Pregled svih Microsoft sertifikata

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikati izdvajaju Vas kao Windows Application Developer-a, Web Application Developer-a ili Enterprise Applications Developer eksperta. Ovaj sertifikat demonstrira da možete izgraditi širok opseg aplikacija na različitim platformama koristeći Microsoft .NET Framework 2.0. Opširnije...

Microsoft Certified Architect Program ima za ciljnu grupu arhitekte i projektante infrastrukture, koji uspešno koriste konstrukcije i metodologije za stvaranje arhitekture kroz čitav IT životni ciklus. Opširnije...

Microsoft Certified Desktop Support Technicians (MCDST) predstavlja najnoviji Microsoft sertifikat iz oblasti korisničke podrške i otklanjanja hardverskih kvarova i neispravnosti u softveru u okruženju Microsoft operativnih sistema. Opširnije...

Microsoft Certified Learning Consultant (MCLC) sertifikacija priznaje MCT-je čije su poslovne uloge porasle tako da obuhvataju česte konsultacije sa klijentima. Ovi MCT-ji su eksperti za dizajn i predstavljanje korisnicima prilagođenih rešenja za učenje. Opširnije...


Microsoft Certified Solutions Associate  (MCSA) predstavlja najcenjeniji i najtraženiji sertifikat iz oblasti instalacije, održavanja i upravljanja sistemskom i mrežnom infrastrukturom u okruženju Microsoft Windows serverskih operativnih sistema. Opširnije...

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) predstavlja najcenjeniji i najtraženiji sertifikat iz oblasti projektovanja i implementacije mrežne infrastrukture u okruženju Microsoft Windows serverskih operativnih sistema. Opširnije...

Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) predstavlja Microsoft-ov sertifikat iz oblasti projektovanja, implementacije i administriranja Microsoft SQL Server-a, danas vodećeg softvera za rad sa bazama podataka. Opširnije...

Microsoft Certified Trainers (MCTs) su kvalifikovani instruktori sertifikovani od strane Microsoft-a za izvođenje Microsoft kurseva obuke IT profesionalcima. Opširnije…

Microsoft Certified Applicaton Developer (MCAD) predstavlja jedan od najcenjenijih sertifikata za profesionalce koji se bave razvojem i održavanjem svih tipova aplikacija na nivou sektora, komponenti, Web ili desktop klijenata ili klijentskih aplikacija za krajnje korisnike. Opširnije...

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) predstavlja jedan od najcenjenijih sertifikata na svetu za profesionalce, koji se bave dizajnom i razvojem vodećih poslovnih rešenja pomoću Microsoft razvojnih alata, tehnologija i platformi Microsoft.NET. Opširnije...

Microsoft Office Specialist su globalno prepoznati kao demonstratori naprednih tehnika u radu sa Microsoft desktop softverom. Opširnije...

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se