nastava i kolege?
 
Tehnički uslovi su odlični, nastava, po mom mišljenju, tačno takva kakva treba da bude. Pored profesora Gorana Aritonovića, pohvalio bi rad profesora Vladimir Marića, zaduženog za predmet SQL programiranje i administracija. Pored zavidnog znanja, profesor Marić nam je delio konkretne i praktične savete i uputstva, na primer kako najbolje predstaviti sebe tokom razgovora za posao. Sa kolegama sam u kontaktu i van ITAcademy, razmenjujemo iskustva i čujemo se. Mislim da svako od nas nestrpljivo čeka sledeći ponedeljak, sredu ili četvrtak, kada nas očekuju nova predavanja.
 
8.      Kakvi su Vaši planovi nakon što završite akademiju?

 
Planiram da po završetku ITAcademy dobijem MCPD sertifikat i da se stalno zaposlim u IT oblasti kao programer. Iako imam 44 godine, smatram da ovo nije neizvodljivo. Daću sve od sebe da tako i bude.

  • 30.04.2012 13:40

Komentar