Savladati IT u petoj brzini

brzo sticanje znanja iz oblasti IT

Izvor: PC press

Objavljeno: maj 2012

 

Kvalitetno IT obrazovanje ne mora da vam oduzme nekoliko godina.

ITAcademy obučava polaznike po naprednom programu iz računarskih tehnologija i dizajna za samo godinu dana, koristeći posebnu metodologiju rada.

Tradicionalno obrazovanje, koje je za većinu pripadnika srednje i starije generacije na ovim našim prostorima predstavljalo ujedno i jedini mogući izbor, podrazumevalo je višegodišnje „grejanje stolice“: prvo u osnovnoj školi, zatim u srednjoj školi i napokon, u zavisnosti od afiniteta i mogućnosti u nekoj visokoškolskoj ustanovi.

Sve u svemu, od trenutka kada bi mlad čovek počeo profesionalno da se usavršava, do završetka tog usavršavanja moralo je da protekne bar tri do četiri godine. I premda značaj klasičnog obrazovanja nikako ne treba osporavati, postavlja se pitanje kako se ovako dugo profesionalno usavršavanje uklapa u današnje dinamično okruženje u kome je potreban visok stepen fleksibilnosti, da bi se blagovremeno ovladalo novim veštinama i uspešno nastavila karijera?

Odgovor je – prilično teško. Čak i ako čovek potpuno pravilno odabere svoj poziv, završi adekvatne škole i stekne odgovarajuće znanje iz kojih ponese upravo one diplome koje će mu poslodavac tražiti (što se, ruku na srce, ne dešava baš uvek), sva je prilika da će mu pre ili kasnije biti potrebno dodatno usavršavanje, jer se poslovno okruženje neprestano menja.

Uzmimo za primer nekoga ko već poseduje određeno obrazovanje i ko je zaključio da bi trebalo da se obrazuje ili dodatno usavrši na polju informacionih tehnologija, što je danas čest slučaj. Da li ta osoba treba da odvoji naredne četiri godine svog života kako bi završila neki IT fakultet? Tako nešto je potpuno nepraktično i malo ko bi to mogao sebi da priušti. Srećom, postoji alternativa, bar kada je IT u pitanju.

Jednogodišnje profesionalno školovanje

ITAcademy je međunarodna škola za edukaciju u oblasti informacionih tehnologija i dizajna koja je ovlašćena od odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu, kao i dve vodeće svetske softverske korporacije, Microsoft-a i Adobe-a. Diplome koje izdaje ova IT škola priznate su od strane 627 visokoškolskih institucija, a prepoznate su i od strane kadrovskih službi regionalnih i svetskih preduzeća. Posebno je interesantno da se plan i program nastave na ITAcademy sprovodi tokom samo 12 meseci, zahvaljujući posebnom pristupu u radu sa polaznicima.

Nastava u ovoj školi je veoma intenzivna, a obrazovanje je usmereno ka sticanju konkretnog, u praksi upotrebljivog znanja, pa polaznici za samo dva semestra savladaju više konkretnih tehničkih znanja i IT veština nego što se za četiri godine stekne na mnogim računarskim fakultetima.

Ovako drastično ubrzavanje prenošenja saznanja u odnosu na tradicionalne metode postiže se posebnim procesom, korišćenjem tzv. „arhitekture saznanja“ koja na pravilan način koristi sve savremene medije za prenos znanja. Rezultat ovog procesa je brže preuzimanje novih informacija od strane polaznika Akademije. Ovo naravno ne znači da će se svo to znanje i veštine sliti u glavu polaznika tek tako, samo od sebe – kao što smo rekli na početku, proces nastave je vrlo intenzivan, ali je organizovan tako da se za 12 meseci mogu usvojiti znanja i veštine za koje je ranije bilo potrebno 3 do 4 godine.Učiti se, dakle, mora, ali u ITAcademy su toliko ubeđeni u uspešnost svog specifičnog pristupa, da svakom polazniku, koji po završetku školovanja nije dovoljno dobro ovladao željenim veštinama, omogućuju besplatno ponovno studiranje.

Klasično učenje i e-learning

IT Academy mogu upisati svi koji imaju završenu srednju školu ili fakultet, zbog pomenute specifične metodologije sticanja specijalističkih znanja, školovanje je moguće kako za polaznike koji nemaju prethodnog iskustva tako i za polaznike koji su već dokazani profesionalci. U svakom slučaju, ova škola je usmerena na to da svojim polaznicima obezbedi visoko profitabilnu IT karijeru.

Ono što je posebno interesantno je da se nastava na IT Academy obavlja na dva načina – pored tradicionalnog učenja u učionici, na raspolaganju je i Distance Learning - učenje na daljinu, posredstvom Interneta. Ovaj drugi način je odličan izbor za one koji nemaju vremena za sedenje u učionici, jer pruža priliku za polaganje nastave po naprednom međunarodnom IT programu od kuće ili paralelno sa trenutnim poslom. Polaznici koji se opredele za nastavu na daljinu dobijaju pristup posebnoj e-learning platformi, pomoću koje slušaju svako predavanje, čitaju materijale, imaju testove i zadatke i rade sa profesorima i konsultantima kao da su fizički prisutni u učionici.

Šta se i kako uči na ITAcademy?

ITAcademy je deo kompanije LINKgroup, osnovane 1998. godine, sa sedištem u Beogradu. Centralni deo škole se nalazi u Zemunu i zauzima nekih 1200 kvadratnih metara, a okruženje ove škole se sastoji od sala i učionica, laboratorija, digitalnih servisa, Distance Learning platforme, administrativnih kancelarija, biblioteke i spoljašnjeg prostora za odmor i druženje.

Sve učionice na ITAcademy su dizajnirane po standardu Cambridge univerziteta, sa ciljem da omoguće atmosferu za lakše učenje: svako mesto je opremljeno notebook računarom, a za predavanje se koriste projektori i drugi moderni alati za vođenje nastave. Kao ilustracija pažnje koja se poklanja svakom polazniku, vredi pomenuti da ukupna vrednost licenciranog softvera po pojedinačnom polazniku Akademije iznosi i do 7 hiljada evra. ITAcademy je i Autorizovani Apple Testing Centar, koji svojim polaznicima, potpuno besplatno, organizuje obuku za rad na Mac OS.

Nije retkost da polaznici na ITAcademy u sklopu nastave istražuju beta verzije raznih softverskih paketa, po nekoliko meseci pre nego što se oni nađu u zvaničnoj prodaji. Na ovaj način se kod polaznika dodatno stvara svest o konstantnim promenama u IT oblasti, značaju prihvatanja novih tehnologija i omogućava da budu među prvima koji će biti upoznati sa njihovim radom što im, kada se zvanično pojave u prodaju, automatski daje prednost u odnosu na ostale.

Polaznicima ITAcademy je na raspolaganju šest različitih odseka. Odsek za programiranje pruža priliku za rad sa timom koji iza sebe ima preko 180 hiljada radnih sati razvoja softverskih projekata i osposobljava polaznike da postanu profesionalni i dobro plaćeni programeri sa Zend, Oracle, Microsoft sertifikatima. Dizajn i multimedija pruža priliku za uobličavanje dizajnerskog talenta u zvanje Adobe sertifikavanog eksperta ili profesionalca za grafički dizajn, WEB i multimediju. Odsek za administraciju mreža obezbeđuje najširi izbor potencijalnih radnih mesta, a po završetku programa polaznici polažu za cenjeno zvanje CompTIA sertifikovanog stručnjaka ili Linux profesionalca. Odsek za IT poslovanje je najbrži način za obrazovanje rukovodioca računskih sektora preduzeća i vođa razvoja softverskih projekata, a sve to uz mogućnost dobijanja međunarodno priznate diplome Cambridge International A&AS level Commputing / Business. Sektor za CAD omogućava čak i onima koji nemaju prethodnog iskustva u dizajniranju pomoću računara da projektuju izgled objekta, enterijer stana, urade digitalni prototip budućeg proizvoda ili 3D modele uz pomoć naprednih tehnika modelovanja i vizuelizacije kao išansu da dobiju cenjeni Autodesk sertifikat. Na odseku za projektovanje i razvoj aplikacija za mobilne uređaje uče se programske jezici i alati specijalno dizajnirani za iOS, Android ili Windows Phone operativne sisteme koji danas pokreću praktično sve mobilne uređaje poput smart telefona i tableta.

ITAcademy ima jednostavan cilj. Svakom polazniku, kroz tradicionalnu ili e-learning nastavu, pruža znanje profesionalnog nivoa i svetski priznatu diplomu koji će mu garantovati profitabilnu karijeru.

  • 15.05.2012 17:23

Komentar