Do 2015. biće potrebno 7 miliona CLOUD stručnjaka! Da li si među njima?

 

Cloud računarstvo

 

Nastanak cloud računarstva promenio je način na koji većina korisnika upotrebljava internet, ali i način na koji čuvaju svoje podatke.
Omasovljavanjem broadband interneta, potreba za posedovanjem softvera na sopstvenom računaru ili sajtu kompanije postala je sve manje neophodna. 
Korisnici danas upotrebljavaju sve veći broj web softverskih rešenja i, uz pomoć cloud-a, ova rešenja su postala uzdignuta na viši nivo zbog svoje dostupnosti, koja posebno ide naruku korisnicima čiji su imperativi mobilnost i fleksibilnost.
 

Šta je cloud?

Termin cloud je bio prisutan u poslovnom svetu i ranije,  pre postojanja u današnjem kontekstu, i odnosio se na mreže računara, orijentisane na usluge pružanja aplikativnog softvera i podataka korisnicima, najčešće u okviru korporativnih sistema zatvorenog tipa.
Većina internet sajtova i serverski orijentisanih aplikacija rade na određenim računarima ili serverima.
Ono što cloud čini drugačijim u odnosu na njih jeste to što cloud istovremeno koristi resurse sa više računara na takav način da ih grupno tretira kao jedan virtuelni računar, gde aplikacije mogu nezavisno biti korišćene sa svakog pojedinačnog računara ili servera. Suštinski, računari lebde u "oblaku informacija" i time direktno umanjuju uticaj hardvera na rad aplikacija.
 

Na koji način cloud menja navike prosečnog korisnika?


Do prelaska korisnika iz sveta u kome su bili mnogo zavisniji od sopstvenog hardvera u svet gde dele resurse sa mnogim korisnicima došlo je polako i nenametljivo.
 
Štaviše, mnogi korisnici većinu svog vremena za računarom već sada provode koristeći cloud okruženja, a da toga nisu ni svesni.

Svakako, mnogi i dalje koriste Microsoft Office ili Quickbooks instaliran na svom računaru, ali se čak i te vrste softvera sada nude u online izdanju. Mogućnost pristupa svojim fajlovima i softveru sa bilo koje lokacije čini ovu promenu vrlo privlačnom velikom broju korisnika.

Da li cloud utiče na poslovanje?

microsoft azure cloud


Nova studija kuće IDC, koja se bavi istraživanjem tržišta pokazuje da kompanije širom sveta sve više prihvataju cloud informatička rešenja, a broj IT stručnjaka koji su vešti u ovom vidu rada nije veliki.

Opredeljenost za cloud je velika šansa za svakog mladog čoveka IT struke na početku karijere, najviše zbog perspektivnosti, jer cloud je još uvek nedovoljno istražena oblast koju sasvim sigurno očekuje veliki uspeh u budućnosti.

Gde naučiti programiranje za cloud?


Odlična referenca za učenje razvoja cloud programiranja jesu jednogodišnji programerski kursevi koje nudi IT Akademija.

Školovanjem na IT Akademiji pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera, od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja, do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja. Školovanje podrazumeva rad na konkretnim projektima, sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja.

Program školovanja na Programming odseku obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).

Osim toga, polaznik se upoznaje sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka, SQL programiranjem, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.
IT Akademija nudi osam programerskih celina:

Za sve koji žive u budućnosti i umeju da prepoznaju priliku za sigurnu karijeru u IT-ju na raspolaganju je Microsoft Azure Cloud Development 4.

Microsoft Azure Cloud Development program obuhvata praktičnu upotrebu Microsoft C# i ASP.NET tehnologija i, nakon uvoda u principe objektno orijentisanih tehnologija, upoznavaje polaznike sa mogućnostima razvoja aplikacija u Windowsu, a zatim i u web okruženju.

Sa Azure tehnologijom otkrićete kako da postanete nezavisni od hardverskih ograničenja servera ili servera kompanije u kojoj radite.

 

Koji sertifikati garantuju stručnost u CLOUD oblasti?


Na Microsoft Azure Cloud Development programu postoje dva nivoa Microsoft sertifikacije, koji su internacionalna potvda vašeg znanja i stručnosti za Azure - Cloud tehnologiju.

•    MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

  • .NET Framework 4, Windows Applications
  • .NET Framework 4, Server Communication Applications
  • .NET Framework 4, Data Access
  • .NET Framework 4, Web Applications


•    MCPD - Microsoft Certified Professional Developer:

  • Azure Developer 4

Posedovanje ovih sertifikata potvrđuje Vaše primenljive veštine u okviru ključnih tehnologija i sveobuhvatne veštine neophodne za dizajn, izgradnju i uspešno postavljanje aplikacija uz korišćenje ASP.NET tehnologija. Imaćete potrebno znanje da samostalno kreirate cloud aplikacije i usluge.

Koliko se cloud koristi u poslovanju uspešnih kompanija?


Prema gorenavedenom istraživanju agencije IDC na uzorku IT rukovodilaca i menadžera zaduženim za zapošljavanje u 600 kompanija, biznis se sve više "seli" na cloud.

Više od 50% ispitanika smešta cloud rešenja "visoko" ili "veoma visoko" na listi IT prioriteta svoje kompanije.

67% ispitanika namerava da koristi ili već koristi cloud rešenja, što je bitan indikator procesa njegove masovne upotrebe.

Koliko su tražene cloud veštine zaposlenih?


Veštine vezane za cloud predstavljaju praktično sve prilike za razvoj u sferi IT zaposlenja širom sveta. Godišnji rast potražnje za  poslovima vezanim za cloud do 2015. godine prognozira se na čak 26%, a kada se porede ova i prethodna godina, potražnja za znanjima zaposlenih vezana za cloud porasla je za neverovatnih 92%.
 
infografik rasta cloud poslovanja

Broj od 1.7 miliona slobodnih IT pozicija vezanih za cloud ne može biti popunjen postojećom ponudom zaposlenih. Do 2015, broj raspoloživih radnih mesta dostići će cifru od 7 miliona.

Zbog čega je ponuda cloud poslova veća u odnosu na broj kadrova?


Prvenstveno iz razloga što menadžeri koji zapošljavaju ne mogu da pronađu kvalifikovane IT stručnjake koji znaju da rade u cloud-u.
Prema sprovedenom istraživanju, čak 57 odsto ispitanih menadžera već sada brine o cloud znanjima trenutno zaposlenih i posedovanje cloud veština predstavlja veliku prednost pri regrutaciji novih kadrova.

Osnovna tri razloga zbog kojih pozicije vezane za cloud nisu popunjene:
  • nedostatak odgovarajuće obuke,
  • nedostatak iskustva,
  • nedostatak relevantnih sertifikata.

Da li prepoznaješ svoju šansu na svetskom tržištu rada?
 

  • 07.06.2013 12:56

Komentar